Thứ Bảy, ngày 22 tháng 6 năm 2024

Diễn văn bế mạc Đại hội

DIỄN VĂN BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN 3 LẦN THỨ IX (2005-2010)

(Do đồng chí Thân Thị Thư – Bí thư Quận ủy quận 3 đọc tại Đại hội ngày 16/9/2005)

***

Kính thưa:

-  Đ/c Bí thư Thành ủy – cùng các đ/c lãnh đạo các cơ quan Trung ương và Thành ủy.

-  Các bậc lão thành cách mạng.

-  Các bà mẹ Việt anh hùng – Anh hùng lực lượng võ trang.

-  Các đ/c khách mời của đại hội.

-  Các đại biểu dự đại hội.

Thưa tất cả các đồng chí!

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, đại hội chúng ta đã hoàn thành chương trình đề ra một cách tốt đẹp. Đoàn Chủ tịch nhiệt liệt hoan nghênh những cố gắng của tất cả các đại biểu và các đồng chí !

Thưa tất cả các đồng chí !

Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu các văn kiện đại hội, tham gia đóng góp và nhất trí cơ bản với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội toàn quốc của Đảng lần thứ 10 và văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Thành phố lần 8. Những ý kiến tâm huyết đóng góp bổ sung của đại biểu thể hiện nhiệt tình cách mạng, lòng mong muốn góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chung của Thành phố và của cả nước.

Đại hội đã có sự thống nhất cao với báo cáo đánh giá nhiệm kỳ qua và phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ trong 5 năm tới đồng thời  bày tỏ quyết tâm xây dựng Đảng bộ quận 3 phát triển toàn diện, xứng đáng là một Quận thuộc địa bàn trung tâm Thành phố.

Đại hội cũng đã nhất trí cao trong việc chọn lựa bầu các đồng chí  đủ tiêu chuẩn tham gia vào Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa 9 đảm bảo được tính liên tục, kế thừa của Đảng bộ và bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VIII.

Kính thưa Đại hội !

Có thể nói rằng sự thành công của đại hội trước hết là do sự nỗ lực của toàn Đảng bộ Quận, có sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Thành ủy. Nhất là đại hội được nghe ý kiến chỉ đạo của đ/c Nguyễn Minh Triết – ủ viên Bộ Chính trị – Bí thư Thành ủy. Những ý kiến vô cùng qúy báu, đó là sự động viên to lớn, đồng thời là sự giao trách nhiệm mà Đảng bộ quận 3 phải phấn đấu vươn lên.

Để thực hiện được, trước hết Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới và mỗi đại biểu chúng ta cùng với toàn Đảng bộ ra sức phấn đấu, tăng cường đoàn kết, học tập, tu dưỡng, rèn luyện vươn lên mọi mặt, thấm nhuần tư tưởng “Lấy dân làm gốc”, hết lòng phục vụ nhân dân. Có như vậy mới lãnh đạo thực hiện thắng lợi được những nhiệm vụ Đại hội đề ra.

Thưa các đồng chí !

Những kết quả đạt được trong đại hội  này, đã minh chứng là : Đại hội chúng ta đã thể hiện đầy đủ trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân trong quận và có thể nói rằng Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 3 lần thứ 9 thành công tốt đẹp.

Thay mặt đại hội, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với sự chỉ đạo giúp đỡ của Thường vụ Thành ủy, của các Ban Đảng Thành ủy, của tổ công tác, đặc biệt đ/c Bí thư Thành ủy đã dành thời gian dự với đại hội. Các đ/c luôn quan tâm tận tình đến quận 3, giúp đỡ  để quận 3 tổ chức đại hội thành công.

Xin chân thành cảm ơn các đ/c lão thành cách mạng, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng lực lượng võ trang, các đ/c đại biểu các Ban Đảng Trung ương, các đ/c lãnh đạo Quận qua các thời kỳ, các đ/c lãnh đạo Quận bạn trong Thành phố đã đến dự, động viên góp phần vào sự thành công của đại hội.

Sự thành công của đại hội còn có sự đóng góp to lớn của các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, của cán bộ nhân viên các ban Đảng, lực lượng võ trang, các cơ quan đơn vị Quận.

Kính thưa các đồng chí !

Một lần nữa thay mặt đoàn chủ tịch, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các đ/c đã góp phần cho sự thành công của đại hội. Từ đại hội này nhất định Đảng bộ quận 3 của chúng ta sẽ phát triển với sự tăng trưởng cao và vững chắc.

Đại hội của chúng ta  đã thành công, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội  Đại biểu Đảng bộ quận 3 lần thứ IX.

Xin chúc sức khoẻ các đồng chí./.

Thông báo