Thứ Tư, ngày 19 tháng 6 năm 2024

Phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Thành uỷ Nguyễn Minh Triết tại Đại hội Đảng bộ quận

PHÁT BIỂU CỦA Đ/C NGUYỄN MINH TRIẾT – ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, BÍ THƯ THÀNH ỦY

TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN 3 LẦN THỨ IX

*** 

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,

Kính thưa các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các vị khách quý,

Thưa toàn thể đại biểu Đại hội,

Trước hết, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu và các vị khách quý về dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 3 lần thứ IX. Chúc các đồng chí mạnh khoẻ, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, góp phần tích cực làm nên thành công chung của Đại hội.

Thưa các đồng chí,

Đảng bộ quận 3 có vinh dự là 1 trong 3 đơn vị tổ chức Đại hội điểm của Thành phố ở cấp cơ sở và cấp trên cơ sở. Trong quá trình chuẩn bị mọi mặt, tiến đến Đại hội, Đảng bộ và Quận ủy quận 3 đã thể hiện quyết tâm cao, thực sự cầu thị, lắng nghe, chọn lọc ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, của Tổ công tác Thành ủy để bổ sung, hoàn chỉnh các văn kiện Đại hội và chuẩn bị nguồn nhân sự cấp ủy khóa mới, tạo điều kiện để Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 3 tiến hành đúng tiến độ kế hoạch đề ra, cùng với các đơn vị điểm khác góp phần thực hiện thành công kế hoạch Đại hội của Đảng bộ Thành phố.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân quận 3 đã có nhiều cố gắng, vượt qua khó khăn trở ngại, năng động sáng tạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận nhiệm kỳ 2000-2005. Những kết quả nổi bật là đã tạo được sự đoàn kết thống nhất, phát huy sức mạnh tổng hợp trên địa bàn và tranh thủ các nguồn lực của Thành phố để chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao, giải quyết các vấn đề xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đảng bộ Quận   cũng tạo được những chuyển biến tiến bộ về công tác chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, về củng cố tổ chức cơ sở đảng, về quy hoạch – đào tạo cán bộ, về xây dựng kiện toàn bộ máy chính quyền quận, phường gắn với cải cách hành chính và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, về xây dựng lực lượng trong các đoàn thể quần chúng và Mặt trận Tổ quốc, củng cố và phát triển khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi nhiệt liệt biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân quận 3 đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

 

Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu to lớn đó chúng ta cũng phải nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm tồn tại, những yếu kém cần phải khắc phục. Đó là, sự phát triển của Quận chưa tương xứng với thế mạnh của mình. Kinh tế quận 3 có vị trí còn khiêm tốn. Quản lý nhà nước còn lỏng lẻo nhất là trên các lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, văn hóa xã hội, an ninh trật tự. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể cũng còn những hạn chế. Một bộ phận cán bộ đảng viên sa sút phẩm chất, đạo đức đã làm giảm sức chiến đấu của Đảng, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Tại Đại hội này, tôi mong muốn các đại biểu hãy nhìn thẳng vào sự thật, mạnh dạn mổ xẻ, phân tích, đánh giá đúng mức những thắng lợi cũng như những tồn tại, yếu kém. Rút ra những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm thiết thực.

Tôi cũng tin tưởng trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ quận 3 sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, khắc phục có kết quả các yếu kém, khuyết điểm; tích cực, chủ động vươn lên giành những thành tựu to lớn hơn nữa.

Thưa các đồng chí,

Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 3 được tiến hành trong bối cảnh tình hình đất nước và Thành phố đứng trước những thuận lợi và cơ hội mới, đồng thời cũng phải đối mặt những khó khăn, thách thức mới. Tôi xin nhấn mạnh, thuận lợi to lớn nhưng khó khăn, thách thức cũng không nhỏ. Chỉ riêng việc giá xăng dầu thế giới tăng cao, có thể tác động kéo theo nhiều vấn đề làm ảnh hưởng lớn đến dự kiến kế hoạch tăng trưởng kinh tế, nâng cao mức sống nhân dân, làm phát sinh những bất ổn về kinh tế, xã hội mà chúng ta phải hết sức quan tâm giải quyết. Do đó, để làm tròn trách nhiệm là cơ quan lãnh đạo cao nhất trong hoạch định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ  phát triển của địa phương 5 năm tới, Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 3 cần phát huy dân chủ và trí tuệ cao nhất của các đại biểu để đóng góp cho các dự thảo văn kiện của Trung ương, Thành phố và cấp mình. Đại hội cũng cần đề cao tinh thần trách nhiệm, nguyên tắc tập trung dân chủ, giới  thiệu và bầu chọn vào ban chấp hành khóa mới những đồng chí tiêu biểu của Đảng bộ về phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín, có khả năng lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội cấp mình và cấp trên; giới thiệu và bầu chọn những đại biểu xứng đáng của Đảng bộ dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ VIII, đóng góp vào sự thành công chung của Đại hội.

Thưa các đồng chí,

Tôi hoàn toàn thống nhất với Báo cáo chính trị do đồng chí Bí thư Quận ủy quận 3 trình bày. Tại Đại hội này, tôi muốn nhấn mạnh, trao đổi thêm một số vấn đề liên quan đến phương hướng nhiệm vụ phát triển trong  những năm tới của quận 3.

Thứ nhất là, 4 nguy cơ mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII đã tổng kết đến nay vẫn còn đó. Nó tồn tại ngay trên Thành phố chúng ta và tại quận 3 này. Chúng ta phải kiên quyết đấu tranh đẩy lùi nó, Đại hội các cấp và Thành phố phải xem đây là một nhiệm vụ hàng đầu.

Thứ hai là, Đảng bộ cần làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong Quận nhận thức đầy đủ hơn vị trí trung tâm Thành phố của quận 3, để phát huy mạnh hơn nữa những lợi thế về nhiều mặt của một địa bàn trung tâm.

Vị thế của một địa bàn trung tâm Thành phố đã cho quận 3 những nguồn lực to lớn trên nhiều mặt mà nếu được khai thác phát huy đúng mức sẽ góp phần đáng kể vào sự phát triển trên địa bàn Quận. Xác định rõ các nguồn lực trên địa bàn, có kế hoạch nuôi dưỡng, từ đó huy động, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xoá nghèo theo tiêu chí mới thành công, nâng cao chất lượng sống của nhân dân.

Vị thế trung tâm cũng đặt trách nhiệm cho đảng bộ và nhân dân quận 3 phải giữ gìn, tôn tạo, xây dựng bộ mặt trung tâm Thành phố ngày càng sạch đẹp, văn minh, hiện đại; phải có những chỉ tiêu phát triển cao hơn một số địa bàn khác. Về giáo dục, môi trường chăm lo sức khoẻ, xoá nghèo và đặc biệt là 3 giảm… Để làm được điều này, đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Quận cần thực hiện tốt các việc sau:

- Phải nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi công dân sống trong các khu dân cư, của các tổ chức, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn trong việc thực hiện các chủ trương về quản lý đô thị của Thành phố, của Quận và pháp luật của Nhà nước có liên quan. Tích cực chỉnh trang đô thị theo quy hoạch, kế hoạch; làm cho các khu phố, các con đường trên quận 3 mỗi ngày mỗi khang trang, hiện đại hơn, đồng thời bảo đảm được cảnh quan môi trường, bảo tồn, tôn tạo các kiến trúc cổ.

- Phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Việc gì có lợi cho dân thì làm. Những việc có hại cho dân thì phải tránh. Nếu ai cố tình làm sai thì phải kiểm điểm, xử lý nghiêm minh và xin lỗi dân.

Phải tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước trên địa bàn về mọi mặt, trong đó vấn đề an ninh - trật tự, vệ sinh môi trường, vấn đề quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, giao thông, trật tự lòng lề đường, vấn đề kinh doanh dịch vụ nhạy cảm dễ phát sinh các tệ nạn xã hội, vấn đề người lang thang ăn xin trên đường phố… là phải được đặc biệt quan tâm và có phương án, giải pháp thật kiên quyết để xử lý đến nơi đến chốn, bảo đảm cho quận 3 có môi trường sống lành  mạnh, an toàn, môi trường văn hóa tốt đẹp, có nếp sống đô thị ngày càng văn minh, hiện đại, pháp luật được thực thi chặt chẽ, quyền lợi của mọi tầng lớp nhân dân được tôn trọng và bảo đảm.

Thứ ba là, đảng bộ các cấp phải quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra sâu sát công tác cải cách hành chính nhà nước ở địa phương, cơ sở, cơ quan, đơn vị, để công tác này đạt nhiều tiến bộ hơn nữa, thực sự trở thành một động lực cho sự phát triển của địa phương.

Trong những năm qua công tác cải cách hành chính ở quận 3 và Thành phố đã có nhiều cố gắng để phục vụ nhân dân. Tuy nhiên vẫn còn, còn khá nhiều những trở ngại, những phiền toái mà người dân phải tiếp xúc, phải gánh chịu hàng ngày. Các đồng chí lãnh đạo quận, phường phải tìm xem nó ở đâu? Nó là cái gì? Cần phải chú ý cải cách hành chính không chỉ là cơ chế, quy trình, kỹ thuật, văn  bản giấy tờ, mà quan trọng hơn cả là yếu tố con người, là quan hệ giữa con người với con người. Mặc cảm lâu nay của người dân có việc đến cơ quan công quyền chủ yếu là ở vấn đề cư xử của cán bộ công chức với dân, là thái độ, trách nhiệm phục vụ nhân dân. Cho nên, trong quá trình cải cách, hoàn thiện cơ chế, bộ máy hành chính nhà nước, bên cạnh việc nâng tầm cho cán bộ, phải hết sức chú trọng giáo dục  cái tâm cho cán bộ. Tâm và tầm cán bộ, đạo đức và năng lực cán bộ phải luôn gắn liền nhau, đó là điều mà Bác Hồ đã từng căn dặn. Đội ngũ cán bộ công chức phải được đào tạo đúng chuyên môn, nghiệp vụ, phải am hiểu các quy định của Nhà nước về công việc đang làm, phải được  học và hành  đầy đủ về công tác vận động quần chúng của Đảng  để có tấm lòng với dân, với nước. Lãnh đạo cải cách hành chính nhà nước, phát huy dân chủ cơ sở là  nội dung hết sức quan trọng trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, mà mỗi đảng bộ ở từng cấp phải xem đó là nhiệm vụ vừa cấp thiết, vừa lâu dài để củng cố, xây dựng lòng tin của dân với Đảng, với chính quyền.

Thứ tư là, đảng bộ các cấp phải luôn chăm lo công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể quần chúng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Dự thảo Báo cáo chính trị và các văn kiện khác của Đại hội Đảng bộ Quận đã nêu khá đầy đủ các mặt về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Tôi muốn trao đổi thêm về việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, của từng cấp ủy Đảng và chi bộ.

Nước ta đang bước vào thời kỳ phát triển mới, đó là thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu xây dựng thành Thành phố xã hội chủ nghĩa văn minh, hiện đại, từng bước trở thành một trung tâm công nghiệp, dịch vụ, khoa học công nghệ của khu vực Đông Nam Á. Đây là thời kỳ mà thế giới có nhiều diễn biến phức tạp.

Thời kỳ mới cũng tạo ra những điều kiện, thời cơ thuận lợi để Đảng lãnh đạo đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, nhưng cũng đặt Đảng ta, nhân dân ta đứng trước những khó khăn, thách thức rất lớn. Để tranh thủ thời cơ, đẩy lùi nguy cơ, phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực đề cao cảnh giác, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn chống  phá của các thế lực thù địch, đảng bộ các cấp, các cấp ủy và chi bộ đảng phải được xây dựng trong sạch vững mạnh và phải không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, mỗi cán bộ đảng viên phải thật sự gương mẫu, cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Để nâng cao năng lực  lãnh đạo của cấp ủy đảng, ngay trong đại hội, cấp ủy mới phải được bầu đúng tiêu chuẩn và có cơ cấu hợp lý. Trong quá trình thực hiện chức năng lãnh đạo của mình, cấp ủy phải hết sức quan tâm đến việc nâng cao chất lượng chuẩn bị quyết định và ra quyết định, để mọi quyết định của cấp ủy luôn xuất phát từ thực tế khách quan, hợp quy luật phát triển, phản ánh được nguyện vọng, nhu cầu của đời sống xã hội và các tầng lớp nhân dân. Cũng quan trọng không kém là phải quan tâm hơn nữa đến việc nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện quyết định và kiểm tra thực hiện quyết định; thường xuyên chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng, đổi mới kiện toàn cấp ủy; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, phát huy cao nhất trí tuệ tập thể cấp ủy, nâng cao tính chiến đấu của chi bộ.

Thứ năm là, phải tích cực và thường xuyên chăm lo đời sống nhân dân. Nhiệm vụ này, tôi được biết các đồng chí đã cố gắng rất nhiều và quận 3 đã đạt những kết quả rất đáng hoan nghênh. Nhưng điều tôi muốn nói là phải đi sát cuộc sống nhân dân, tìm ra nguyên nhân cụ thể của từng hộ nghèo để có kế hoạch giúp đỡ cụ thể. Phải chăm lo đời sống sức khoẻ của nhân dân, học hành cho thanh thiếu niên, an ninh trật tự cho thôn xóm. Đó là những điều thiết thực mà dân đang mong đợi. Đó cũng chính là ưu việt của chế độ ta, Đảng ta.

Kính thưa Đoàn Chủ tịch đại hội,

Kính thưa các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt anh hùng,

Thưa toàn thể Đại hội,

Trong không khí phấn khởi, tưng bừng của cả nước chào mừng 60 năm ngày Cách Mạng Tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9, nhân dân và cán bộ đảng viên Thành phố càng phấn khởi được Nhà nước ta phong tặng danh hiệu Thành phố Anh hùng. Đây là niềm tự hào, là vinh dự to lớn, đồng thời là trách nhiệm và nghĩa vụ to lớn của Đảng bộ và nhân dân Thành phố. Những năm qua, đồng hành cùng Thành phố và cả nước, Đảng bộ và nhân dân quận 3 đã nỗ lực phấn đấu không ngừng, cùng các địa phương, đơn vị trên địa bàn có những đóng góp tích cực vào thành tích chung của Thành phố. Thành ủy hết sức trân trọng những đóng góp đó và tin tưởng từ Đại hội này, Đảng bộ, nhân dân quận 3 sẽ phát huy truyền thống cách mạng tốt đẹp, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và có những đóng góp to lớn hơn vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh mà Đảng đã đề ra.

Xin cảm ơn và chúc sức khoẻ các đồng chí.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

Thông báo