Chủ Nhật, ngày 21 tháng 7 năm 2024

[Video] Lan tỏa niềm đam mê nghiên cứu, vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn

(Thanhuytphcm.vn) - Được tổ chức 2 năm/lần và năm nay, Hội thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng thời đại” lần thứ 11 năm 2024 được diễn ra nhằm thiết thực hưởng ứng thực hiện chủ đề năm 2024 của Đảng bộ TPHCM về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết 98 của Quốc hội”.

Với sứ mệnh lan tỏa niềm đam mê học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn, Hội thi “Ánh sáng thời đại” đã tạo không khí thi đua hướng đến chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, dịp kỷ niệm quan trọng của đất nước và của TPHCM.

Thực hiện: Gia Anh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo