Thứ Năm, ngày 21 tháng 9 năm 2023

Báo cáo kiểm điểm trách nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ quận

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM TRÁCH NHIỆM CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN

TRONG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NHIỆM Kỳ VIII (2000 – 2005)

***

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ VIII đã bầu 33 đồng chí vào Ban chấp hành, có 11 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ (Bí thư và 02 Phó Bí thư). Từ đầu nhiệm kỳ đến nay có 11 đồng chí được điều động chuyển công tác về thành phố và 03 đồng chí nghỉ hưu. Ban Chấp hành Đảng bộ Quận được kịp thời bổ sung, hiện nay có 29 đồng chí, trong đó có 09 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ.

Những kết quả đạt được và tồn tại đã nêu trong báo cáo tổng kết nhiệm kỳ đều có liên quan đến trách nhiệm của Ban chấp hành. Trong báo cáo này, Ban chấp hành Đảng bộ Quận nghiêm túc kiểm điểm những ưu, khuyết điểm chủ yếu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; phong cách lề lối làm việc; phẩm chất, đạo đức, lối sống của Ban chấp hành trong nhiệm kỳ.

1. SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA BAN CHẤP HÀNH TRONG VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN  LẦN THỨ VIII

Nhằm cụ thể hóa và lãnh đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy và nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VIII; từ đầu nhiệm kỳ đến nay Quận ủy đã ban hành 27 nghị quyết, 15 thông tri - chỉ thị, 33 chương trình làm việc, 61 kế hoạch chuyên đề và tổ chức sơ kết, tổng kết hàng năm theo từng chuyên đề để việc thực hiện được sâu hơn trong toàn Đảng bộ.

Lãnh đạo quản lý trật tự đô thị, xây dựng  cơ bản

Mặt được

Ban chấp hành xác định công tác quản lý và phát triển đô thị là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Song song với việc nâng cao nhận thức của nhân dân về trật tự đô thị đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp tích cực, từng bước hoàn thiện qui hoạch tổng thể 1/2000, thu hút đầu tư, xây dựng mới nhà cao tầng ở các khu dân cư lao động nghèo, vận động nhân dân tham gia chỉnh trang vỉa hè, hiến đất mở rộng hẻm. Đến nay, bộ mặt đô thị của Quận tiếp tục có nhiều thay đổi, các dự án, công trình trọng điểm do Đại hội đề ra đã cơ bản hoàn thành. Ngoài ra một số công trình khác cũng được thực hiện theo yêu cầu thực tế phát sinh trong nhiệm kỳ.

Mặt tồn tại

Tồn tại lớn nhất là chưa làm cho các cấp ủy, cán bộ, đảng viên  nhận thức sâu sắc về công tác quản lý và phát triển đô thị ở địa bàn trung tâm. Chưa có giải pháp tốt để vận động nhân dân tham gia đóng góp xây dựng quản lý đô thị, một số chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội VIII đề ra chưa sát, chưa dự báo hết được các khó khăn nên thiếu khả thi.

Lãnh đạo phát triển kinh tế và quản lý ngân sách

Mặt được

Ban chấp hành nhận thức “phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt”, từ đó xây dựng chương trình hành động về tiếp tục đổi mới, phát huy nội lực, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển, đồng thời thực hiện mạnh mẽ việc cải tiến thủ tục hành chính trong đăng ký kinh doanh, chủ động qui hoạch hạn chế kinh doanh một số ngành nghề “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội. Năm năm qua đã thu hút vốn đầu tư tăng thêm của nhân dân trên 4.590 tỉ đồng vào sản xuất kinh doanh, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của ngành Dịch vụ – Thương mại tăng khá cao; hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn Quận phát triển phù hợp định hướng cơ cấu kinh tế. Lãnh đạo thu ngân sách hàng năm đều vượt dự toán, công tác chi ngân sách đảm bảo đúng Luật.

Mặt tồn tại

Mặc dù có nhiều nỗ lực nhưng trong công tác lãnh đạo vẫn chưa khai thác được nhiều tiềm năng trí tuệ, vốn trong nhân dân; chưa phát huy tốt các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản được phân cấp, ủy quyền; tiến độ giải ngân các dự án chậm để nguồn kết dư còn khá lớn. Với sự thông thoáng của Luật doanh nghiệp, loại hình dịch vụ nhà hàng, quán ăn uống phát triển nhiều và đa dạng nhưng Quận còn lúng túng, chưa có giải pháp hữu hiệu để điều chỉnh, tạo sự phát triển hợp lý.

Lãnh đạo xây dựng  văn hóa – xã hội

Mặt được

Thực hiện quan điểm “phát triển kinh tế đi đôi với chăm lo giải quyết tốt các vấn đề xã hội”, Ban chấp hành đã thảo luận và ban hành nhiều Nghị quyết nhằm phát huy các nguồn lực xã hội hướng vào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, chăm lo cho gia đình chính sách, người nghèo; tập trung đầu tư sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới nhiều trường lớp, cơ sở y tế, thể dục thể thao; hệ thống trường dân lập, tư thục phát triển khá mạnh, giáo dục tiếp tục giữ vững vị trí là Quận có chất lượng dạy và học cao. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao luôn được Thành phố đánh giá là đơn vị mạnh; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm tốt hơn. Chủ động đề ra một số biện pháp tăng cường quản lý nhà nước, giữ được môi trường văn hóa lành mạnh, không để phát sinh tệ nạn xã hội.

Mặt tồn tại

Công tác lãnh đạo thực hiện qui hoạch mạng lưới trường lớp, cơ sở y tế - văn hóa - thể dục - thể thao còn chậm, đầu tư cơ sở vật chất chưa tương xứng với nhu cầu phát triển của Quận trung tâm.

Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh

Mặt được

Từ nhận thức việc ổn định chính trị, bảo đảm an ninh trật tự là yếu tố quan trọng để kinh tế xã hội phát triển, hàng năm Quận ủy đều có Nghị quyết chuyên đề để tập trung chỉ đạo và lãnh đạo các hoạt động bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn; đề ra các biện pháp chủ động phòng ngừa, xử lý ổn thỏa, hợp lý những vụ việc có liên quan đến an ninh chính trị tại cơ sở, không để phát sinh thành điểm nóng.

Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương đạt kết quả khá tốt; hàng năm đều hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân, nhất là chỉ tiêu phát triển đảng viên mới trong thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được chú trọng cả về số lượng và chất lượng huấn luyện, hoạt động. Quan tâm trang bị cơ sở vật chất, phương tiện cho lực lượng Công an, Quân sự. 

Mặt tồn tại

Tuy có nhiều cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo nhưng Quận ủy vẫn còn thiếu  những biện pháp cụ thể để phát huy cao nhất sức mạnh của nhân dân, của hệ thống chính trị trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; chất lượng và hoạt động thực tế của lực lượng Dân quân tự vệ, dân phòng chưa đáp ứng được yêu cầu.

Lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị

Xây dựng Đảng

Mặt được

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban chấp hành Đảng bộ đã tập trung xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cơ sở Đảng và Đảng viên, đổi mới phương thức giáo dục chính trị, học tập Nghị quyết gắn với thảo luận, xây dựng chương trình hành động, quan tâm đến công tác giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc; xây dựng các chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng. Việc đánh giá phân tích chất lượng cơ sở Đảng và đảng viên được nâng lên, đúng thực chất, không chạy theo thành tích.

Công tác cán bộ được đổi mới, bảo đảm tính khách quan trong việc luân chuyển, qui hoạch cán bộ nhất là bố trí cán bộ trẻ; việc tổ chức thí điểm cán bộ trình bày đề án trước khi bổ nhiệm đã tạo được ý thức trách nhiệm của người được đề bạt, bổ nhiệm. Công tác phát triển đảng có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là biện pháp tạo nguồn và phát triển đảng viên mới trong công nhân, học sinh phổ thông, người dân tộc, người có đạo, thanh niên nhập ngũ.

Công tác kiểm tra và tự kiểm tra của cơ sở Đảng được tăng cường và chủ động hơn, có chuyên đề, trọng tâm, trọng điểm, nhất là kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết.

Mặt tồn tại

Công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân có lúc, có nơi chưa kịp thời. Chưa làm chuyển biến nhận thức của một số cấp ủy Đảng về vai trò trách nhiệm của mình trong việc tự nâng cao sự lãnh đạo của tổ chức Đảng; có lúc thiếu kiểm tra, chưa kiên quyết xử lý các cơ sở Đảng và đảng viên buông lơi nề nếp sinh hoạt Đảng. Chưa kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện có thể dẫn đến mất đoàn kết nội bộ ở một vài tổ chức cơ sở Đảng. Trong công tác cán bộ, một số trường hợp bố trí chưa phù hợp do Ban Thường vụ còn chủ quan, trong nhận xét đánh giá cán bộ thiếu khoa học, không sát.

Xây dựng chính quyền

Mặt được

Thông qua Nghị quyết hàng năm, Quận ủy đã chỉ đạo tăng cường các biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền Quận, Phường. Chất lượng các kỳ họp HĐND, hoạt động giám sát của các Ban và đại biểu được nâng lên; phương thức tiếp xúc cử tri từng bước được đổi mới, những bức xúc, kiến nghị của cử tri được quan tâm giải quyết.

Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; hiệu quả quản lý điều hành của Chính quyền có nhiều tiến bộ, nhất là việc thực hiện Chỉ thị 06 của Thành ủy.

Công tác góp ý xây dựng Chính quyền hàng năm đi vào nề nếp, hiệu quả cao hơn, nhân dân mạnh dạn tham gia đóng góp nhiều nội dung thiết thực.

Mặt tồn tại

Một số cơ quan quản lý nhà nước cấp Quận và Phường chưa mạnh dạn hành xử đầy đủ thẩm quyền và trách nhiệm của mình, còn dè dặt trong xử lý vi phạm hành chánh, thường trông chờ chỉ đạo của cấp trên; hiệu quả thực thi các quyết định hành chánh trên các lĩnh vực còn yếu, tồn đọng nhiều, nhất là quyết định xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực xây dựng. Các dự án công trình triển khai, thi công chậm do cán bộ chưa thật sự năng động nên có lúc không kịp nắm bắt thời cơ.

Công tác vận động quần chúng và xây dựng tổ chức Mặt trận-đoàn thể

Mặt được

Công tác vận động quần chúng của cả hệ thống chính trị Quận và cơ sở có sự chuyển biến rõ nét, nhất là việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, huy động sức dân tham gia các phong trào hành động cách mạng. Công tác phối hợp các lực lượng đồng bộ hơn, khắc phục dần tình trạng vận động quần chúng chung chung.

Công tác dân vận của chính quyền gắn với thực hiện quy chế dân chủ, cải cách hành chính; trong thực hiện các chương trình kinh tế – xã hội có chú trọng quyền lợi chính đáng của nhân dân; hạn chế tệ quan liêu, hách dịch trong tiếp, giải quyết công việc liên quan đến dân. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể không ngừng được đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phù hợp hơn với từng đối tượng vận động.

Mặt tồn tại

Một số cấp ủy Đảng làm công tác dân vận mang tính hành chánh, thiếu năng động; một số cơ quan Chính quyền còn có những cán bộ công chức chưa nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm làm công tác vận động quần chúng; tỷ lệ tập hợp quần chúng của Mặt trận và các đoàn thể tuy có tăng cao nhưng chất lượng chưa tương xứng. Trước tình hình đó Ban chấp hành còn thiếu những giải pháp lãnh đạo hiệu quả.

2. ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP LÃNH ĐẠO CỦA QUẬN ỦY

Ưu điểm

Hoạt động của Ban chấp hành luôn tuân thủ qui chế, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thể hiện sự thống nhất cao trong lãnh đạo. Trước những vấn đề còn có các ý kiến khác nhau, Ban chấp hành dân chủ thảo luận tìm ra những điểm chung cơ bản; thẳng thắn đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, mất đoàn kết trong nội bộ.

Phương thức lãnh đạo của Ban chấp hành luôn hướng về cơ sở, giải quyết kịp thời những khó khăn của cơ sở và những bức xúc của quần chúng nhân dân đặt ra, các chủ trương, kế hoạch đề ra đều xuất phát từ nhiệm vụ, nhu cầu thực tế.

Trong nhiệm kỳ, tuy có sự thay đổi lớn về nhân sự chủ chốt song Ban chấp hành vẫn thể hiện cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời bắt nhịp trong lãnh đạo, tiếp tục kết hợp lãnh đạo toàn diện với tập trung sức vào những công tác trọng tâm, trọng điểm, từng bước tháo gỡ những khó khăn để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận đề ra.

Mạnh dạn trong công tác luân chuyển cán bộ và từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ, đầu tư mạnh công tác đào tạo cán bộ. Quan tâm chăm lo chính sách đối với cán bộ. Có ý thức chuẩn bị đội ngũ kế thừa, lực lượng trẻ được quan tâm đưa đi đào tạo dài hạn, tập trung.

Là một Quận cóù nhiều đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, nhiều cán bộ hưu trí có kinh nghiệm trên các lĩnh vực, Quận ủy luôn xác định đó là tiềm năng, thế mạnh, niềm tự hào của Đảng bộ nên đã xem trọng việc phát huy kiến thức, kinh nghiệm của các đồng chí. Định kỳ có tổ chức thông tin tình hình thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ và luôn quan tâm lắng nghe ý kiến của các đồng chí để rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, bổ sung vào các chương trình hành động của Quận.

Khuyết điểm

Trách nhiệm lãnh đạo chung của từng đồng chí Quận ủy viên chưa được thể hiện một cách đồng đều, rõ nét. Mặt khác, một số đồng chí Quận ủy viên còn ít đi cơ sở, chưa gắn và dự sinh hoạt với cơ sở đã được phân công, còn e dè trong đóng góp trí tuệ vào sự lãnh đạo chung của tập thể hoặc thiếu chuẩn bị để tham gia ý kiến và thường chủ quan đi sâu đến lĩnh vực phụ trách, chưa bao quát đầy đủ trên tất cả các lĩnh vực công tác mà tập thể Ban Chấp hành có trách nhiệm lãnh đạo, làm hạn chế đến sức mạnh chung của tập thể.

3. ĐẠO ĐỨC LỐI  SỐNG

Ưu điểm

Hầu hết các đồng chí trong Ban chấp hành đều phấn đấu giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh, giản dị; có tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, chưa có biểu hiện đặc quyền, đặc lợi hoặc tham ô, lãng phí, được quần chúng và Đảng viên tín nhiệm.

Trong lãnh đạo, điều hành, Ban chấp hành luôn thể hiện sự đoàn kết thống nhất cao, sự gương mẫu về ý thức trách nhiệm, đạo đức, phong cách, tiết kiệm tài sản công; đấu tranh mạnh mẽ nhưng tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, chấp hành nghiêm túc qui chế, các quyết định của tập thể.

 Với tình cảm cách mạng cao, Ban chấp hành đã lãnh đạo tập trung chăm lo và dành thời gian thăm hỏi động viên các đồng chí đảng viên, gia đình chính sách, người nghèo; dành thời gian tiếp và lắng nghe ý kiến phản ảnh của đảng viên và quần chúng đối với hoạt động của Đảng bộ. Đối với các đồng chí sai phạm kỷ luật có quan tâm giúp đỡ tạo mọi điều kiện để  phấn đấu sửa chữa, khắc phục.

Khuyết điểm

Nhiệm kỳ qua, có 4 đồng chí Quận ủy viên bị xử lý kỷ luật; các đồng chí bị xử lý đều do nguyên nhân trách nhiệm, vi phạm bằng cấp, không có đồng chí nào bị kỷ luật vì lý do tư túi, tham ô, tiêu cực.

Ban Chấp hành Đảng bộ Quận nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của mình trước Đảng bộ, mong được sự đóng góp ý kiến của các cấp ủy Đảng.

                                                         BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN NHIỆM  KỲ VIII

Thông báo