Chủ Nhật, ngày 14 tháng 7 năm 2024

Đề xuất những giải pháp để đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động hội đồng nhân dân

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ trao Bằng khen của UBND TP tặng các tập thể.

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 19/9, tại kỳ họp thứ 11, HĐND TP khóa X tổ chức hội nghị tổng kết thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND; sơ kết giữa nhiệm kỳ hoạt động HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Giải quyết những nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của cử tri

Đối với hoạt động nửa đầu nhiệm kỳ, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng cho biết, HĐND TP đã tổ chức thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy định pháp luật, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quyết định những vấn đề quan trọng trong xây dựng, bảo vệ, phát triển TP và giải quyết những nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của cử tri.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Dũng, trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 4, Thường trực HĐND TP đã điều hòa, phối hợp để triển khai công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp, công tác giám sát, khảo sát, thẩm tra; công tác tiếp xúc cử tri đảm bảo yêu cầu an toàn phòng chống dịch; vận động đại biểu, các tổ chức, cá nhân đóng góp hỗ trợ thiết thực giúp người dân TP vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống... Đồng thời, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND TP thường xuyên bám sát chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, không ngừng phát huy truyền thống đổi mới, năng động, sáng tạo với nhiều mô hình mới, cùng với thực hiện hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND TPHCM trong điều kiện thực hiện chính quyền đô thị, nhiệm kỳ 2021 - 2026” đã góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động HĐND TP trọng tâm là tổ chức các kỳ họp, tăng cường hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, phát huy các diễn đàn đối thoại với người dân, lắng nghe ý kiến nhân dân, ý kiến chuyên gia để xây dựng và phát triển TP.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng báo cáo tại hội nghị. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng báo cáo tại hội nghị.

Bên cạnh đó, HĐND TP luôn bám sát thực tiễn và thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, thể hiện qua việc tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp, tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, ngành, giới, lắng nghe ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, tham khảo kinh nghiệm các địa phương trong, ngoài nước góp phần nâng cao chất lượng ban hành các nghị quyết sát thực tiễn, kịp thời, đúng pháp luật, hợp lòng dân; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; chăm lo đời sống người dân TP.

Ngoài ra, hoạt động giám sát, tái giám sát được tăng cường hiệu quả công tác giám sát qua việc ban hành và triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND TPHCM trong điều kiện thực hiện chính quyền đô thị, nhiệm kỳ 2021-2026” tạo những chuyển biến tích cực, với 414 cuộc giám sát, 305 cuộc khảo sát; 3 phiên giải trình; 4 phiên chất vấn; hơn 100 cuộc giám sát do các Tổ đại biểu HĐND TP thực hiện…

Việc thành lập Tổ công tác rà soát kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND Thành phố bước đầu đã đem lại những kết quả tích cực với 17 cuộc giám sát, 27 cuộc khảo sát, và nhiều buổi làm việc với các cơ quan, địa phương liên quan để rà soát tiến độ và kết quả thực hiện đối với 35 nghị quyết của HĐND Thành phố dđã ban hành…

Phó trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Tạ Thị Yên phát biểu tại hội nghị. Phó trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Tạ Thị Yên phát biểu tại hội nghị.

Không ngừng đổi mới trong hoạt động của HĐND

Đối với hoạt động tiếp xúc cử tri được HĐND, đại biểu quan tâm, không ngừng đổi mới, cải tiến với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả. Đã tổ chức hơn 235 cuộc tiếp xúc cử tri với hơn 25.000 lượt cử tri tham dự. Trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19 các Tổ đã phối hợp MTTQ địa phương nơi ứng cử tổ chức tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tuyến.

Bên cạnh đó, nhiều Tổ đại biểu Quốc hội đã phối hợp Tổ đại biểu HĐND TP kết hợp tiếp xúc cử tri 2 cấp, tạo thuận lợi cho công tác tổ chức và tiết kiệm thời gian, kinh phí tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri; đồng thời hiệu quả hơn, nhất là các cấp chính quyền sẽ trực tiếp lắng nghe những nội dung thuộc trách nhiệm để trả lời, cam kết giải quyết những kiến nghị của cử tri được kịp thời.

Kế thừa kinh nghiệm các khóa trước, đồng chí Nguyễn Văn Dũng cũng cho biết, HĐND TP, Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND TP tiếp tục phát huy sự năng động, sáng tạo, chủ động vào cuộc, không ngừng đổi mới trong hoạt động của HĐND, thực hiện hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND TP trong điều kiện thực hiện chính quyền đô thị, nhiệm kỳ 2021 - 2026” để thực hiện tốt nhất chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật, đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn phát triển của TP; đồng thời, triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung được Quốc hội giao thẩm quyền cho HĐND TP theo Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đảm bảo đúng quy định pháp luật, đúng tiến độ.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải trao Bằng khen của UBND TP tặng các tập thể. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải trao Bằng khen của UBND TP tặng các tập thể.

Bên cạnh đó, HĐND, Thường trực và các Ban của HĐND, từng đại biểu HĐND phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ theo quy định. Trong hoạt động phải đoàn kết, đổi mới, dân chủ, năng động, sáng tạo, công khai, minh bạch; thấm nhuần tư tưởng trọng dân, tin dân, học dân, lắng nghe ý kiến dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phục vụ nhân dân; bám sát thực tiễn, gắn bó với cử tri, tăng cường lắng nghe ý kiến của nhân dân, các nhà khoa học, các chuyên gia; tham khảo kinh nghiệm các địa phương trong, ngoài nước, để quyết định của HĐND sát thực tiễn, kịp thời, đúng pháp luật, hợp lòng dân; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; từng bước nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân TP.

Ngoài ra, HĐND luôn tuân thủ các quy định của pháp luật trong tổ chức và hoạt động; bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Thành ủy, cấp ủy Đảng địa phương; kiên trì đề xuất Chính phủ, Quốc hội tháo gỡ nhiều vấn đề vướng mắc, có cơ chế phù hợp để Thành phố phát huy tiềm năng, lợi thế trong phát triển.

Đồng chí Bùi Xuân Cường trao Bằng khen của UBND TP tặng các tập thể. Đồng chí Bùi Xuân Cường trao Bằng khen của UBND TP tặng các tập thể.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng cũng cho biết, phát  huy vai trò tích cực, trí tuệ, trách nhiệm của đại biểu góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND; lựa chọn trọng tâm, trọng điểm cho chương trình hoạt động, nội dung các kỳ họp, giám sát... Thường trực HĐND tiếp tục phát huy sự linh hoạt trong điều hành, chỉ đạo, phối hợp hoạt động; đề xuất những giải pháp để cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động HĐND; giữ mối liên hệ với các tổ chức trong hệ thống chính trị;

đồng thời, phát huy hiệu quả hoạt động của các Tổ đại biểu HĐND TP tại nơi ứng cử thông qua công tác phối hợp với Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và các cơ quan, đơn vị, địa phương nơi ứng cử để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ đại biểu HĐND TP nhất là trong công tác tiếp dân, giám sát, đôn đốc giải quyết kiến nghị của cử tri địa bàn nơi ứng cử.

Dịp này, UBND TP tặng Bằng khen cho 36 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND tại TPHCM, giai đoạn 2021-2023.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo