Thứ Bảy, ngày 2 tháng 12 năm 2023

Ban Chỉ huy Quân sự Quận 4 ký kết chương trình phối hợp với Ban Tuyên giáo Quận ủy, Ban Dân vận Quận ủy Quận 4

Ban Tuyên giáo Quận ủy và Ban Chỉ huy Quân sự Quận 4 thực hiện ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022 – 2025.

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 15/9, Ban Chỉ huy Quân sự Quận 4 phối hợp Ban Tuyên giáo Quận ủy, Ban Dân vận Quận ủy Quận 4 tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022 – 2025. Dự hội nghị có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố; Nguyễn Quốc Thái, Bí thư Quận ủy Quận 4.

Theo chương trình phối hợp, Ban Tuyên giáo Quận ủy và Ban Chỉ huy Quân sự Quận 4 sẽ phối hợp định hướng tư tưởng, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và Nhân dân về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng; các tình huống phức tạp liên quan đến bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo của Tổ quốc; giải quyết các vấn đề có tính chất phức tạp, nhạy cảm liên quan đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Quận ủy và Ban Chỉ huy Quân sự Quận 4 sẽ tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật về chức năng, nhiệm vụ, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, các vấn đề có liên quan đến quốc phòng, an ninh; tuyên truyền, nhân rộng nhân tố mới, mô hình, cách làm hay, sáng tạo, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong giải quyết các vụ việc, vụ án có tính chất phức tạp, nhạy cảm liên quan đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng; phối hợp bồi dưỡng, giáo dục nâng cao nhận thức, kiến thức về lĩnh vực quân sự, quốc phòng, an ninh cho các đối tượng theo yêu cầu nhiệm vụ…

Ban Dân vận Quận ủy và Ban Chỉ huy Quân sự Quận 4 sẽ phối hợp tham mưu Quận ủy, UBND quận những chủ trương, giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh trong tình hình mới nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hai đơn vị phối hợp tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống khác; tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân, chú trọng xây dựng các mô hình, điển hình về “Dân vận khéo”, “Đơn vị dân vận tốt”; tăng cường phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào; bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ, chiến sĩ đảm nhận công tác dân vận nhằm nâng cao nhận thức, tầm quan trọng công tác dân vận trong tình hình mới; đổi mới phương thức trong tổng hợp, trao đổi thông tin về tình hình Nhân dân…

Ban Dân vận Quận ủy và Ban Chỉ huy Quân sự Quận 4 thực hiện ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022 – 2025. Ban Dân vận Quận ủy và Ban Chỉ huy Quân sự Quận 4 thực hiện ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022 – 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố đề nghị 3 đơn vị thường xuyên làm tốt công tác trao đổi, thông tin, nhất là về tình hình có liên quan đến công tác quốc phòng, an ninh để kịp thời tham mưu Quận ủy, UBND quận lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết hiệu quả, không để xảy ra điểm nóng, bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Trong quá trình thực hiện nội dung chương trình phối hợp, các đơn vị phải thường xuyên cụ thể hóa bằng các chủ trương, giải pháp sát đặc điểm nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị ở địa phương trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Đồng chí Phó Chính uỷ Bộ Tư lệnh Thành phố lưu ý thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng, góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị và Nhân dân trên địa bàn đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Công tác phối hợp giữa lực lượng vũ trang với các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn cần được tăng cường hơn nữa; tham gia xây dựng đô thị thông minh, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và công tác an sinh xã hội; tăng cường đoàn kết quân – dân, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Mỹ Duyên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo