Thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024

Cần Giờ: Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng của từng cán bộ, đảng viên

Đồng chí Lê Minh Dũng trao giấy khen cho tập thể

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 26/5 Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; 3 năm thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU ngày 19/6/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội tại TPHCM. Đồng chí Lê Mình Dũng, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá trong những năm qua, tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp, khó lường, chưa có tiền lệ, vượt ngoài dự báo, nổi lên là cạnh tranh giữa các nước lớn. Các thế lực thù địch, phản động tiếp tục lợi dụng những diễn biến phức tạp của thế giới, khu vực; quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của nước ta và khó khăn, thách thức ở trong nước để thực hiện mưu đồ chống phá, gây mất ổn định chính trị - xã hội; tiến hành các hoạt động phá hoại tư tưởng, nhất là tuyên truyền chống phá nền tảng tư tưởng, việc triển khai đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, tuyên truyền xuyên tạc các vấn đề trong nước để hạ uy tín, vị thế của đất nước trên trường quốc tế, phá hoại chính sách đối ngoại, lợi ích quốc gia, dân tộc. Âm mưu phủ nhận, loại bỏ nền tảng tư tưởng và vai trò lãnh đạo của Đảng; đòi từ bỏ mục tiêu chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; ngoài ra, còn bôi xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước với nhiều thủ đoạn tinh vi; chống phá chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Trong bối cảnh đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và tình hình chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên được Đảng ta đặc biệt chú trọng. Đây chính là điều kiện đặc biệt quan trọng, là cơ sở vững chắc cho cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức; xây dựng và phát triển môi trường văn hóa lành mạnh.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lê Minh Dũng cho biết, thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, Đề án số 05-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy là nội dung cơ bản trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng, hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu nhằm bảo vệ và đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị.

Dịp này Ban Thường vụ Huyện ủy đã trao giấy khen 10 tập thể và 26 cá nhân thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, Đề án số 05-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Hồ Quốc Hùng


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo