Chủ Nhật, ngày 14 tháng 7 năm 2024

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 3 nhiệm kỳ VII (1996 – 2000)

(Do Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ VII bầu ngày )

(Xếp theo thứ tự A,B,C)

 1. VÕ NGỌC CHÂU                          Phó chủ tịch UBMTTQ Q.3                    
 2. NGUYỄN THANH CHÍN              Phó Chủ tịch TT-HĐND Q.3        
 3. ĐẶNG THÀNH CÔNG                 Chánh án Tòa án nhân dân Q.3              
 4. NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG     Bí thư Đảng ủy phường 3
 5. TRƯƠNG MỸ DUYÊN                Giám đốc Cty Thương mại Dịch vụ quận 3
 6. NGUYỄN VĂN ĐUA                    Thành ủy viên, UVTV khóa VI quận 3
 7. NGUYỄN THU GIANG                Ủy viên UBND, Trưởng phòng QLĐT quận 3
 8. NGUYỄN THỊ HIỀN                      Phó Bí thư TT – QU khóa VI, C/T HĐND quận 3
 9. PHAN THỊ THU HỒNG                Trưởng Phòng Y tế, GĐ TT Y tế quận 3
 10. NGUYỄN THỊ HƯỜNG               Chủ tịch Hội liên hiệp PN Q.3
 11. NGUYỄN VĂN HÙNG                 Viện Trưởng Viện kiểm sát ND Q.3
 12. PHẠM TẤN KHOA                       Phó Chủ tịch UBND quận 3
 13. NGUYỄN THỊ MAI                        Phó Chủ tịch UBND quận 3
 14. HỒ THỊ MƯỜI                                Trưởng Ban Dân vận, C/T UBMTTQ quận 3     
 15. HOÀNG ĐẶNG                  Trưởng Phòng VHTT – TDTT quận 3
 16. HUỲNH MINH NHỰT                   Bí thư Đảng ủy phường 2 Q.3
 17. HÀ THÚC PHÚ                              Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo quận 3
 18. HUỲNH THIÊN PHÚC                 Phó Ban Tuyên huấn Quận ủy
 19. VĂN LỆ QUYÊN                           Chủ nhiệm UBKT Quận ủy
 20. NGUYỄN MINH SÁU                  Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự quận 3
 21. ĐỖ HỮU TÂM                               Bí thư Đảng ủy phường 9 quận 3
 22. TRẦN  VĂN THÂN                          Chủ tịch Liên đoàn lao động quận 3
 23. NGUYỄN THỊ THANH                 Trưởng Phòng Tổ chức chính quyền quận 3
 24. HUỲNH VĂN THÀNH                  Chủ tịch UBND quận 3
 25. TRỊNH VĂN THÌNH                       Phó Ban Tổ chức Quận ủy
 26. TRẦN THỊ THOA                           Trưởng Phòng Tư Pháp Q.3
 27. NGUYỄN NHẬT THU                  Chánh Văn phòng Quận ủy
 28. THÂN THỊ THƯ                              Bí thư Đảng ủy phường 6 Q.3
 29. HOÀNG MẠNH TIẾN                  Chánh Thanh tra quận 3
 30. NGUYỄN VĂN TRÃI                   Phó Ban Tổ chức Quận ủy
 31. NGÔ ANH TUẤN                          Bí thư Quận đoàn quận 3
 32. HỒ THỊ BẠCH TUYẾT                Bí thư Đảng ủy phường 8 Q.3
 33. TRẦN XUÂN VINH                       Bí thư Đảng ủy phường 4 Q.3
 34. LÊ MINH VƯƠNG                       Trưởng phòng Kinh tế quận 3

Thông báo