Chủ Nhật, ngày 21 tháng 7 năm 2024

Đồng chí Trần Thanh Mẫn được bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Đồng chí Trần Thanh Mẫn tuyên thệ

(Thanhuytphcm.vn) - Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, chiều 20/5, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội khóa XV tiến hành công tác nhân sự bầu Chủ tịch Quốc hội.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội. Tiếp đó, sau khi Quốc hội thảo luận, bỏ phiếu kín, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội.

Kết quả, với 475/475 đại biểu có mặt (100%) đã thông qua nghị quyết bầu đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm Chủ tịch Quốc hội.

Ngay sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết, đồng chí Trần Thanh Mẫn bước lên bục thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu nhậm chức, chiều 20/5 Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu nhậm chức, chiều 20/5

Phát biểu nhậm chức, tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn các đại biểu Quốc hội khóa 15 đã tín nhiệm bầu đồng chí giữ chức Chủ tịch Quốc hội. Đây là niềm vinh dự to lớn, đồng thời là trách nhiệm cao cả của đồng chí trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Trong giờ phút trang nghiêm, đồng chí bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đến Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; xin tri ân các bậc lãnh đạo tiền bối, lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; các gia đình liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với đất nước. Đồng chí cũng trân trọng cảm ơn về sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sâu sát của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn các đại biểu Quốc hội, đồng bào, cử tri cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài; các nước, các tổ chức, cá nhân bạn bè quốc tế đã giúp đỡ, chia sẻ để đất nước Việt Nam ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay.

Quang cảnh lễ tuyên thệ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn Quang cảnh lễ tuyên thệ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, đồng chí luôn nhận thức sâu sắc rằng, dù ở vị trí công tác nào cũng phải luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc và quyền, lợi ích hợp pháp, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Nắm vững và nghiêm túc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên định, nhất quán và giữ vững nguyên tắc làm việc của Đảng và pháp luật trước khó khăn, thách thức mới của đất nước. Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng; nghiêm túc tự soi, tự sửa, tự phê bình và phê bình; gương mẫu về đạo đức, lối sống trong công tác cũng như trong cuộc sống của bản thân, gia đình. Tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng; kỳ vọng vào tương lai phát triển của đất nước, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đồng chí xác định phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất để cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thành công mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn sinh năm 1962, quê ở Hậu Giang, là Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Chính trị. Đồng chí là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII và là đại biểu Quốc hội các khóa XIII, XIV, XV.

Trung Kiên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo