Thứ Sáu, ngày 31 tháng 3 năm 2023

HĐND TPHCM thông qua nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, trùng tu các di tích

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua các tờ trình của UBND TPHCM

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 9/12, tại kỳ họp thứ 8, HĐND TPHCM khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026, HĐND TP đã thông qua các nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, trùng tu di tích đình Phú Lạc; Tân Túc; Bình Trường và Trường Trung học cơ sở Mạch Kiếm Hùng, Quận 5.

Đối với di tích đình Phú Lạc, HĐND TP thống nhất phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, trùng tu di tích đình Phú Lạc. Theo đó, điều chỉnh chủ đầu tư từ Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình Chánh thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bình Chánh. Thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2025. Các nội dung khác liên quan đến chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, trùng tu di tích đình Phú Lạc không đề cập vẫn giữ nguyên như Quyết định số 4639/QĐ-UBND của UBND TP về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C (đợt 1/2018).

Đối với di tích đình Tân Túc, HĐND TP thống nhất phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, trùng tu di tích đình Tân Túc. Theo đó, điều chỉnh chủ đầu tư từ Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình Chánh thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bình Chánh. Thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2025. Các nội dung khác liên quan đến chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, trùng tu di tích đình Tân Túc không đề cập vẫn giữ nguyên như Quyết định số 4639/QĐ-UBND của UBND TP về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C (đợt 1/2018).

Đối với đình Trường Bình, các đại biểu thống nhất phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, trùng tu di tích đình Bình Trường. Theo đó, điều chỉnh chủ đầu tư từ Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình Chánh thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bình Chánh. Thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2025. Các nội dung khác liên quan đến chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, trùng tu di tích đình Bình Trường không đề cập vẫn giữ nguyên như Quyết định số 4639/QĐ-UBND của UBND TP về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C (đợt 1/2018).

Theo quyết nghị, HĐND TP giao UBND TP chỉ đạo tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án và báo cáo HĐND TP theo quy định của pháp luật; xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc chậm trễ thực hiện dự án dẫn đến phải điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Đồng thời, chịu trách nhiệm toàn diện trước HĐND TP, các cơ quan thanh tra, kiểm toán về các hồ sơ, thủ tục, tính chính xác và thống nhất về thông tin, số liệu của các hồ sơ đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sửa chữa, trùng tu di tích đình trên địa bàn huyện Bình Chánh; chịu trách nhiệm về sự chậm trễ so với thời gian và tiến độ thực hiện dự án.

Bên cạnh đó, chỉ  đạo UBND huyện Bình Chánh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thành việc lập hồ sơ dự án trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật có liên quan. Ngoài ra, trong quá trình triển khai thực hiện cácdự án cần quan tâm, bảo đảm việc lưu giữ, bảo tồn các kiến trúc, hiện vật của di tích; ưu tiên bố trí đủ vốn ngân sách TP để triển khai thực hiện các dự án này đảm bảo đúng kế hoạch bố trí vốn, tiến độ thực hiện các dự án, có giải pháp gắn trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan; không để phát sinh trong quá trình thực hiện dẫn đến phải tiếp tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; đảm bảo đến hết năm 2025 dự án được hoàn thành đưa vào sử dụng.

Đối với dự án xây dựng Trường Trung học cơ sở Mạch Kiếm Hùng, HĐND TP thống nhất phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Trường Trung học cơ sở Mạch Kiếm Hùng, Quận 5. Theo đó, điều chỉnh chủ đầu tư từ Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 5 thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 5. Thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2025.Các nội dung khác liên quan đến chủ trương đầu tư dự án xây dựng Trường Trung học cơ sở Mạch Kiếm Hùng, Quận 5 không đề cập vẫn giữ nguyên như Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của HĐND TP về quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công (đợt 2/2017).

Theo quyết nghị, HĐND TP giao UBND TP chỉ đạo tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án và báo cáo HĐND TP theo quy định của pháp luật; xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc chậm trễ thực hiện dự án theo Nghị quyết của HĐND TP dẫn đến phải điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Đồng thời, chịu  trách nhiệm toàn diện trước HĐND TP, các cơ quan thanh tra, kiểm toán về các hồ sơ, thủ tục, tính chính xác và thống nhất về thông tin, số liệu của các hồ sơ đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng Trường Trung học cơ sở Mạch Kiếm Hùng, Quận 5; chịu trách nhiệm về sự chậm trễ so với thời gian và tiến độ thực hiện dự án.

Bên cạnh đó, chỉ đạo UBND Quận 5 chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thành việc lập hồ sơ dự án trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật có liên quan. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án cần quan tâm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho di tích Hội quán Tuệ Thành; đề xuất và thực hiện giải pháp thi công phù hợp để không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của di tích và Nhân dân khi tới tham quan di tích.

Ngoài ra, ưu tiên bố trí đủ vốn ngân sách TP để triển khai thực hiện dự án này đảm bảo đúng kế hoạch bố trí vốn, tiến độ thực hiện dự án, có giải pháp gắn trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan; không để phát sinh trong quá trình thực hiện dẫn đến phải tiếp tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; đảm bảo đến hết năm 2025 dự án được hoàn thành đưa vào sử dụng.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo