Chủ Nhật, ngày 14 tháng 7 năm 2024

Công văn 4076-CV/BTGTU ngày 12 tháng 4 năm 2024 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về gửi tài liệu tuyên truyền việc sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Thông báo