Thứ Bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2024

Đổi mới nội dung, hình thức các cuộc vận động, phong trào thi đua

Đồng chí Trần Kim Yến phát biểu tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 14/6, tại Hội nghị lần thứ 31 Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XI (mở rộng), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến thông tin về Đại hội Đại biểu MTTQ các cấp của TP.

Đồng chí Trần Kim Yến cho biết, Đại hội Đại biểu MTTQ các cấp được tổ chức vào thời điểm sắp xếp lại khu phố, ấp, tuy có một số khó khăn nhưng nhờ sự quan tâm lãnh đạo chặt chẽ của các cấp ủy Đảng; sự hỗ trợ tích cực của chính quyền; các tổ chức thành viên và sự chủ động, sáng tạo của các đơn vị… nên Đại hội Đại biểu MTTQ các cấp phường, xã, thị trấn, quận, huyện, TP Thủ Đức của TPHCM đã thành công tốt đẹp.

Kết quả, đến ngày 13/4, 312/312 phường, xã, thị trấn đã tổ chức xong Đại hội; có 88/312 đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, xã, thị trấn là Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp; 219/312 là cấp ủy viên cấp ủy cùng cấp.

Đến ngày 6/6, có 22/22 quận, huyện, TP Thủ Đức hoàn thành tổ chức Đại hội. Qua theo dõi đại hội, các đơn vị hiệp thương cử Ủy ban khóa mới có cơ cấu, số lượng Ủy viên Ủy ban phù hợp, đảm bảo các cơ cấu kết hợp; tỷ lệ tái cử so với đầu nhiệm kỳ trước theo quy định.

Hiện có 22/22 đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, huyện, TP Thủ Đức là Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp và 19/22 đồng chí Phó Bí thư Thường trực cấp ủy tham gia Ủy ban cùng cấp và giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách.

Đồng chí Trần Kim Yến cũng cho biết, dự kiến giữa tháng 7/2024, MTTQ Việt Nam TPHCM sẽ tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam TP nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Hiện nay, MTTQ Việt Nam TP đang tập trung hoàn thành các công việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam TP nhiệm kỳ 2024 - 2029, nhất là việc chuẩn bị các văn kiện cho Đại hội, đặc biệt là việc xây dựng báo cáo chính trị đảm bảo theo hướng dẫn của Mặt trận Trung ương, các nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 – 2029, đồng chí Trần Kim Yến cho biết, Đại hội phải cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác Mặt trận; đồng thời phân tích bối cảnh tình hình, dự báo thuận lợi, khó khăn, những vấn đề mới; xác định mục tiêu, nhiệm vụ đề ra giải pháp cụ thể, thiết thực, khả thi.

Cũng theo đồng chí Trần Kim Yến, chương trình hành động của nhiệm kỳ mới bám sát yêu cầu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tập trung quán triệt, gắn với triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương: Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội; Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị; đồng thời chú trọng phát huy vai trò chủ trì của Mặt trận, vai trò phối hợp của các tổ chức thành viên, nâng cao hiệu quả công tác giám sát phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Ngoài ra, chương trình hành động cũng đổi mới nội dung, hình thức các cuộc vận động, phong trào thi đua; xác định phong trào trọng tâm để tập trung phối hợp vận động thực hiện có hiệu quả trong nhiệm kỳ; phát triển các kênh thông tin phù hợp để lắng nghe trao đổi với người dân, khơi gợi, tạo điều kiện để người dân đề xuất, hiến kế…

Đồng chí Trần Kim Yến cho biết, trong thời gian qua, MTTQ và các tổ chức thành viên đã nỗ lực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, tập trung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch, xanh và thân thiện môi trường”; Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”… Các cuộc vận động, các phong trào đã lan tỏa thu hút đồng bào các giới tích cực tham gia và ý nghĩa thiết thực…

Long Hồ - Nguyễn Nam


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo