Thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024

Chuẩn bị toàn diện các điều kiện để lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 4/7, Quận ủy Quận 7 tổ chức hội nghị lần thứ 35 Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 7, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc. Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 7 Trần Chí Dũng chủ trì hội nghị.

Quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy Quận 7 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận, xây dựng MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội quận gắn với triển khai thực hiện hiệu quả Chủ đề năm 2024 đạt nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo và triển khai kế hoạch hoạt động các Tiểu ban và Tổ giúp việc các Tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ Đảng bộ Quận 7 lần thứ VII và các cấp…; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống được tăng cường và chuyển biến tích cực; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên; việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh ngày càng thiết thực, hiệu quả…

Ngoài ra, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực luôn được chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả; các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực được triển khai mạnh mẽ, đồng bộ được dư luận xã hội đồng tình, ủng hộ…

Riêng công tác vận động nhân dân tiếp tục đạt được những kết quả nổi bật; nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động nhân dân tiếp tục được đổi mới, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, bám sát nhiệm vụ chính trị của quận; nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vai trò, vị trí công tác dân vận trong tình hình mới có nhiều chuyển biến tích cực và được nâng lên rõ rệt.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc đến dự và chỉ đạo tại hội nghị Đồng chí Nguyễn Phước Lộc đến dự và chỉ đạo tại hội nghị

6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội của quận đã có sự chuyển biến theo hướng tích cực; thu ngân sách đảm bảo tiến độ; giải ngân vốn đầu tư công có quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát ngay từ đầu năm; tiếp tục triển khai các công trình để phát triển văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, hướng các sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch về cơ sở; việc nâng cấp, mở rộng hẻm tiếp tục đạt được sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm cao của Đảng bộ và chính quyền Quận 7 trong thời gian qua. “Kết quả đạt được là cơ sở thực tiễn để tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2025-2030, gắn liền với triển khai các công trình cao điểm chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 50 năm TP Sài Gòn – Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (1976-2026). Các kết quả đạt được còn là kinh nghiệm quý để quận tiếp tục phát huy trong thời gian tới” – đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

Về phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu Ban Thường vụ Quận ủy Quận 7 tiếp tục rà soát các chương trình, kế hoạch công tác năm 2024 và của nhiệm kỳ 2020-2025 để quyết liệt tổ chức thực hiện, nhất là các chỉ tiêu khó thực hiện được do vướng những cơ chế, định chế, nguồn lực. Cụ thể, quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 95%. “Kết quả của đầu tư công là kích hoạt được đầu tư của xã hội, góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội, nhất là phản ánh phát triển đô thị và phúc lợi xã hội, kết quả cuối cùng là người dân được thụ hưởng”- đồng chí Nguyễn Phước Lộc lưu ý.

Triển khai đồng bộ 10 nội dung về công tác xây dựng Đảng

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị Quận 7 quan tâm thực hiện đồng bộ việc thực hiện chính sách với người có công, chính sách an sinh xã hội, chính sách bảo trợ xã hội; tiếp tục giữ gìn kết quả giảm nghèo bền vững, đảm bảo mọi người dân trên địa bàn đều được thụ hưởng 5 dịch vụ xã hội cơ bản. Bên cạnh đó, nâng cao các thiết chế văn hóa, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu, Quận 7 cần quan tâm quán triệt Chỉ thị 34 của Đảng về công tác phát triển kinh tế xã hội, gắn liền với tiến độ đầu tư nhà ở xã hội trên địa bàn; phát triển thêm nhiều công viên, cây xanh; mở rộng và nâng cấp hẻm, chỉnh trang mỹ quan đô thị. Quận cần đẩy mạnh đầu tư xây dựng các cơ sở y tế để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân…

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận của Đảng, đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy triển khai đồng bộ 10 nội dung về công tác xây dựng Đảng, không xem nhẹ bất cứ nội dung nào. Bên cạnh đó, quan tâm, quán triệt sâu sắc Chỉ thị 35 gắn với hoàn thiện các khâu trong công tác cán bộ, gắn với công tác tổ chức xây dựng Đảng và chuẩn bị toàn diện các điều kiện để lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 7 lần thứ VII.

Quang cảnh hội nghị lần thứ 35 Ban chấp hành Đảng bộ Quận 7 Quang cảnh hội nghị lần thứ 35 Ban chấp hành Đảng bộ Quận 7

Đồng thời, cấp ủy tổ chức Đảng khi triển khai chuẩn bị Đại hội Đảng là phải gắn liền công trình thực hiện chào mừng đại hội Đảng trước, trong và sau đại hội. Bên cạnh đó, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu lực công tác dân vận của hệ thống chính trị gắn liền công tác tuyên giáo của Đảng, công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát. Ngoài ra, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân, với trọng tâm hướng về cơ sở; tăng cường gắn kết, đề ra những giải pháp phù hợp, có liên quan trực tiếp đến đời sống, nguyện vọng của nhân dân.

“Quận cần đẩy mạnh phong trào dân vận khéo gắn thiết thực với nhiệm vụ kinh tế - văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội với trật tự dân chủ ở cơ sở. Mọi triển khai xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc phải gắn liền với dân sinh, đó chính là thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng” gắn liền với phát huy dân chủ ở cơ sở”- đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

Về việc thực hiện Kết luận 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Phước Lộc cho rằng, khi thực hiện học tập và làm theo Bác là phải triển khai tổng hòa các mối quan hệ; đồng thời, thực hiện đầy đủ các văn bản của Đảng có liên quan. Kết quả của việc học và làm theo là xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở cả không gian vật chất và không gian văn hóa tinh thần bản sắc Việt Nam. Trong đó, kết quả của việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh và kết quả của việc học và làm theo Bác là thi đua yêu nước. Đây chính là giải pháp động lực trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy tổ chức Đảng các cấp. Đối tượng được tuyên dương gương tiên tiến phải lan tỏa, có sức ảnh hưởng, truyền động lực phấn đấu để huy động các tầng lớp nhân dân đồng thuận, tin vào Đảng, chính quyền các cấp. 

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo