Thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024

[Video] TPHCM phát triển nông nghiệp đô thị gắn với phát triển du lịch

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 11/5, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM phối hợp Học viện Cán bộ TP tổ chức hội thảo khoa học mô hình tổ chức bộ máy và hoạt động của Ban quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM.

Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng, Ban quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao cần tổ chức lại thành Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao TP phù hợp với quy định của Luật Công nghệ cao. Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách: huy động các nguồn lực đầu tư, ưu đãi; Phát triển nhân lực công nghệ cao; Khuyến khích doanh nghiệp nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ cao, đầu tư phát triển công nghệ cao; tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia hình thành mạng lưới cung ứng sản phẩm, dịch vụ phụ trợ cho ngành công nghiệp công nghệ cao và tiếp tục dành ngân sách nhà nước và áp dụng cơ chế tài chính đặc thù để thực hiện nhiệm vụ, chương trình, dự án về công nghệ cao, nhập khẩu một số công nghệ cao có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Thực hiện: Trâm Anh - Nguyễn Bích - Minh Trường

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo