Thứ Tư, ngày 28 tháng 2 năm 2024

Giám sát việc quản lý thu - chi học phí và việc huy động quản lý, sử dụng các khoản đóng góp trong trường học

Đồng chí Trần Thị Mai Lý phát biểu kết luận giám sát tại trường tiểu học Trung Nhất

(Thanhutphcm.vn) - Từ ngày 01 đến ngày 03/11, đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Phú Nhuận do đồng chí Trần Thị Mai Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận làm trưởng đoàn, đã có buổi giám sát tình hình thực hiện quy định về quản lý thu - chi học phí, các khoản thu khác và việc huy động, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp từ cha mẹ học sinh trong năm học 2022 - 2023; dự kiến các khoản thu - chi trong năm học 2023 - 2024 tại Phòng GD-ĐT và các trường Mầm non Sơn ca 2; Sơn ca 9; Tiểu học Trung Nhất; Đặng Văn Ngữ; THCS Ngô Tất Tố và Đào Duy Anh.

Tại các đơn vị, đoàn giám sát ghi nhận trong những năm qua, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Quận uỷ, UBND quận, sự phối hợp, hỗ trợ của MTTQ quận và các tổ chức đoàn thể quận, sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ, giáo viên các trường học trên địa bàn quận cũng như nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của tầng lớp Nhân dân, chất lượng Giáo dục và đào tạo của quận có những chuyển biến tích cực, góp phần đưa ngành GD-ĐT của quận là một trong những đơn vị có chất lượng giáo dục toàn diện ổn định, có tính bền vững...

Tại các trường được giám sát, đại diện Ban Giám hiệu nhà trường báo cáo kết quả việc thực hiện các khoản thu, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp của học sinh năm học 2022-2023 và dự kiến năm học 2023-2024 cho thấy: cơ bản các trường học đã thực hiện công tác thu, chi theo văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND quận và Phòng GD-ĐT đã triển khai; mức thu căn cứ trên cơ sở dự toán chi, nội dung chi, trên tinh thần tự nguyện, có sự thống nhất giữa nhà trường và phụ huynh học sinh; có thông báo công khai các khoản thu đầu năm tại các bảng thông tin của trường; tổ chức họp công khai đến phụ huynh từng lớp học; các khoản thu hộ, chi hộ thực hiện trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi. Việc thực hiện tốt các khoản thu trong trường học đã góp phần tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh.

Kết luận tại các buổi giám sát, đồng chí Trần Thị Mai Lý ghi nhận những kết quả đạt được trong việc tổ chức thực hiện quản lý thu - chi học phí, các khoản thu khác và việc huy động, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp từ cha mẹ học sinh trong năm học 2022 - 2023; dự kiến các khoản thu - chi trong năm học 2023 - 2024 được lãnh đạo Phòng GD-ĐT và các trường được giám sát triển khai thực hiện đúng quy định. Đồng chí đề nghị các đơn vị chú trọng thực hiện công tác quyết toán, thống kê các khoản thu theo đúng quy định của pháp luật. Đối với nguồn đóng góp của Ban đại diện cha mẹ học sinh cần đảm bảo thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch đầy đủ các khoản thu đến phụ huynh học từng lớp học và Ban đại diện phụ huynh học sinh toàn trường trong dip sơ, tổng kết học kỳ, trong đầu năm học. Mọi khoản thu đối với phụ huynh học sinh đều phải thực hiện trên tinh thần tự nguyện và không quy định mức thu bình quân đối với học sinh.

Minh Khánh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo