Chủ Nhật, ngày 14 tháng 7 năm 2024

Báo cáo của Đồng chí Huỳnh Văn Thành Bí thư Quận ủy (khóa 5) tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 3 lần thứ 6 (vòng 2)

Kính thưa các đồng chí cách mạng lão thành

Kính thưa đồng chí Nguyễn Võ Danh, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ.

Kính thưa các vị khách quý

Kính thưa các đồng chí đại biểu.

Hôm nay, Đảng bộ Quận 3 họp Đại hội Đại biểu lần thứ VI (vòng 2) trong thời điểm Nghị quyết Đại hội lần thứ VII của Đảng và Nghị quyết lần thứ V của Đảng bộ Thành phố từng bước được triển khai và đang đi vào cuộc sống.

Dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội VII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ V, Đại hội chúng ta có nhiệm vụ kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết đại hội Đại biểu đảng bộ Quận 3 lần thứ V (1989 – 1991), đề ra phương hướng nhiệm vụ chủ yếu trong 5 năm 1991 – 1995 và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 3 khoá VI.

Từ diễn đàn của Đại hội này, cho phép tôi thay mặt đoàn chủ tịch đại hội, xin nhiệt liệt chào mừng và bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn đối với các đồng chí cách mạng lão thành, các gia đình có công với cách mạng . Sự có mặt  của các đồng chí là nguồn cổ vũ lớn cho Đại hội chúng ta.

Xin nhiệt liệt chào mừng đồng chí Nguyễn Võ Danh, Uỷ viên Thường vụ Thành uỷ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền của Trung ương Và Thành phố đã đến dự Đại hội.

Đại hội vui mừng được đón tiếp các vị khách quý, các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó bí thư, Uỷ viên Ban Thường vụ từ các nhiệm kỳ trước của Đảng bộ Quận 3, các đồng chí đại diện các cơ quan thông tin, báo chí của Trung ương và Thành phố.

Chúng ta rất hân hạnh được đón tiếp đại diện lãnh đạo các Quận, Huyện bạn đến dự với Đại hội.

Xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại diện các ban, ngành, đoàn thể, Mặt trận và các cơ sở Đảng trực thuộc Quận uỷ, xin chào mừng các đồng chí đại biểu đại diện cho hơn 4.400 đảng viên của Đảng bộ Quận ở cơ sở đã bằng trí tuệ, tâm huyết và công sức của mình đóng góp nhiều ý kiến xây dựng cho các dự thảo văn kiện Đại hội, đã cùng Đảng bộ phấn đấu thực hiện các Nghị quyết của Đảng, vượt qua những khó khăn và trưởng thành trong sự ghiệp đổi mới của Thành phố và cả nước.

Kính thưa các đồng chí   

Để tiến tới Đại hội Đảng bộ, ngay từ đầu năm 1991, Quận uỷ đã thành lập các tiểu ban và huy động nhiều cán bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể tham gia công việc chuẩn bị cho Đại hội. Từ đó đến nay, đặc biệt là sau Đại hội vòng 1, các tiểu ban đã làm việc khẩn trương và tích cực cho Đại hội vòng 2. Riêng về nội dung văn kiện, sau nhiều lần sửa chữa, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận đã thảo luận, góp ý tu chỉnh và triển khai lấy ý kiến trong toàn thể cán bộ chủ chốt ở các cơ quan, ban , ngành, đoàn thể, các phường, công ty, xí nghiệp, các cấp uỷ cơ sở Đảng…Đặc biệt, nhiều đồng chí cách mạng lão thành, cán bộ đã nghỉ hưu tuy tuổi cao sức yếu, nhưng với tâm huyết và lòng mong muốn Đàng bộ Quận 3 ngày càng vững mạnh, trong sạch hơn, đã gởi thư hoặc góp ý kiến trực tiếp cho các dự thảo văn kiện. Đồng thời, dưới sự chủ trì của Thường trực Thành uỷ, đại diện Uỷ ban Nhân dân Thành phố, đại diện Sở Tài chánh, Cục Thuế, Uỷ ban Kế hoạch, Sở Lao động – TBXH…cũng đã làm việc với Ban Thường vụ Quận uỷ để góp ý bổ sung vào ác văn kiện Đại hội. Ban Thường vụ Quận uỷ cùng tiểu ban nội dung đã có nhiều phiên họp để thảo luận, tiếp thu ý kiến đóng góp và sửa chữa, bổ sung nhiều nội dung quan trọng vào các dự thảo văn kiện.

Trong các ngày 21, 22,, các đại biểu Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VI đã trực tiếp nghiên cứu và thảo luận góp ý kiến vào 2 văn kiện: Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ Quận nhiệm kỳ V (1989 – 1991).

Trong thảo luận của các tổ, hầu hết các đại biểu đã tham gia góp ý kiến, với 596 lượt ý kiến phát biểu. Những lãnh vực công tác được cac đại biểu chú ý và quan tâm góp nhiều ý kiến là công tác xây dựng Đảng, công tác vận động quần chúng và các mặt hoạt động kinh tế - xã hội. Có một số đại biểu, ngoài những ý kiến phát biểu tại tổ thảo luận, còn đăng ký tham luận tại đại hội về nhiều vấn đề quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội…

Nhìn chung, các đại biểu thảo luận một cách nghiêm túc, thẳng thắn, thể hiện tinh thần trách nhiệm và trí tuệ của Đảng bộ.

Tổng hợp các ý kiến thảo luận, đóng góp của đại biểu có những dạng ý kiến chính như sau:

- Đa số chấp nhận cấu trúc nội dung của các dự thảo văn kiện và cho rằng tiểu ban nội dung đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các cơ sở qua các cuộc góp ý, cho nên đã sửa đổi nhiều phần trong báo cáo đạt yêu cầu, độ dài vừa phải, cấu trúc và cách thể hiện tương đối rõ, đáng giá tình hình tương đối đầy đủ và toàn diện; nhất trí cơ bản với phương hướng nhiệm vụ 5 năm tới.

- Một bộ phận đại biểu cơ bản nhất trí với cấu trúc các dự thảo văn kiện, nhưng cho rằng báo cáo viết còn dài, dàn đều, có vẻ tránh né khuyết điểm, phô trương thành tích. Một số đại biểu có những đề nghị bổ sung một số nội dung vào phần đánh giá tình hình cho vừa phải và điều chỉnh một số mục tiêu, chỉ tiêu trong kế hoạch kinh tế - xã hội, công tác vận động quần chúng và công tác xây dựng Đảng; đồng thời cũng đã bàn nhiều biện pháp cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra. Có ý kiến đề nghị Đại hội trước khi xác định phương hướng, nhiệm vụ 5 năm tới, phải chỉ rõ nguyên nhân chủ quan trong trách nhiệm lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và cá nhân những đồng chí lãnh đạo chủ chốt, nhất là những cán bộ đảng viên được phân công trực tiếp lãnh đạo các đơn vị kinh tế đã có những sai phạm trong quản lý kinh doanh, để từ đó có biện pháp xử lý nghiêm minh, dúng pháp luật. Đó cũng là cách làm giúp cho việc lựa chọn những đồng chí xứng đáng dể bầu vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới được chính xác hơn.

- Dạng ý kiến thứ 3, nêu lên những vấn đề cần thảo luận trong Đại hội, nhất là vấn đề nân hay không nên xác định cơ cấu kinh tế của Quận, cơ cấu kinh tế của Quận trong 5 năm tới là gì, công tác xây dựng Đảng, công tác vận động quần chúng trong tình hình mới, vấn đề quản lý trật tự xã hội trên địa bàn. Cũng có một số kiến nghị nêu lên vấn đề chức năng, nhiệm vụ Quận, phường trong giai đoạn cách mạng mới và đề nghị chuyển các tổ chức cơ sở Đảng khối cơ quan Trung ương, Thành phố về sinh hoạt ngành dọc, không nên trực thuộc Đảng bộ Quận…là những vấn đề cần phải được Đại hội thảo luận.

Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, tôi xin tiếp thu tất cả những ý kiến đóng góp của các đồng chí đại biểu và sẽ bổ sung những ý kiến xác đáng vào Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ Quận. Những ý kiến còn khác nhau về một số chỉ tiêu sắp tới, Đoàn thư ký sẽ tổng hợp để lấy biểu quyết của Đại hội. Đối với những vấn đề cụ thể khác, Đoàn thư ký sẽ chọn đưa vào từng phần cho phù hợp, hoặc chuyển cho Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khoá VI tu chỉnh, bổ sung vào văn kiện theo tinh thần Nghị quyết của Đại hội.

Nhìn chung, tuy có những ý kiến đóng góp, phê phán nghiêm khắc, nhưng tinh thần chung đều mong muốn chất lượng văn kiện được nâng lên để Đại hội có được Nghị quyết đúng đắn, mang tính hiện thực và khả thi. Đó là yêu cầu chính đáng, là sự biểu thị tinh thần trách nhiệm và trí tuệ của Đảng bộ Quận 3 đối với sự nghiệp chung, Đại hội chúng ta xin trân trọng ghi nhận những ý kiến đó.

Một lần nữa, Đại hội chúng ta xin nhiệt liệt hoan nghênh và cảm ơn các cấp, các ngành, các tập thể và cá nhân, đặc biệt là các đồng chí cách mạng lão thành đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng văn kiện của Đại hội.

Kính thưa Đại hội,

Qua gần 3 năm thực hiện các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Trung ương và Thành phố, song song với việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 3 lần thứ V trong bối cảnh có những thuận lợi và khó khăn đan xen nhau, trong đó các yếu tố không thuận lợi rất gay gắt, Đảng bộ và nhân dân Quận 3 đã cố gắng phấn đấu đạt được những kết quả nhất định trên các lĩnh vực, nhưng cũng còn nhiều thiếu sót cần phải được khắc phục trong thời gian tới.

Qua ý kiến đóng góp chung, đại đa số đã nhất trí nhận định rằng chúng ta không thể đánh giá thấp sự nỗ lực của đảng bộ và nhân dân Quận 3 trong bối cảnh phức tạp, khó khăn chung, kết quả quan trọng nhất của Đảng bộ chúng ta là góp phần cùng với thành phố giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch về kinh tế, xã hội …do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ V đề ra.

Về kinh tế, mặc dù còn có những ý kiến khác nhau về mức độ đánh giá, nhưng đa số đại biểu đều cho rằng tình hình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Quận đã có một bước chuyển biến theo từng bước xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp để chuyển sang cơ chế thị trường theo định hướng XHCN, có sự quản lý của nhà nước.   - Trên lĩnh vực sản xuất, mặc dù có một số đơn vị làm ăn thua lỗ phải giải thể, nhưng nhìn chung toàn ngành cũng đã đạt được thành tích nhất định. Bên cạnh những kết quả đạt được về mức tăng trưởng giá trị tổng sản lượng, tăng thu cho ngân sách Nhà nước, góp phần giải quyết việc làm cho nhân dân lao động như trong báo cáo đã nêu, cón tạo ra một số tiền đề cần thiết cho sự phát triển trong nhưng năm tới.

- Về thương mại và dịch vụ tổng hợp: thương nghiệp quốc doanh vẫn chưa tạo được vai trò chi phối trong cuộc cạnh tranh gay gắt với các thành phần kinh tế khác. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do thiếu vốn để nắm nguồn hàng và các chính sách tài chính thường thay đổi. Thương nghiệp HTX Quận 3 đã có chuyển hướng hoạt động, củng cố tổ chức phù hợp với tình hình mới, mô hình HTX liên phường bước đầu kinh doanh có lãi.

- Trên lĩnh vực văn hoá – xã hội và thực hiện chính sách xã hội: đã có nhoều cố gắng, trong đó có ngành giáo dục, giữ được chất lượng dạy và học, được thành phố công nhận hoàn thành cơ bản công tác xoá nạn mù chữ và đang đẩy mạnh phổ cập giáo dục cấp 1. Hoạt động văn hoá thông tin và thể dục thể thao có chuyển biến mới. Việc chăm lo các đối tượng chính sách tuy chưa giải quyết được cơ bản nhưng cũng đã giải quyết được một số trường hợp bức xúc.

- Hoạt động của HĐND Quận, Phường nâng dần chất lượng, hoạt động theo luật định. Bộ máy chính quyền, phòng, ban, nhất là ở các phường đã được sắp xếp, tinh giản 1 bước, thủ tục hành chính có cải tiến theo hướng giảm bớy phiền hà cho dân; các ngành thực hiện và bảo vệ pháp luật đã có sự gắn bó, phối hợp hơn trong giải quyết công việc.

- An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, công tác quân sự địa phương và thực hiện chính sách hậu phương quân đội có bước chuyển biến tích cực.

- Hệ thống chính trị từng bước được củng cố, dân chủ xã hội chủ nghĩa có mức mở rộng và phát huy hơn trước, vai trò các cơ quan dân cử được nâng lên, mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền, đoàn thể có bước tiến bộ.

- Công tác xây dựng Đảng được củng cố một bước trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức; công tác kiểm tra giữ được nề nếp. Điều đáng mừng là trước tình hình quốc tế phức tạp nhưng tuyệt đại đa số đảng viên đều tỏ thái độ vững vàng, không mơ hồ mất cảnh giác, không chấp nhận đa nguyên, đa đảng chính trị, và đều nhất trí cao với Đảng về những vấn đề thuộc về quan điểm đường lối.

Kính thưa các đồng chí,     

Bên cạnh những thành tích đạt được nói trên, trong nhiệm kỳ qua dã có những khuyết điểm, tồn tại lớn mà nổi lên là trong lãnh đạo, quản lý kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng và công tác vận động quần chúng …cần phải được nghiêm khắc sửa chữa:

- Kinh tế của Quận tuy từng bước thích ứng với cơ chế mới, nhưng chuyển biến còn chậm, chưa tương xứng với tiềm năng hiện có. Các điều kiện để phát triển chưa ổn định, tiềm năng trong nhân dân chưa được khai thác và phát huy đúng mức, do chưa có kinh nghiệm trong việc quản lý nền kinh tế nhiều thành phần, đang xuất hiện sự phân hoá giàu nghèo trong một bộ phận nhân dân, đời sống của người lao động ngày càng khó khăn gay gắt, nhất là những người có mức thu nhập chính dựa vào tiền lương hoặc trợ cấp xã hội. Công tác quản lý xây dựng và trật tự đô thị còn buông lỏng, tình trạng đục tường trổ cửa để kinh doanh, xây dựng không đúng với thiết kế cho phép, lấn chiếm lề đường…còn khá phổ biến. Ngân sách Quận phải chi cho các hoạt động thuộc các ngành không sản xuất vật chất chiếm tỉ trọng quá lớn (năm 1990 chiếm 81,38% tổng chi ngân sách Quận), do đó việc đầu tư cho sản xuất chưa nhiều.

- Trật tự xã hội còn nhiều diễn biến phức tạp. Công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế; kỷ cương pháp luật chưa nghiêm; chưa thấy hết tầm quan trọng của tổ dân phố trên địa bàn dân cư đối với bảo vệ an ninh chính trị và xã hội ở địa phương. Còn có một số trường hợp phân phối nhà ở chưa thật công bằng, gây bất bình trong cán bộ công nhân viên và nhân dân. Nhiều trạm y tế và Nhà trẻ, Mẫu giáo của Phường bị xuống cấp nghiêm trọng. Số học sinh bỏ học còn nhiều. Số người chưa có việc làm, nhất là trong thanh niên ngày một tăng, trong khi đó hoạt động dạy nghề chưa được chú ý đúng mức cả về chính sách ưu tiên phát triển dạy nghề lẫn việc đầu tư cho Trung tâm dạy nghề của Quận và cơ sở, chương trình giảng dạy và cán bộ có chuyên môn để hướng nghiệp cho thanh thiếu niên, bộ đội phục viên, xuất ngũ. Tệ nạn xã hội vẫn tiếp tục phát triển. Việc quản lý các hoạt động văn hoá ở cơ sở bị buông lỏng, từ đó văn hoá không lành mạnh có chiều hướng ngày càng tăng. Điều này không chỉ do sự thiếu đầu tư về kinh phí, cơ sở mà chủ yếu là vấn đề phương thức hoạt động và bộ máy quản lý chậm được kiện toàn.

- Công tác vận động quần chúng còn lúng túng cả về nội dung lẫn phương thức hoạt động của một số cơ sở Đoàn, Hội. Các tổ chức quần chúng ở cơ sở còn yếu, lỏng lẻo, chưa sâu sát, chưa nắm được tâm tư tình cảm của các tầng lớp dân cư đối với Đảng, với Nhà nước. Cấp uỷ Đảng, chính quyền và các đoàn thể quần chúng chưa phát huy đúng mức nhiệt tình cách mạng và trí tuệ của các đồng chí cán bộ lão thành, các đồng chí nghỉ hưu trong sự nghiệp chung ở địa phương. Bên cạnh đa số đảng viên tốt, còn có một bộ phận yếu về năng lực, kém phẩm chất nhưng chưa được phát hiện và kịp thời giải quyết.

Công tác tư tưởng vừa qua có lúc còn thả nổi, bị động, không nắm được tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân, do đó không giải đáp được kịp thời những vấn đề có tính thời sự do cán bộ đảng viên và nhân dân đặt ra.

Chuyên đề về quy hoạch cán bộ, phân cấp quản lý được triển khai từ đầu nhiệm kỳ nhưng thiếu sơ tổng kết kịp thời, tình trạng bố trí cán bộ còn mang tính chắp vá, bị động. Trong lãnh đạo, chỉ đạo có một số vụ việc Ban Thường vụ còn biểu hiện nể nang, thiếu kiên quyết, chờ đợi. Mối quan hệ giữa Thường trực Quận uỷ - Thường trực Uỷ ban có lúc thiếu gắn bó, không được thông tin đầy đủ kịp thời…đã dẫn đến một số trường hợp chưa được sự nhất trí cao trong cách giải quyết  công việc cụ thể. Chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa được  nâng cao, nội dung chưa được cải tiến, đảm bảo nề nếp sinh hoạt, nhiều đảng viên còn thờ ơ đối với công việc vận động quần chúng. Một số cơ sở quản lý đảng viên chưa được chặt chẽ.

Những tồn tại, khuyết điểm đó đã làm chậm bước phát triển chung của Quận, trong lúc thành phố và cả nước đang phải hết sức phấn đấu chạy đua với thời gian để vượt qua khủng hoảng kinh tế - xã hội. Đảng bộ Quận 3 mà trước hết là Ban Chấp hành, Ban Thường vụ xin nghiêm khắc nhận những sai sót đó để sửa chữa.

Từ thực tiễn thành công và chưa thành công của nhiệm kỳ vừa qua, có thể rút ra một số kinh nghiệm là: Yếu tố quyết định của sự thành công là sự đoàn kết thống nhất ý chí trong toàn Đảng bộ mà trước hết là trong Ban Chấp hànhvà Ban Thường vụ Quận uỷ. Sự ổn định tư tưởng, kiên định lập trường là yếu tố đặc biệt quan trọng. Đảng bộ phải thường xuyên tự chỉnh đốn mình, phải làm trong sạch Đảng, nâng cao trình độ, tư duy và năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng và phẩm chất năng lực đảng viên. Phải quan tâm công tác quy hoạch cán bộ và công tác vận động quần chúng, mọi chủ trương và việc làm phải xuất phát nguyện vọng và lợi ích chính đáng của quần chúng. Trong lãnh đạo kinh tế - xã hội phải tăng cường quản lý Nhà nước, chú trọng thông tin, dự báo tình hình; phải có những biện pháp tích cực để khai thác và phát huy mọi tiềm năng và thế mạnh của Quận.

Kính thưa các đồng chí,

Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ chung do Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ V đề ra và căn cứ vào thực trạng của quận có tính đến những khó khăn và thuận lợi nêu trên, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khoá V kiến nghị với Đại hội phương hướng nhiệm vụ chủ yếu trong 5 năm 1991 – 1995 như sau:

- Cùng với thành phố phấn đấu đảm bảo sự ổn định về chính trị - kinh tế - xã hội trên địa bàn.

- Nhận thức đầy đủ và xuyên suốt quan điểm dựa vào sức mình là chính, phát huy tinh thần tự lực tự cường nhằm động viên mọi nỗ lực chủ quan của đảng viên, cán bộ và nhân dân, đồng thời coi trọng việc tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương và thành phố, chủ động và mở rộng các nguồn đầu tư qua liên kết, liên doanh nhằm thực hiện mục tiêu tổng quát của Quận trong 5 năm tới là: “Tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền; đổi mới nội dung và phương thức công tác vận động quần chúng và hoạt động của các đoàn thể - mặt trận nhằm thực hiện mục tiêu tiếp tục ổn định chính trị, phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng XHCN, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trên địa bàn Quận, góp phần cùng Thành phố và cả nước thoát khỏ tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội”.

Ban Chấp hành Đảng bộ khoá V đề nghị Đại hội xem xét các mục tiêu và giải pháp lớn sau đây:

Một là, về định hướng phát triển kinh tế cần tập trung đầu tư phát triển các lãnh vực: sản xuất tiểu thủ công nghiệp – thương mại và dịch vụ tổng hợp.

- Về sản xuất tiểu thủ công nghiệp: tập trung phát triển những ngành kinh tế kỹ thuật có tiềm năng và thế mạnh của Quận là chế biến thực phẩm (chủ yếu là tái chế, tinh chế mặt hàng nông hải sản xuất khẩu có chất lượng cao, may mặc, điện tử, giày da. Trong 5 năm (1991- 1995) tốc độ phát triển của sản xuất, dịch vụ tiểu thủ công nghiệp bình quân tăng từ 10% đến 12 % mỗi năm.

- Về thương mại và dịch vụ tổng hợp: bao gồm nội thương và xuất nhập khẩu, dịch vụ du lịch, dịch vụ địa ốc, dịch vụ khoa học kỹ thuật và các dịch vụ phục vụ sinh hoạt đời sống hàng ngày của nhân dân…

Trong 5 năm tới phải phát triển đồng bộ , đa dạng thương mại và các loại hình dịch vụ tổng hợp, dịch vụ du lịch…Tiếp tục củng cố, sắp xếp lại mạng lưới cơ sở một cách hợp lý, đẩy mạnh việc xây dựng các hợp tác xã liên phường; chú trọng sắp xếp lại việc buôn bán tại các chợ Nguyễn Văn Trỗi, Vườn Chuối, Bàn Cờ.  Mặt khác khẩn trương xây dựng một số trung tâm thương mại – dịch vụ  tổng hợp tại khu vực Chợ Đũi, khu vực ga Hoà Hưng. Tiếp tục đầu tư và mở rộng các loại hình dịch vụ du lịch, tư vấn pháp lý, dịch vụ phục vụ sinh hoạt đời sống…

Biện pháp chủ yếu là khuyến khích mở rộng hoạt động của các thành phần kinh tế, sản xuất nhiều hàng hoá phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu, trong đó tiếp tục củng cố kinh tế ngoài quốc doanh ngày càng vững mạnh, song song với phát triển kinh tế ngoài quốc doanh, cần tăng cường quản lý để hướng các tổ chức kinh tế đi đúng quỹ đạo, ngăn chặn kịp thời những mặt tiêu cực gây hậu quả xấu về kinh tế - xã hội. Trong lúc ngân sách Quận chưa thể đầu tư cho ngành sản xuất vật chất, hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp Quận phải khuyến khích mở rộng các hình thức liên doanh, công ty cổ phần để thu hút các nguồn vốn (kể cả vốn nước ngoài); mặt khác, kiến nghị với thành phố hỗ trợ vốn cho các đơn vị làm ăn có hiệu quả nhưng thiếu vốn nghiêm trọng. Không ngừng xây dựng và mở rộng cơ sở hạ tầng phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội như: hoàn thành việc xây dựng Trung tâm y tế Quận, trường Phổ thông cơ sở Phường 11, nâng cấp Câu lạc bộ thể dục thể thao Hồ Xuân Hương, xây dựng khu Trung tâm thương mại - dịch vụ tại rạp hát Nam Quang, khu vực ga Hoà Hưng. Thực hiện phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm để đầu tư xây dựng các khu nhà cao tầng tại 483A Lê Văn Sĩ, khu vườn ươm Phường 11, khu số 3 Võ Văn Tần…Trong 5 năm tới Nhà nước và nhân dân sẽ xây dựng và sửa chữa từ 400đến 600 căn hộ. Trước mắt, trong 2 năm 1992 – 1993 Quận xây dựng từ 80 đến 100 căn hộ nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở của nhân dân.

Phòng Giao thông vận tải trong 2 năm 1992- 1993 tráng bê tông xi măng cho 46 hẻm và vỉa hè với 29.823m2 và làm bê tông nhựa cho 15 đường hẻm với 15.257m2.

Hai là, nhân tố quan trọng cho đảm bảo an ninh chính trị là tập trung chăm lo củng cố sự nhất trí về quan điểm chính trị, xây dựng nội bộ thật sự trong sạch vững mạnh, chống đa nguyên đa đảng. Lực lượng công an, lực lượng vũ trang phải chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp uỷ, chính quyền, các ngành, các đoàn thể trong hoạt động và thường xuyên nâng cao cảnh giác với mọi âm mưu, thủ đoạn chia rẽ của địch và là lực lượng nòng cốt trong cuộc vận động chống tham nhũng, chống tiêu cực, góp phần ngăn chặn có hiệu quả âm mưu của địch phá hoại trong nội bộ. Tích cực phòng ngừa, chủ động tấn công địch và các loại tội phạm, kết hợp giữa biện pháp quần chúng với các biện pháp nghiệp vụ để trấn áp tội phạm trong mọi tình huống. Tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân và lực lượng vũ trang, bán vũ trang; củng cố lực lượng quân dự bị và dân quân tự vệ. Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng cho nhân dân, trước hết cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức nhà nước. Bảo đảm phương án sẵn sàng chiến đấu cao. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với lực lượng công an và quân sự của địa phương.

Ba là, phải làm quán triệt trong các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành quan điểm gắn chặt kinh tế với văn hoá – xã hội, coi phát triển kinh tế là cơ sở tiền đề để thực hiện các chính sách xã hội, thực hiện các chính sách xã hội là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế. song song với các biện pháp làm chuyển biến tình hình kinh tế, phải chú trọng khai thác các tiềm năng, khả năng của Quận và tranh thủ các ngành Thành phố trong việc chăm lo giải quyết đời sống nhân dân lao động nghèo, thực hiện tốt chính sách lao động thương binh xã hội nhằm khôi phục lòng tin của nhân dân đối với Đảng bộ và chính quyền. Đa dạng hoá việc thực hiện chính sách xã hội với nhiều hình thức tổ chức thích hợp dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của chính quyền. Có kế hoạch phát triển các loại hình thể dục thể thao. Chú trọng tổ chức đời sống văn hoá ở cơ sở và kiện toàn bộ máy, nâng hoạt động của ngành Văn hoá thông tin đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đầu tư sửa chữa nâng cấp các trường học, nhà trẻ, trạm y tế cũng như công tác hướng nghiệp và dạy nghề.

Bốn là, kiện toàn hệ thống chính trị, chú trọng tăng cường cán bộ vững vàng về chính trị, có nghiệp vụ, uy tín, nhiệt tình và đẩy mạnh việc thực hiện đổi mới hoạt động của các đoàn thể và mặt trận theo tinh thần Nghị quyết 8B của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VI. Xây dựng quy chế làm việc giữa Đảng, chính quyền, đoàn thể - mặt trận để không ngừng củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Dảng, Nhà nước với nhân dân; chống tệ quan liêu cửa quyền, vi phạm quyền làm chủ và lợi ích chính đáng của nhân dân. Phải tăng cường thực hiện pháp chế XHCN, từng bước góp phần lập lại trật tự kỷ cương xã hội.

Năm là, để tạo niềm tin trong Đảng và nhân dân, phải tiếp tục đổi mới và chỉnh đốn Đảng, kiên quyết chống tham nhũng, ức hiếp quần chúng, các hiện tượng tiêu cực; bố trí lại đội ngũ cán bộ chủ chốt theo tiêu chuẩn là: có bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực, có uy ín với quần chúng. Từ nay, các cơ sở Đảng phải phân công đảng viên làm công tác vận động quần chúng, trong đó chú trọng phát huy những kinh nghiệm quý báu của các đồng chí cán bộ nghỉ hưu cón sức khoẻ. Đồng thời, tiếp tục tiến hành củng cố cơ sở Đảng và chi bộ đường phố để có đủ khả năng tổ chức thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở cơ sở; kịp thời phát hiện, đưa ra khỏ đảng, cơ quan Nhà nước và các đoàn thể những người thoái hoá, biến chất.

Kính thưa các đồng chí đại biểu,

Như phần trên đã nêu, trong thảo luận góp ý văn kiện, bên cạnh những vấn đề đã có sự thống nhất khá cao vẫn có những vấn đề còn ý kiến khác nhau. Để làm cơ sở cho việc biểu quyết và thông qua Nghị quyết Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch tôi xin kiến nghị Đại hội trong thyam luận ở hội trường cần tiếp tục làm sáng tỏ các vấn đề sau đây:

1. Về kinh tế: mặc dù chúng ta đã có nhưng kinh nghiệm bước đầu trong thực hiện chủ trương phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng XHCN nhưng vẫn còn nhiều thiếu sót và non yếu trong quản lý. Đề nền kinh tế của Quận trong những năm tớiphát triển đúng hướng và đạt được mức tăng trưởng đã nêu, đề nghị Đại hội cho ý kiến để xác định một số biện pháp chủ yếu phát triển kinh tế của Quận trong giai đoạn 1991-1995.

2. Về văn hoá – xã hội: đề nghị các đại biểu tập trung hiến kế một số biện pháp :

- Giải quyết lao động thất nghiệp

- Nâng cao chất lượng giáo dục

- Ngăn chặn, bài trừ văn hoá phản động, đồi trụy trên địa bàn

- Chăm lo thiết thực đời sống cán bộ công nhân viên, hưu trí và người lao động.

- Giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc.

3. Về công tác vận động quần chúng: Đại hội đã dành một thời gian khá dài để các đại biểu thảo luận về nội dung văn kiện, trong đó các đồng chí cũng đã tập trung thảo luận về nội dung, phương thức vận độ nói chung và của từng đoàn thể - Mặt trận nói riêng, về sự lãnh đạo của Đảng, vai trò của Nhà nước với những nhận thức và ohương thức phù hợp tác động thuận lợi nhất theo tinh thần công tác vận động quần chúng là trách nhiệm của toàn xã hội, như lời phát biểu của đồng chí Bí thư Thành uỷ Võ Trần Chí tại Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ V (vòng 2): “…Đây là một chiến lược tình thế, đồng thời là chiến lược cơ bản của Đảng ta. Trong các nội dung của công tác quần chúng, việc tổ chức để quần chúng tham gia quản lý Nhà nước là nội dung rất quan trọng mà trước nay bị buông lỏng, cơ quan Nhà nước do đó trượt dài trên nguy cơ quan liêu hoá. Đại hội chúng ta sẽ tham luận để sao cho các khẩu hiệu và quyền lợi về dân chủ không chỉ là lời nói suông. Sức sống của Nghị quyết Đảng là ở chính sách thực tế hàng ngày đi vào quần chúng, ở những cán bộ đảng viên cùng sản xuất, công tác, lao động với quần chúng ở cơ sở mà trước đây chúng ta thường gọi là “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với quần chúng. Nếu hiện nay các cơ sở Đảng có nhiều đảng viên cùng trực tiếp với quần chúng thì những đảng viên đó sẽ cảm nhận nhanh chóng và sâu sắc tính chất phù hợp hay không phù hợp của những chủ trương chính sách và kiến nghị với Đảng và Nhà nước điều chỉnh kịp thời, có hiệu quả; những đảng viên đó đồng thời là hạt nhân lãnh đạo quần chúng giới mình, quy tụ được quần chúng thành lực lượng chính trị, làm chỗ dựa cho chế độ”.

Đề nghị Đại hội biểu quyết một số chỉ tiêu và bổ sung một số biện pháp để củng cố các đoàn thể - Mặt trận và công tác vận động quần chúng trng tình hình mới.

4. Về công tác xây dựng Đảng: qua thảo luận, các đại biểu đều nhất trí khẳng định vấn đề hàng đầu hiện nay của công tác xây dựng Đảng là phải làm tốt công tác chính trị  tư tưởng, làm cho Đảng trong sạch về chính trị, đồng thời phải hết sức chú trọng nâng cao chát lượng sinh hoạt và vai trò lãnh đạo của Đảng ở từng loại hình tổ chức cơ sở Đảng. Đề nghị Đại hội cho ý kiến về những biện pháp để nâng cao sức chiến đấu và vai trò lãnh đạo của Đảng ở các loại hình tổ chức cơ sở Đảng, nhất là các cơ sở Đảng phường, chi bộ Đảng ở các đơn vị kinh tế, chi bộ Đảng ở các cơ quan; Đặc biệt chú trọng các chi bộ Đảng ở khu phố, đường phố. Quận 3 chúng ta có một lực lượng cán bộ cách mạng lão thành, cán bộ nghỉ hưu chiếm hơn 50% tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ. Ở mỗi đảng bộ, chi bộ Phường, Quận uỷ phải tạo điều kiện như thế nào để các đồng chí tiếp tục cống hiến công sức trong sự nghiệp chung của cách mạng ở địa phương. 

Kính thưa các đồng chí,

Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu mà Đại hội chúng ta đề ra, đoàn chủ tịch xin thay mặt Đại hội trình bày các kiến nghị với Thành phố những vấn đề cơ bản sau đây:

1. Vấn đề điều tiết ngân sách quận: nếu thành phố vẫn duy trì quận là một cấp kế hoạch, cấp ngân sách thì Quận 3 xin kiến nghị Thành phố tăng tỉ lệ điều  tiết cho ngân sách Quận, bở vì với tỉ lệ điều tiết như hiện nay Quận 3 chỉ đủ chi lương và các hoạt động không sản xuất vật chất; ngân sách không có tích luỹ để đầu tư cho sản xuất – kinh doanh.

2.  Xin Thành phố hỗ trợ Quận để trải nhựa tuyến đường Trần văn Đang, Nguyễn Thượng Hiền, nối dài đường Trần Quang Diệu đến đường cách mạng Tháng 8, đưa các bô rác ra ngoại thành.

3. Về công tác xây dựng Đảng: đề nghị Thành uỷ sớm có hướng dẫn nội dung và phương thức hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng, trước hết là ở các đơn vị kinh tế liên doanh, hợp doanh và khu vực kinh tế ngoài quốc doanh.

Cần có chính sách, chế độ đối với cán bộ công tác Đảng và công tác đoàn thể ở cấp trực tiếp cơ sở Phường.

Kính thưa các đồng chí đại biểu,

Năm năm tới là thời kỳ thử thách rất gay gắt đối với toàn Đảng bộ. Dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội VII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố khoá V, Đại hội chúng ta phải phát huy dân chủ, làm sáng tỏ những vấn đề từ thực tiễn đặt ra nhằm xây dựng được Nghị quyết của Đại hội đúng đắn và thiết thực, đáp ứng được lòng mong muốn của Đảng bộ và nhân dân Quận 3.

Với tinh thần đó, Đại hội chúng ta phải là Đại hội của trí tuệ - đổi mới - dân chủ - kỷ cương và đoàn kết.

Kính chúc sức khoẻ các đồng chí cách mạng lão thành, các gia đình có công với cách mạng, cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Thành phố và Khách quý của Đại hội. Chúc các đồng chí đại biểu dồi dào sức khoẻ và phấn đấu cho Đại hội thành công.

Xin cám ơn các đồng chí. 

 

Thông báo