Thứ Bảy, ngày 22 tháng 6 năm 2024

Khai mạc hội thảo khoa học “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TPHCM nhiệm vụ, giải pháp”

Quang cảnh hội thảo

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 6/6, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tổ chức hội thảo khoa học “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TPHCM nhiệm vụ, giải pháp”. Tham dự chủ trì hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Dương Anh Đức, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trần Thế Thuận, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP; Nguyễn Thọ Truyền, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP; Nguyễn Trường Lưu, Bí thư Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TP.

Báo cáo đề dẫn tại hội thảo, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Nguyễn Thọ Truyền nhấn mạnh, việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TPHCM là hết sức cần thiết, vừa thể hiện tình cảm kính trọng sâu sắc của Nhân dân TPHCM đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vừa giúp phát huy các giá trị vật chất, tinh thần về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với Sài Gòn - Gia Định - TPHCM; vừa phát huy đặc trưng, văn hóa, tính cách của con người TP gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

“Hội thảo khoa học “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TPHCM, nhiệm vụ và giải pháp” nhằm mục đích xác định rõ thêm nội dung quan trọng trong việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, từ đó đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể góp phần xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn TPHCM được toàn diện, sâu sắc. Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được nhiều tham luận từ các cơ quan, đơn vị, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, dưới góc độ nhìn nhận khác nhau cùng đưa ra các đánh giá, ý kiến nhận định về các nội dung xoay quanh việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TPHCM” - đồng chí Nguyễn Thọ Truyền cho biết.

Các đại biểu chủ trì hội thảo Các đại biểu chủ trì hội thảo

Ban Tổ chức Hội thảo đề xuất các đại biểu tập trung thảo luận 10 nhóm nội dung: Một số quan điểm, nhận thức về không gian văn hóa, xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh và mục tiêu xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TPHCM theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác quy hoạch các thiết chế văn hóa, công viên văn hóa, quảng trường văn hóa trong xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TPHCM giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo; Xây dựng các thiết chế văn hóa vật thể, yếu tố quan trọng góp phần hình thành việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo - nhiệm vụ và những giải pháp.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Nguyễn Thọ Truyền báo cáo đề dẫn hội thảo (ảnh Quốc Thanh) Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Nguyễn Thọ Truyền báo cáo đề dẫn hội thảo (ảnh Quốc Thanh)

Xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa và con người TP phát triển toàn diện trên cơ sở phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, kết hợp với tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa của nhân loại, là yếu tố quan trọng góp phần hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo - nhiệm vụ và những giải pháp; Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên không gian mạng nhằm góp phần lan tỏa sâu, rộng tư tưởng, đạo đức, văn hóa Hồ Chí Minh trong toàn xã hội trên cơ sở phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, kết hợp với tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa của nhân loại; Phát triển văn hóa - xã hội nhanh và bền vững, đồng bộ với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, làm nền tảng cho TP phát triển bền vững là yếu tố quan trọng góp phần xây dựng thành công không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TPHCM theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Nghiên cứu, sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu vào đời sống xã hội và con người TP; Phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, các thiết chế văn hóa trên địa bàn TP gắn với sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh góp phần hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TP mang tên Bác; Nâng cao chất lượng các phong trào, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trên địa bàn TP là góp phần bảo tồn và phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TP mang tên Bác.

Minh Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo