Chủ Nhật, ngày 3 tháng 12 năm 2023

Hội nghị những người đứng đầu nền công vụ các nước ASEAN lần thứ 21

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 5/8, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị những người đứng đầu nền công vụ các nước ASEAN lần thứ 21. Hội nghị gồm các Bộ trưởng, nhà lãnh đạo và đại biểu của nền công vụ 10 nước ASEAN.

Thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, thay mặt Bộ Nội vụ Việt Nam, bà Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, khẳng định kết quả quan trọng tại hội nghị sẽ góp phần định hình nền công vụ ASEAN chuyên nghiệp, chia sẻ, phát triển bền vững.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, sự đóng góp của nền công vụ trong quá trình đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội là rất quan trọng, trong đó, yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính nhằm vừa ứng phó với những thách thức mới, vừa phục vụ tốt hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp, góp phần hỗ trợ và duy trì phát triển kinh tế - xã hội ổn định.

Hội nghị lần này sẽ góp phần định hình nền công vụ ASEAN chuyên nghiệp, chia sẻ, phát triển bền vững. Trong đó, việc đưa ra các giải pháp thúc đẩy hợp tác ASEAN trong tình hình mới; việc tiếp tục triển khai sáng kiến của Singapore trong thúc đẩy hợp tác với các nước đối tác đối thoại Canada, Úc, New Zealand, Ấn Độ và đưa quan hệ giữa các nước lên tầm cao mới cũng như việc thực hiện sáng kiến của Việt Nam về tuyên bố “Tăng cường sự thích ứng của nền công vụ đối với những thách thức mới”.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận về các vấn đề, như: Xây dựng tầm nhìn cộng đồng ASEAN; Thực hiện kế hoach hành động và văn hóa phòng ngừa, thích ứng và hài hòa; Chiến lược hợp nhất cách mạng công nghiệp lần thứ 4 cho ASEAN…

Ông Chu Tuấn Tú (đại diện Bộ Nội vụ Việt Nam) thông tin về kế hoạch hành động thực hiện tuyên bố ASEAN về tăng cường sự thích ứng của nền công vụ đối với những thách thức mới. Theo đó, kế hoạch đưa ra các hoạt động/dự án/sáng kiến trong chương trình làm việc của các quốc gia thành viên ASEAN tương ứng với nội dung chương trình hành động. Cụ thể, thứ nhất, tăng cường đội ngũ lãnh đạo có tính đáp ứng và chuyển đổi trong nền công vụ để có các chính sách và biện pháp ứng phó kịp thời và hiệu quả đối với các thách thức và môi trường đang thay đổi, và để tận dụng các cơ hội vì lợi ích của người dân ASEAN.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Như Quỳnh) Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Như Quỳnh)

Thứ hai, tăng cường phát triển các kỹ năng hơn nữa cho công chức thông qua các chương trình/sáng kiến như Trung tâm nguồn ASEAN và mạng lưới Viện Đào tạo công vụ ASEAN để đảm bảo năng lực của công chức vẫn được duy trì phù hợp với môi trường đang thay đổi.

Thứ ba, cải thiện tính hiệu quả và năng suất của các dịch vụ công thông qua hiện đại hóa, cải cách, và đơn giản hóa các thủ tục hành chính bằng cách tập trung giải quyết các nút thắt và bất cập, và tạo ra các hệ thống mở cho sự tham gia của tất cả các bên.

Thứ tư, tăng cường chính phủ số, kinh tế số và xã hội số trong khu vực và đồng thời, đẩy mạnh xây dựng chính sách và các khuôn khổ pháp lý để tận dụng sự tiến bộ của kỹ thuật số, giảm thiểu hạn chế và các thách thức phát sinh từ nó, và bảo vệ quyền riêng tư về dữ liệu.

Thứ năm, tăng cường hơn nữa hợp tác và phối hợp liên trụ cột và liên ngành để thúc đẩy quản trị tốt đóng góp xây dựng một cộng đồng ASEAN gắn kết người dân, vì lợi ích của người dân, toàn diện, bền vững, tự cường và năng động. Trong năm nội dung trên, các đại biểu các nước cơ bản đồng thuận, nhất trí cao ở cấp quốc gia, tích hợp và sẽ đưa các nội dung trên vào hoạch định chính sách của mỗi quốc gia; các nội dung sẽ được chuyển sang ngôn ngữ của các quốc gia.

Ở cấp khu vực, khuyến khích ASEAN tăng cường hợp tác với các đối tác tiềm năng, các tổ chức quốc tế; tiến hành các đối thoại chung để chia sẻ thông tin...

Tại hội nghị, các Bộ trưởng, lãnh đạo các nước ASEAN thông qua nghi thức chuyển giao vai trò Chủ tịch Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 22 (ACCSM) cho Brunei với chủ đề “Phù hợp cho tương lai”. Chủ đề này cũng được các đại biểu hưởng ứng thông qua.

Kết thức hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, qua hội nghị, đã thể hiện sự tin cậy và quyết tâm hợp tác trong lĩnh vực công vụ vì một nền công vụ hiện đại, vì một Cộng đồng ASEAN gắn kết và thích ứng, phục vụ người dân, lấy người dân làm trung tâm và có trách nhiệm xã hội.

Khuôn khổ hội nghị đã thống nhất tiếp tục thực hiện hiệu quả Kế hoạch làm việc ACCSM 2021-2025; xây dựng tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2025; các phương thức tiến tới mở rộng hợp tác của ACCSM với các cơ quan ban ngành khác của ASEAN; việc thực hiện các khuôn khổ, kế hoạch hành động, chiến lược ASEAN về thúc đẩy một Cộng đồng ASEAN thích ứng với hiểu biết sâu rộng hơn, khoan dung hơn... nhằm xây dựng nền công vụ công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại gắn với việc nâng cao đạo đức công vụ, số hóa dịch vụ công, thúc đẩy chính phủ điện tử, chính phủ số, xã hội số…

Như Quỳnh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo