Thứ Bảy, ngày 22 tháng 6 năm 2024

Phát biểu của Đồng chí Nguyễn Võ Danh, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Thường trực Ban nội chính Thành ủy tại Đại hội lần thứ 6 Đảng bộ Quận 3 (vòng 2)

(Ngày 26 tháng 12 năm 1991)

Thưa các đồng chí,

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, tôi xin gửi lời chào mừng nồng nhiệt tới Đại hội Đảng bộ lần thứ 6 của Quận 3, địa bàn cùng với Quận 1 tạo thành khu vực trung tâm của Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

Tôi xin chuyển lời thăm hỏi với tình cảm quý mến của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố tới các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí cựu chiến binh, các đồng chí hưu trí, các đồng chí cán bộ đảng viên và qua các đồng chí tới toàn thể đồng bào các giới, các lứa tuổi, các dân tộc, các tôn giáo trong quận nhà.

Thưa các đồng chí,

Các văn kiện do ban Chấp hành Đảng bộ Quận chuẩn bị và trình Đại hội đã nói lên được thực trạng kinh tế xã hội và đới sống của Quận 3 và các vấn đề chủ yếu trong công tác lãnh đạo của Đảng bộ. ban Thường vụ Thành uỷ biết rằng các dự thảo văn kiện đó đã được các cấp Đảng bộ trong Quận thảo luận sôi nổi và bổ sung nhiều ý kiến. Các đồng chí đảng viên cao niên chiếm một tỉ lệ lớn trong tổng số đảng viên của Đảng bộ đã góp ý kiến một cách chân thành, thẳng thắn, đầy tâm huyết. Tôi chỉ xin đóng góp thêm với các đồng chí một số ý kiến về một số mặt của những vấn đề nóng bỏng nhất đặt ra với Đảng bộ Quận 3.

Các đồng chí đều biết, trong thời gian nhiệm kỳ của Đảng bộ vừa qua, toàn Đảng, toàn dân ta thực hiện đường lối đổi mới của Đảng bắt đầu từ Đại hội toàn quốc lần thứ VI, giành được những thành tích có ý nghĩa rất quan trọng. Song đất nước ta chưa ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội. Cách mạng thế giới gặp những tổn thất nặng nề tác động tiêu cực về nhiều mặt đối với đất nước ta và Thành phố ta. Các thế lực thù địch hàng ngày hàng giời tấn công chúng ta, chúng ngăn cản và phá hoại công cuộc đổi mới đúng đắn của chúng ta, chúng trắng trợn định ra mục tiêu và thời gian xoá bỏ chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta. Trong mỗi cơ quan đơn vị, trên mỗi vị trí công tác, từ sản xuất kinh doanh đến công tác quần chúng và xây dựng Đảng…, các đồng chí đều cảm nhận rất rõ và phải đối phó trực tiếp với những khó khăn thử thách gay gắt đó.

Trong hoàn cảnh như vậy, điều rất đáng quý là Đảng bộ Quận 3 kề vai sát cánh với các Đảng bộ toàn thành phố đã lãnh đạo nhân dân giữ được sự ổn định trong Quận và đạt được những thành tích đáng kể trên các lĩnh vực kinh tế xã hội. Ba năm qua, Quận 3 đã tiếp tục quá trình chuyển từ một khu vực hành chánh cư trú thành một địa bàn có sản xuất kinh doanh. Phải đặt hoạt động của Đảng bộ trong quá trình đó mới thấy đầy đủ ý nghĩa của con số 951 đơn vị kinh tế hiện đang hoạt động trong phạm vi quản lý của Quận. Đời sống kinh tế xã hội của Quận 3 mấy năm nay cũng chịu nhiều cảnh gian nan vất vả như tất cả các địa phương khác. Nhưng tập thể Đảng bộ quận đã tìm ra những nút gỡ, mặc dù không phải gỡ được tất cả, như đã trang bị mới được một số dây chuyền sản xuất thu hiệu quả nhanh, giữ cho một số sản phẩm “trụ được”, quan tâm đến ngành xuất khẩuv.v…Quận 3 là một trong số quận nộp được ngân sách cho nhà nước. Quận 3 không phải không có những vụ thua lỗ và đổ bể tín dụng, nhưng trong một số vụ việc, các đồng chí kịp nhận ra sai sót và hạn chế được thiệt hại. Trong những nỗ lực về kinh tế xã hội của Quận 3, tôi muốn nhấn mạnh những cố gắng của Quận về mặt giải quyết việc làm cho người lao động ở một địa bàn rất đông dân, những cố gắng về mặt tổ chức dạy nghề cho thanh niên. Đảng bộ và chính quyền quận đã cùng với Thành phố góp phần giảm bớt khó khăn cho diện chính sách xã hội sinh hoạt trên địa bàn quận đông tới 11.000 người. Rồi đây, Đảng bộ quận nên có hội nghị chuyên đề rút ra những bài học có ích trong quá trình chuyển biến một địa bàn quận nộ thành vốn là khu vực hành chính – cư trú trở thành đại bàn có sản xuất kinh doanh và chuyển sang cơ chế thị trường vô cùng phức tạp.

Các đồng chí lão thành cách mạng và các đồng chí đảng viên trong quận, trong thời gian chuẩn bị Đại hội lần này đã góp nhiều ý kiến sâu sắc đối với sự lãnh đạo của quận. Các đồng chí bày tỏ tấm lòng thiết tha mong muốn sự lãnh đạo của Đảng bộ quận vươn lên đáp ứng đòi hỏi mới.

Phải thừa nhận rằng nhiều chủ trương mới mẻ và mạnh dạn của lãnh đạo quận nhiệm nhiệm kỳ vừa qua xuất phát từ nguyện vọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của quận. Song trên một số mặt, sự tính toán và chuẩn bị chưa kỹ và thiếu chặt chẽ. Những yếu tố tích cự và tiêu cực của cơ chế thị trường khắc nghiệt và tác động phức tạp của tình hình quốc tế không cho phép chúng ta suy nghĩ một cách giản đơn và sự vụ. Đại hội lần thứ 5 Đảng bộ Thành phố đã nói rõ vấn đề này. Tôi xin nhắc lại ở đây một nhận định đã ghi trong báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận trình Đại hội: “Do thiếu bàn bạc nhất trí trong nội bộ nên có một số quyết định không được thực thi một cách nghiêm túc hoặc thiếu sự đồng tình ở cơ sở, dẫn đến hậu quả làm giảm uy tín của chính quyền địa phương”. Điều đáng cho chúng ta suy nghĩ là trách nhiệm đó cũng là trách nhiệm của Đảng bộ quận và Ban Chấp hành. Đảng lãnh đạo chính quyền, các đảng viên nòng cốt của Đảng giữ những vai trò trách nhiệm rất lớn trên các mặt công tác lãnh đạo và quản lý Nhà nước ở địa phương. Ở đây, nếu thiếu sự đoàn kết nhất trí, thiếu sự phối hợp đồng bộ thì không thể thực hiện tốt đường lối quan điểm của Đảng và Nghị quyết của Đảng bộ và Ban Chấp hành. Tôi mong rằng mỗi đồng chí trong ban Chấp hành Đảng bộ quận nhìn sâu hơn nữa vào thực tế công tác lãnh đạo, tiếp tục suy nghĩ và rút ra những căn nguyên sâu xa của sự thiếu nhất trí mà báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ đã nêu ra. Đó là do trình độ hay phẩm chất, do năng lực hay lập trường quan điểm? Có dấu hiệu của chủ nghĩa cá nhân dưới các màu sắcx khác nhau không? Trách nhiệm của mỗi đồng chí trên các vị trí chủ chốt như thế nào? Đó sẽ là bài học bổ ích cho mỗi đồng ch1 và cho toàn Đảng bộ. Dù thế nào, sự nhất trí của Đảng bộ, trước hết của Ban Chấp hành, bao giờ cũng là hạt nhân, là nền móng của sự đoàn kết nhất trí trong chính quyền, trong đoàn thể, trong nhân dân. Uy tín của chính quyền và đoàn thể cách mạng giảm sút, làm sao có thể nói uy tín của Đảng tăng lên?

Sự ổn định về tư tưởng , vững vàng trong đảng là bảo đảm quan trọng nhất cho sự ổn định và vững vàng của xã hội. Tình hình của quận cũng cho chúng ta thấy rõ điều đó. Tổ chức Đảng trong sạch và vững mạnh, vai trò lãnh đạo của Đảng được nâng cao, chúng ta sẽ hạn chế và chiến thắng được những mặt tiêu cực tự phát của cơ chế thị trường, giữ gìn an ninh trật tự được tốt hơn, quan hệ với nhân dân gắn bó hơn, và từ đó bảo đảm cho công cuộc đổi mới đi đúng định hướng xã hội chủ nghĩa và có hiệu qủa.

Đối với những khó khăn vấp váp của Quận 3 trong thời gian vừa qua, Ban Thường vụ Thành uỷ có phần trách nhiệm, vì tuy có sự quan tâm theo dõi chỉ đạo song sự quan tâm đó chưa tương xứng với đòi hỏi thực tế tình hình của Quận. Song, về phần mình, các đồng chí chủ chốt của Quận nên dành thời gian và tâm trí để phân tích đúng mức những kinh nghiệm cũng như những thiếu sót trong nhiệm kỳ qua, phát huy ưu điểm và thành tích để bước vào cuộc chiến đấu mới chắc chắn hơn còn nhiều khó khăn thử thách lớn. Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đặt niềm tin vào các đồng chí trong nhiệm kỳ mới.

Thưa các đồng chí,

Như đã nói ở trên, Quận 3 và Quận 1 là địa bàn trung tâm của Thành phố. Đây là một khu vực có nhiều cơ quan đầu não, nhiều cơ quan khoa học và văn hoá; thành phần trí thức, cán bộ hưu trí và cựu chiến binh cách mạng trong dân cư rất lớn. Quận 3 cũng là nơi cư trú rất đông bà con lao động, những người dân nghèo, những người sống bằng đồng lương ít ỏi. Quận 3 có những nhà thờ và chùa nổi tiếng. Thành phần dân cư trong Quận rất đa dạng. Chúng ta cần nhìn đúng các khả năng tiềm tàng của Quận, những năng lực tiềmtàng cách mạng của quần chúng và cả những nhân tố tiềm tàng có thể gây nên xáo trộn, để có phương hướng và phương pháp hành động đúng.

Theo đường lối của Đảng thể hiện trong Cương lĩnh và Chiến lược kinh tế xã hội mà Đại hội VII đã thông qua, theo Nghị quyết Đại hội lần thứ V Đảng bộ Thành phố, chúng ta cần tiếp tục giữ vững sự ổn định chính trị để tiếp tục thực hiện đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Ổn định để đổi mới có hiệu quả, đổi mới để ổn định vững chắc hơn và có chất lượng chính trị cao hơn. Quận 3 là một địa bàn nằm trên vùng trung tâm chính trị của thành phố, yêu cầu về sự ổn định là tất yếu đòi hỏi, phải có sự nỗ lực lớn.

Trên cơ sở đó, Quận cần ra sức khai thác các khả năng tiềm tàng để xây dựng và củng cố lực lượng kinh tế thực sự của Quận 3. Các đồng chí đã có kinh nghiệm bước đầu trong việc xây dựng kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là cái vốn quý để tiếp tục lãnh đạo phát triển sản xuất công nghiệp mà chủ yếu là tiểu công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, coi trọng công nghiệp chế biến gắn với dịch vụ và xuất khẩu; sắp xếp lại các đơn vị quốc doanh, phát triển hình thức liên doanh, hợp danh, công ty và xí nghiệp, nhất là trên lĩnh vực dịch vụ và ăn uống, cho phù hợp với nhiệm vụ mới về kinh tế của thành phố và cả nước. Cần hết sức chú ý khai thác tiềm năng về vốn và chất xám vốn là một ưu thế đặc biệt của Quận 3.

Ở đây, có đồng chí đặt vấn đề: cơ chế quản lý cấp quận tương lai sẽ thế nào? Quận có còn là đơn vị ngân sách và kế hoạch không? Hay là Quận chỉ quản lý hành chính? điều băn khoăn ấy là có nguyên cớ, bởi lẽ chúng ta đang nghiên cứu cải tiến tổ chức bộ máy Nhà nước từ Trung ương tới cơ sở. Song, điều quan trọng nhất, căn bản nhất là việc quản lý Nhà nước cho dù phân cấp như thế nào, Đảng bộ Quận vẫn có trách nhiệm lãnh đạo nhân dân trong Quận động viên mọi người huy động nhân lực, tài lực, vật lực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Quận, nâng cao mức sống của nhân dân. Đảng vẫn phải thực hiện tốt sự lãnh đạo chính trị đối với mọi hoạt động trên địa bàn Quận. Chức năng quản lý Nhà nước ở cấp quận dù phân cấp thế nào, Đảng vẫn là hạt nhân lãnh đạo toàn diện.

Về các mặt xã hội liên quan đến con người, về an ninh và quốc phòng, mong các đồng chí Qận 3 phát huy tốt những việc đã làm được, đẩy mạnh hơn nữa việc chăm lo đời sống của nhân dân. Về mặt này, ổn định việc làm và tạo thêm việc làm cho mọi người lao động là yếu tố hàng đầu. Công vệc giáo dục, y tế, văn hoá rất cần sự quan tâm lãnh đạo theo đúng định hướng để cho đồng bào và đội ngũ cán bộ, nhân viên trong các ngành được yên tâm sống, làm việc và học tập trong môi trường lành mạnh. Chúng tôi mong các đồng chí Quận 3 cùng với Thành phố tiếp tục cố gắng chăm sóc các đồng chí lão thành cách mạng, các cán bộ hưu trí, các thương binh và gia đình liệt sĩ. Đó là nghĩa vụ của chúng ta, đó cũng là yêu cầu của cách mạng phải phát huy đúng mức vai trò các lực lượng nòng cốt về chính trị.

Thưa các đồng chí,

Để hoàn thành nhiệm vụ nặng nề trong nhiệm kỳ mới, vấn đề hàng đầu là nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, nòng cốt là Ban Chấp hành và hạt nhân là các đồng chí chủ chốt. Sự nghiệp cách mạng với tất cả cam go thử thách lúc này, với thời cơ mới đang mở ra, đòi hỏi mỗi người lãnh đạo hơn lúc nào hết phải có phẩm chất chính trị, bản lĩnh chính trị, trí tuệ và năng lực. Những yếu tố đó không thể tự nhiên mà có. Nó chỉ có thể là kết quả của sự chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chủ trương của Đảng và luật pháp Nhà nước; kết quả của sự rèn luyện, học hỏi từng ngày từng giờ; kết quả của sự nghiêm khắc tự phê bình và phê bình thường xuyên, không xuê xoa khéo léo cho vừa lòng nhau; kết quả của sự lắng nghe tập thể, lắng nghe nhân dân, với tấm lòng thiết tha với dân, với nước, với Đảng, chống chủ nghĩa cá nhân, bè phái và mọi biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội.

Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa sự rèn luyện của người cán bộ, đảng viên trước những âm mưu, thủ đoạn phản kích của các lực lượng thù địch và những tiêu cực tự phát của cơ chế thị trường. Đảng ta chủ trương chuyển nền kinh tế sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Điều đó hoàn toàn đúng. Song mỗi cán bộ đảng viên chúng ta phải ý thức sâu sắc rằng chúng ta là những chiến sĩ cách mạng hoạt động trong cơ chế thị trường. Chúng ta phải biết dùng cơ chế thị trường phục vụ có hiệu quả cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, làm cho dân giàu nước mạnh. Người cộng sản phải biết phát huy mặt tích cực của cơ chế thị trường, hạn chấ đến mức thấp nhất những mặt xấu của cơ chế thị trường. Chúng ta phải phấn đấu để nắm được quy luật của thị trường dưới chế độ XHCN chủ động hướng quy luật thị trường tác động theo định hướng và mục tiêu của chúng ta. Người cán bộ, đảng viên không thể coi cơ chế thị trườnglà cơ hội làm giàu riêng, hạ thấp tiêu chuẩn phẩm chất người cách mạng. Các lưc lượng thù địch hiểu rõ đường ngang ngõ dọc của cơ chế thị trường, chúng luôn luôn lợi dụng mặt tiêu cực của cơ chế thị trường và những yếu kém của chúng ta để tấn công vào đội ngũ cách mạng. Đảng và Nhà nước ta, nhân dân ta đòi hỏi bức thiết chống tiêu cực, trước hết là chống tham nhũng, bởi vì đó là dây dẫn, là đồng minh của các thế lực thù địch. Bác Hồ đã gọi đó là “giặc nội xâm”. Tôi mong các đồng chí, trước hết là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Quận, không lúc nào lơ là cảnh giác trước mọi cám dỗ và thử thách. Chúng ta không được phép biến chức vụ trong guồng máy cách mạng thành miếng đất làm giàu trái phép, thành cái ghế đặc quyền đặc lợi, chia chác khéo léo những lợi ích riêng tư, phường hội hẹp hòi. Nhân dân không cho phép làm như vậy. Đảng và Nhà nước không cho phép làm như vậy. Dân chủ và công bằng xã hội, như Cương lĩnh của Đảng đã nêu, là đặc trưng quan trọng của chủ nghĩa xã hội mà chúng ta chiến đấu, hy sinh để xây dựng trên đất nước ta. Chúng ta quyết tâm phấn đấu với tất cả tấm lòng và sức lực của mình, vì mục tiêu cao đẹp đó.

Trong công tác lãnh đạo ở tất cả các cấp, mong các đồng chí lưu tâm đến việc xây dựng lực lượng tổng hợp, phát hiện và khai thác mọi tiềm năng cách mạng trong Đảng, trong nhân dân và ở Quận 3, hết sức lưu ý việc kết hợp thật tốt sức mạnh của thế hệ đi trước và các thế hệ trẻ, sự vững vàng của lớp trước và sức năng động xung kích của lớp sau.

Nhân dịp Đại hội Đảng bộ của Quận, tôi đặc biệt đề nghị các đồng chí coi trọng việc xây dựng cơ sở và tăng cường mối liên hệ gắn bó với nhân dân.

Tổ chức cơ sở bao giờ cũng là nền tảng của tổ chức cách mạng. Với ý nghĩa đó, cơ sở là một vấn đề chiến lược của cách mạng. Với Đảng ta, với Nhà nước ta, mục đích cao cả nhất là lợi ích của nhân dân, tổ chức cơ sở và mối quan hệ máu thịt với quần chúng ở cơ sở là nhân tố có ý nghĩa sống còn. Thực tế đau lòng ở Đông Âu và Liên Xô cho thấy cơ sở là yếu tố thành bại của cách mạng. Các đồng chí hoạt động ở nội thành trước đây càng có điều kiện để đánh giá tầm quan trọng của cơ sở và mối liên hệ giữa Đảng với nhân dân.

Những năm gần đây, Trung ương và Thành phố đã có nhiều nghị quyết về tổ chức cơ sở Đảng và công tác quần chúng. Chúng ta đã làm nhiều việc, song hiệu quả chưa đạt yêu cầu mong muốn.

Phải nói rằng tổ chức cơ sở Đảng nhìn chung chưa đủ mạnh. Điều này có liên quan đến cơ chế chung về hoạt động của Đảng và chính quyền có nhiều vấn đềchưa được giải quyết. Song, trở ngại lớn nhất là nhận thức của chúng ta về vai trò của cơ sở không đầy đủ và chưa sát tình hình thực tế. Rất nhiều đồng chí quên một quy định có tính kinh điển trong điều lệ của Đảng Mác xit - Lê - nin - nít chân chính là đảng viên phải hoạt động trong một tổ chức cơ sở của Đảng. Trong công việc bề bộn và sự vụ hàng ngày, có đồng chí đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo dường như chỉ dồn sức cho chức trách lãnh đạo bên trên mà ít chú ý đến trách nhiệm hoạt động xã hội của ngưới đảng viên bình thường. Trong đảng ta, đã có hiện tượng làm kinh tế thì coi nhẹ hoặc quên công tác Đảng, nhất là công tác Đảng ở cơ sở, thậm chí coi tổ chức Đảng và công tác Đảng như một trở ngại trong cuộc cạnh tranh của cơ chế thị trường! Đó là những cách nghĩ và cách làm không đúng với bản chất của Đảng, không phù hợp với yêu cầu đổi mới. Sự thật, Đảng bộ mạnh làm cho người thủ trưởng, người giám đốc vững vàng hơn, sắc sảo hơn. Biết bao hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, mất dân chủ nảy sinh là do Đảng bộ yếu kém. Biết bao đồng chí sa ngã trong cái bẫy tiêu cực và mất cảnh giác chỉ vì xem thường, thậm chí tách rời tổ chức cơ sở Đảng. Ngược lại, có biết bao thủ trưởng và giám đốc do biết dựa vào cơ sở đảng vững mạnh mà làm nên sự nghiệp, trở thành cán bộ giỏi của Đảng và chính quyền. Tôi xin đề nghị các đồng chí đại biểu tại Đại hội này và sau Đại hội, dành nhiều tâm sức cho việc xây dựng cơ sở Đảng thực sự trong sạch và vững mạnh.

Công tác quần chúng đang là một thử thách lớn đối với Đảng ta, trước hết là ở cơ sở. Phường của ta sau khi nhập lại, địa bàn rất rộng, đảng viên đông nhưng nhiều đồng chí ở tuổi hưu trí, cán bộ đương chức ít so với số dân đông lên do sát nhập phường. Các đồng chí đương chức lại gánh vác công việc chính quyền và chuyên môn khá nặng nề; nhiều đồng chí khó khăn trong đời sống. Các cơ sở sản xuất, nhất là các đơn vị ngoài quốc doanh, các tổ hợp gần như chưa có đảng viên. Mâu thuẫn rất lớn đang tồn tại là nhiều đảng viên chưa hiểu hết lòng dân, bám không sát dân, chưa nắm chắc dân. Sự tiến bộ trong công tác đoàn thể của ta còn chậm. Các tổ dân phố không phát huy được tác dụng; tổ chức Đảng nhiều khi không nắm được tổ dân phố. Sau giải phóng, chúng ta chủ trương xây dựng lực lượng nòng cốt nhưng dần dần buông lỏng. Các cán bộ chính quyền, cán bộ làm kinh tế văn hoá…còn thiếu một cơ chế bám dân và vận động nhân dân. Nhân dân nghĩ gì, làm gì, có nguyện vọng ra sao, nhiều đảng viên ít hiểu hoặc hiểu không thấu đáo. Với tất cả tinh thần trách nhiệm của người cộng sản, phải nói rằngthế trận nhân dân của Đảng ta ở cơ sở hiện nay rất yếu. Nhiệm vụ của tổ chức Đảng, của mỗi đảng viên, dù là đảng viên ở cơ sở hay ở cơ quan cấp quận, cấp thành phố, cơ quan Trung ương, là phải tích cực bám dân, xây dựng lực lượng nòng cốt trong dân. Tổ chức Đảng phải bố trí cụ thể đảng viên ở cơ sở sản xuất và khu vực dân cư, phân công trách nhiệm, mỗi đảng viên bám một số hộ dân cư. Phải phấn đấu khẩn trương để tổ dân phố có đảng viên hoặc nòng cốt. Trong các cơ sở, chúng ta đặc biệt chú ý cơ sở phường, xí nghiệp, công ty, trường học. Chúng ta nhất thiết phải tạo lập và củng cố thế trận cách mạng trong dân cư. Đảng giữ được mối liên hệ máu thịt với nhân dân thì nhất định khơi dậy được lòng yêu nước và tinh thần cách mạng tiềm tàng trong nhân dân.

Chúng ta đang đi vào nền kinh tế hàng hoá vận hành theo cơ chế thị trường, mở rộng giao lưu với nước ngoài, thực hiện sự đa dạng trong quan hệ quốc tế. Tình hình thế giới tiếp tục diễn biến rất phức tạp. Các lực lượng thù địch ráo riết hoạt động, hằng ngày, hằng giờ tung ra cạm bẫy, sử dụng những thủ đoạn rất tinh vi, thậm chí mua chuộc rất “ngọt ngào”. Chúng mưu toan diễn biến hoà bình, trong đó đồng đô la phi pháp và chiến tranh tư tưởng – tâm lý – văn hoá là những phương tiện phản công quyết liệt của chúng. Chúng khoét sâu những yếu kém và khuyết điểm của ta (sự khủng hoảng về kinh tế xã hội; tệ quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, bất công…) để kích động chống đối, hòng dẫn tới bạo loạn, lật đổ. Hơn bao giờ hết, các thế lực thù địch không chừa một khuyết điểm sai lầm nào của chúng ta để kiếm cớ tấn công vào Đảng ta. Vì vậy, mỗi người chúng ta tự nghiêm khắc với mình và với đồng chí, nhìn thẳng vào sự thật, tỉnh táo và mưu trí, trở về với căn cơ bài bản của cách mạng, của Bác Hồ, hướng về quần chúng, đem lại lợi ích cho quần chúng, thường xuyên cảnh giác với kẻ thù của cách mạng đang ráo riết chống phá ta bằng nhiều kiểu cách.

Để bảo vệ công cuộc đổi mới, bảo vệ đất nước, kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa, chúng ta nhất thiết phải tăng cường công tác vận động quần chúng, bám dân, nắm dân, củng cố thế trận nhân dân. Tôi đề nghị: tập trung chăm lo xây dựng cơ sở phải thành khẩu hiệu lớn, thành công việc hàng ngày của tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể. Tại Đại hội cấp phường và cơ sở sắp tới, công tác vận động quần chúng phải xuyên suốt mọi chương trình nghị sự. Đề nghị mỗi Đảng bộ, chi bộ bàn bạc cụ thể, xây dựng chương trình và quy chế cụ thể, phân công cụ thể việc vận động nhân dân, tập hợp nhân dân chung quanh Đảng. Mỗi đồng chí đảng viên đều có kế hoạch công tác vận động nhân dân, tăng cường hoạt động xã hội, qua đó làm hạt nhân thật sự cho khối đoàn kết nhân dân.

Đảng bộ chúng ta nhiệm kỳ tới đây có hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo hay không, điều đó tuỳ thuộc một phần rất quan trọng vào công tác củng cố cơ sở Đảng và sự gắn bó của tổ chức cơ sở Đảng và mỗi đảng viên với quần chúng nhân dân.

Với tinh thần đó, một lần nữa tôi xin chúc các đồng chí lão thành cách mạng sống lâu để dìu dắt lớp đàn em, cháu nối tiếp con đường của các đồng chí đã chọn và cống hiến; xin chúc các đồng chí đại biểu về dự Đại hội lần này hãy phát huy tấm lòng cộng sản trong sáng, với ý chí nhiệt tình các mạng, tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, trước dân, tập trung trí tuệ, làm việc khẩn trương, để bảo đảm cho Đại hội thắng lợi.Xin cảm ơn các đồng chí!

Thông báo