Chủ Nhật, ngày 14 tháng 7 năm 2024

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khoá VII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ VIII

(Do đồng chí Nguyễn Văn Đua – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy – trình bày tại Đại hội ngày 27/11/2000)

Kính thưa:

- Đ/c Nguyễn Minh Triết – Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh.

- Đ/c Võ Chí Công – Nguyên cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch nước CHXHCNVN.

- Đ/c Mai Chí Thọ – Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an.

- Đ/c Dương Quang Đông, đảng viên lão thành, đã nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và các đ/c lão thành cách mạng.

- Đ/c Trần Trọng Tân – Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.

- Đ/c Nguyễn Ngọc Ân, nguyên Ủy viên Thường vụ Thường trực Thành ủy.

- Đ/c Phạm Phương Thảo – Thành ủy viên – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

- Các đ/c Anh hùng lực lượng vũ trang – Anh hùng lao động.

- Các đ/c lãnh đạo các Ban Đảng của Thành ủy.

- Các đ/c Bí thư, Phó Bí thư Quận ủy các nhiệm kỳ.

- Các đ/c Đại biểu Đại hội.

Từ Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ VII (tháng 4/1996) đến nay, quận 3 đã trải qua một chặng đường có những thuận lợi lớn, đồng thời có rất nhiều khó khăn, thử thách và rất sôi động, đã có tác động nhất định đến tư tưởng, tình cảm trong Đảng bộ và nhân dân; đã ảnh hưởng rất lớn đến việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương, Thành phố và những nhiệm vụ, mục tiêu do Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận đề ra.

Ban Chấp hành Đảng bộ Quận xin báo cáo trước Đại hội tình hình, kết quả, kinh nghiệm thực tiễn trong thực hiện Nghị quyết VII, đề xuất với Đại hội xem xét và quyết định mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2000 – 2005 như sau:

 PHẦN THỨ NHẤT
TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ VII

I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

1- KINH TẾ KHÔI PHỤC VÀ TĂNG TRƯỞNG SAU 3 NĂM GIẢM SÚT MẠNH

Từ năm 1996 đến năm 1998, hoạt động kinh tế của Quận vừa bị tác động bởi khó khăn chung, do ảnh hưởng khủng hoảng tài chính – kinh tế trong khu vực, vừa gánh chịu hậu quả nặng nề của một số doanh nghiệp “đổ bể”, nên giá trị sản xuất trên địa bàn Quận bị giảm sút mạnh. Từ giữa năm 1999 đến nay, kinh tế của Quận đã từng bước khôi phục, tăng trưởng; tính chung trong 5 năm tăng bình quân 7,4%/năm và tiếp tục chuyển dịch theo cơ cấu dịch vụ – thương mại – công nghiệp.

1.1- Dịch vụ – thương mại tăng đều, doanh thu bán hàng và dịch vụ tăng bình quân 10,7%/năm, tạo việc làm cho hơn 22.000 lao động.

Giá trị sản xuất công nghiệp giảm bình quân 5,5%/năm; trong đó giảm mạnh và liên tục trong 3 năm (1996 giảm 3%, 1997 giảm 40%, 1998 giảm 5%). Từ năm 1999 tăng trưởng 12%, dự ước năm 2000 tăng 22%. Năm năm qua đã tạo việc làm cho gần 11.000 lao động.

1.2- Cơ cấu kinh tế Dịch vụ – Thương mại – Công nghiệp thể hiện khá rõ, phù hợp với tinh thần Nghị quyết Đại hội VII. Năm 1995, công nghiệp chiếm 36,6%, dịch vụ – thương mại chiếm 63,4%; đến năm 2000, công nghiệp chiếm 21,5%; dịch vụ – thương mại chiếm 78,5%.

Các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm được dời chuyển hoặc chuyển đổi công nghệ, sản phẩm nên giảm mạnh, như chế biến thực phẩm và đồ uống từ 14,3% giảm còn 6,5%, chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ từ 0,5% giảm còn 0,2%… Trong khi đó, hoạt động dịch vụ tăng từ 23,9% lên 45,9%. Những ngành có đóng góp lớn là thương mại chiếm 32%, dịch vụ đại lý, quảng cáo, thiết kế và tư vấn chiếm 23,2%, ngân hàng chiếm 12,5%, khách sạn và nhà hàng chiếm 7%, sản xuất thực phẩm và đồ uống chiếm 6,5%; đã xuất hiện các dịch vụ tư vấn, chuyển giao công nghệ, thiết kế, đặc biệt là một trung tâm công nghệ phần mềm mới ra đời với 25 doanh nghiệp đã đi vào hoạt động.

Nhìn chung, hoạt động dịch vụ – thương mại tăng khá nhanh và là nguồn thu chủ lực, chiếm 82,5% ngân sách Nhà nước trên địa bàn Quận.

1.3- Công tác quản lý nhà nước về kinh tế từng bước kiện toàn và đi dần vào nền nếp, đã chuyển từ can thiệp sâu vào hoạt động quản trị doanh nghiệp hồi đầu nhiệm kỳ sang quản lý hành chính Nhà nước đối với các chủ thể kinh doanh trên địa bàn. Quận đã xây dựng đề án quy hoạch phát triển kinh tế, từ năm 1998 đã chủ động thực hiện cải tiến thủ tục hành chánh trong cấp phép kinh doanh đối với cá nhân và hộ gia đình; tham gia sắp xếp lại 20 doanh nghiệp nhà nước, hiện còn 7 doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh (trong đó 1 doanh nghiệp đang chuẩn bị cổ phần hóa, 1 doanh nghiệp chuẩn bị chuyển về doanh nghiệp chuyên ngành; 5 doanh nghiệp đang tiến hành thủ tục giải thể hoặc phá sản) sáp nhập 4 doanh nghiệp thành một doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích, đã sáp nhập 4 doanh nghiệp vào doanh nghiệp chuyên ngành của Thành phố, đã chuyển sang công ty cổ phần 3 doanh nghiệp, đã giải thể 1 doanh nghiệp. Đồng thời, đã rút phần vốn nhà nước ở 1 công ty TNHH. Chuyển đổi nhanh, có kết quả 18 hợp tác xã và thành lập mới 2 hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã; đến nay, tuy kinh tế hợp tác có tỷ trọng thấp nhưng hiệu quả kinh doanh đã khá hơn và góp phần nhất định vào sự phát triển chung của Quận. Số cơ sở sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế tăng 23% (nếu 1996 có 8.983, trong đó có 518 doanh nghiệp, thì đến nay tăng lên 11.069, trong đó có 877 doanh nghiệp). Khu vực tư nhân đã đầu tư 2.103 tỷ đồng vào nhà, xưởng, thiết bị.

Quận đã tập trung chỉ đạo đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại, tăng cường công tác kiểm tra theo thẩm quyền, nhất là phòng ngừa, đấu tranh chống các tệ nạn xã hội trong các khách sạn, nhà hàng, karaokê.

1.4- Ngân sách được bảo đảm, có sự tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng. Do kinh tế tăng trưởng và do đẩy mạnh quản lý, khai thác các nguồn thu, tăng cường kiểm tra doanh thu và lợi nhuận, cải tiến phương thức thu, chống đọng thuế và hạn chế thất thu, nên đã hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn với tốc độ tăng bình quân là 18,5%/năm. Chi ngân sách tăng bình quân 3,4%/năm, nhưng vẫn bảo đảm với tinh thần tiết kiệm để đầu tư vào các công trình phúc lợi công cộng.

2- TỪNG BƯỚC QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THEO HƯỚNG VĂN MINH, HIỆN ĐẠI

2.1- Nhân dân đã hưởng ứng, tự giác di dời gần 3000 hộ (259.000m2) để có 148.013m2 làm 7km đường và các công trình kỹ thuật (giai đoạn 1) của kênh Nhiêu Lộc, cống hộp Bùng Binh. 10 chung cư đã được xây dựng để tái bố trí, một bộ phận dân tự lo chỗ ở. Quận đã thực hiện bồi hoàn đúng chính sách, cuộc sống của những hộ di dời đã dần ổn định. Góp phần làm giảm dân số trên 20.000 người (0,87%) trong 10 năm (1989 – 1999). Cảnh quan 2 bên bờ kênh đã thay đổi hẳn, ô nhiễm môi trường giảm thiểu dần, nhất là cuộc sống của nhân dân được cải thiện, tạo tiền đề để 8 phường khu vực này phát triển.

2.2- Trật tự, vệ sinh công cộng ở một số đường phố lớn, cơ quan, trường học, bệnh viện và trong một số khu dân cư… có tiến bộ. Quận đầu tư xe ép rác, sửa chữa nâng cấp các hệ thống cấp, thoát nước trong các khu dân cư, duy tu đường sá, xây dựng nhà vệ sinh công cộng, sắp xếp mạng lưới thu rác dân lập… nhân dân đã đóng góp hàng tỷ đồng để tráng hẻm, chống ngập, trang bị hệ thống chiếu sáng công cộng.

2.3- Năm năm qua, ngân sách đầu tư 334 tỷ đồng để xây mới 1580 căn hộ, 121 phòng học, một số công trình văn hóa, y tế; sửa chữa, nâng cấp 40 trường học, cơ quan…. Nhân dân đã tự đầu tư 940 tỷ xây mới 684.045m2 nhà ở.

Những kết quả đạt được trên lĩnh vực quản lý đô thị đã tạo điều kiện hình thành dần các khu vực theo quy hoạch tổng thể của một quận thuộc địa bàn trung tâm Thành phố.

3- KHÔNG NGỪNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP VĂN HÓA – XÃ HỘI

Nhận thức tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, với tiến bộ và công bằng xã hội, nên trong 5 năm qua, Quận đã chuyển hướng, đầu tư vào nhiều chương trình, dự án trên lĩnh vực văn hóa, xã hội, đạt kết quả thiết thực, đã tác động tích cực đến các lĩnh vực khác.

3.1- Thực hiện Nghị quyết Trung ương 2, sự nghiệp giáo dục – đào tạo của Quận được chú trọng hơn. Năm 1996, Quận đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia hoàn thành công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học, năm 1997 phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, đến năm 1998 hoàn thành phổ cập trung học cơ sở trước hạn định. Chất lượng dạy và học ở các trường và học sinh cư ngụ tại các khu phố đông dân cư lao động nghèo đã nâng lên khá rõ; (trên 90% trẻ em 5 tuổi vào lớp mẫu giáo); tỷ lệ huy động học sinh ở bậc tiểu học trên 99%, trung học cơ sở khoảng 75-80%. Học sinh giỏi và khá bậc tiểu học chiếm 87%, bậc trung học cơ sở chiếm 62%. Hàng năm trên 99% tốt nghiệp tiểu học, trên 97% tốt nghiệp trung học cơ sở; trình độ học vấn trung bình của nhân dân đạt 9,3 lớp.

Năm năm qua, Trung tâm Dạy nghề Quận dạy nghề cho 13.924 lượt học viên và trường Dạy nghề Nhân đạo đã được Ủy ban nhân dân Thành phố cho phép tách ra, nâng lên thành trường Công nhân Kỹ thuật.

Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục đạt kết quả khá: Các hoạt động khuyến học với hàng ngàn học bổng dành cho học sinh nghèo và việc nâng cao dân trí đã trở thành phong trào quần chúng; đã hình thành một hệ thống cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đa dạng dưới sự quản lý của nhà nước (45 trường công lập, 9 trường bán công và 12 trường dân lập) cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của gần 45.000 học sinh.

3.2- Đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân được cải thiện, hoạt động văn hóa có nhiều khởi sắc theo hướng bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc, truyền thống cách mạng. Các hoạt động lễ hội, truyền thống, văn nghệ quần chúng đã thu hút đông đảo nhân dân, nhất là thanh thiếu niên tham gia. Liên hoan ca múa nhạc dân tộc "Giai điệu quê hương" được mở rộng, lan tỏa. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, gia đình văn hóa được duy trì; nhiều khu phố văn minh, sạch đẹp, an toàn, nghĩa tình được hình thành, đến tháng 11/2000 đã ra mắt Ban Chủ nhiệm vận động xây dựng 14 khu phố, 2 chung cư và 2 cư xá văn hóa; ngoài ra còn có 15 khu phố xuất sắc, 33 khu dân cư tiên tiến, 35.711 gia đình văn hóa, nêu gương hàng chục ngàn lượt người tốt việc tốt. Cuộc đấu tranh chống các biểu hiện không lành mạnh trong các hoạt động văn hóa xã hội được kiên trì thực hiện, được đông đảo quần chúng hưởng ứng; môi trường văn hóa xã hội có mặt được cải thiện.

3.3- Quận đã đầu tư nâng cấp cơ sở, trang thiết bị y tế; công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, dân số, kế hoạch hóa gia đình, phòng chống dịch bệnh có chuyển biến tốt; 5 năm qua trên địa bàn quận không xảy ra ngộ độc thực phẩm và dịch bệnh. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên bình quân hàng năm dưới 1,2%. Chủ trương xã hội hóa hoạt động y tế đã tạo thêm những bệnh viện tư và nhiều cơ sở khám, chữa bệnh cho nhân dân. Công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở y, dược tư nhân bước đầu được thực hiện.

Phong trào thể dục thể thao, đặc biệt là giáo dục thể chất trong nhà trường luôn được duy trì và phát triển. Nhiều năm liền, Quận giữ vững vị trí là một trong những quận dẫn đầu phong trào thể dục thể thao toàn Thành, đóng góp cho Thành phố và cả nước nhiều huấn luyện viên, vận động viên ưu tú giành được nhiều thành tích cao trong các cuộc thi đấu trong nước và quốc tế. Phong trào tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện thân thể đã thu hút ngày càng nhiều người tham gia, dần trở thành một nhu cầu của một bộ phận lớn nhân dân.

3.4- Đi đôi với phát triển kinh tế, đời sống của các tầng lớp nhân dân đã được nâng dần lên. Quận thực hiện nghiêm chính sách đối với người có công, phong trào toàn xã hội chăm lo diện chính sách và người nghèo tiếp tục phát triển, đi vào chiều sâu, có ý nghĩa chính trị–xã hội rộng lớn: Phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, chăm lo gia đình có công với cách mạng, gia đình liệt sĩ, thương binh, nạn nhân chất độc màu da cam; các hoạt động “bữa cơm người già", "ánh sáng cho người nghèo bị mù", câu lạc bộ Ga Saigon, Mái ấm Ánh sáng,… đạt kết quả thiết thực; đã vận động xây dựng được 152 nhà tình nghĩa, nhà tình thương, sửa chữa chống dột hàng trăm căn nhà cho nhân dân lao động nghèo. Số hộ nghèo (thu nhập dưới 3 triệu đồng người/năm) còn 6,08%, chương trình xóa đói giảm nghèo đã trợ vốn cho 2102 hộ 3,709 tỷ, trong đó 350 hộ đã vượt khó, giảm nghèo. Đồng thời, nhân dân trong quận đã đóng góp hỗ trợ cho các huyện, xã vùng sâu, khu căn cứ kháng chiến, đồng bào các vùng bị thiên tai hàng chục tỷ đồng. Hàng năm Quận đã giới thiệu từ 7.000-10.000 lao động tìm việc làm, tăng gần gấp đôi so với Nghị quyết Đại hội đề ra.

4- AN NINH CHÍNH TRỊ, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI ĐƯỢC GIỮ VỮNG, QUỐC PHÒNG AN NINH TỪNG BƯỚC ĐƯỢC TĂNG CƯỜNG.

4.1- Quận đã triển khai nhiều biện pháp đấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, các phường, các ngành đã tích cực giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội có liên quan đến an ninh chính trị, không để trở thành “điểm nóng”; bằng thế trận an ninh nhân dân đã ngăn chặn, làm thất bại một số âm mưu manh động phá hoại của địch; góp phần kiềm chế được hoạt động của các phần tử chống đối và đối tượng cực đoan lợi dụng tôn giáo. Vừa phòng ngừa, ngăn chặn, vừa tấn công trấn áp các loại tội phạm, phối hợp với các địa bàn giáp ranh, đã kéo giảm phạm pháp hình sự, nhất là án cướp giật, trộm cắp và tệ nạn xã hội; năm 1996 có 926 vụ phạm pháp hình sự, đến năm 1999 còn 594 vụ (giảm gần 36%), 6 tháng đầu năm 2000 có 244 vụ; tỷ lệ khám phá án từ 37,15% vào năm 1996 đến nay tăng lên 57%. Đã phát huy vai trò của Mặt trận - các đoàn thể, lực lượng cán bộ hưu trí, nhất là cựu chiến binh trong việc giữ vững phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giải quyết nhiều vấn đề về an ninh, trật tự trực tiếp ở khu phố.

4.2- Nền quốc phòng toàn dân và công tác quân sự địa phương đã từng bước được củng cố, đáp ứng nhiệm vụ phòng, chống bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Chú trọng xây dựng lực lượng cả về số lượng và chất lượng. Lực lượng dân quân tự vệ hiện chiếm 3,83% dân số và thường xuyên được bổ sung. Lực lượng dự bị động viên được tổ chức sắp xếp, biên chế vào các đơn vị đúng chỉ lệnh quân sự. Công tác giáo dục quốc phòng cho sinh viên – học sinh, công tác huấn luyện và hội thao quốc phòng được tổ chức định kỳ. Công tác tuyển quân được tiến hành đúng quy trình, luật định, đạt chỉ tiêu. Qua các đợt diễn tập đã bổ sung, hoàn thiện phương án xây dựng khu vực phòng thủ của Quận, nâng cao ý thức cảnh giác, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

4.3- Công tác thi hành và bảo vệ pháp luật đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội. Các văn bản luật, pháp lệnh, nghị định... đều được tập huấn cho cán bộ chủ chốt cũng như mạng lưới tuyên truyền viên pháp luật. Công tác thanh tra, kiểm sát đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm pháp luật trong quản lý kinh tế, tài chính, thuế, xây dựng cơ bản... góp phần tích cực bảo vệ, thi hành pháp luật, đấu tranh chống tham nhũng, chống gây phiền hà nhân dân. Công tác xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Công tác tiếp dân, nhận và thụ lý giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đi vào nền nếp, đúng luật.

5. HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ KHÔNG NGỪNG ĐƯỢC CỦNG CỐ VÀ KIỆN TOÀN:

5.1- Khối đại đoàn kết toàn dân được giữ vững và phát triển:

Nhân dân quận 3 không ngừng phát huy truyền thống yêu nước; tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước; năng động, sáng tạo, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua lao động, sản xuất, công tác; có tinh thần tương thân tương ái; nêu cao ý thức trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phấn đấu vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh".

Lực lượng công nhân - lao động tích cực lao động, học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, tiếp thu công nghệ mới; ngành nghề mới; thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; là lực lượng chủ lực đóng góp cho sự tăng trưởng kinh tế. Các đồng chí lão thành cách mạng, cựu chiến binh, cán bộ hưu trí, cựu tù chính trị yêu nước là lực lượng tâm huyết, vì dân, vì nước, có nhiều kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận, được nhân dân tin yêu, là lực lượng nòng cốt chính trị. Thanh niên thể hiện tinh thần vượt khó, hiếu học; trau dồi kiến thức, nghề nghiệp, từng bước thể hiện vai trò xung kích trên các lĩnh vực xã hội. Phụ nữ tích cực tham gia hoạt động xã hội, giúp nhau làm kinh tế gia đình; cần cù lao động, học tập, xây dựng gia đình hạnh phúc. Giới công thương gia hưởng ứng đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội của Quận. Đồng bào các dân tộc, đồng bào có đạo, các chức sắc tôn giáo chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện tốt đạo đẹp đời, tích cực tham gia công tác từ thiện, xã hội.

Mặt trận và các đoàn thể đã đưa các hoạt động về cơ sở, lấy khu phố, phân xưởng, cửa hàng, trường học làm địa bàn củng cố, phát triển tổ chức, vận động, tuyên truyền tập hợp quần chúng gắn với chăm lo, bảo vệ lợi ích của quần chúng. Thành lập, nâng số công đoàn ở các doanh nghiệp tư nhân bằng 3 lần so với 1995, khôi phục lại các chi đoàn, chi hội Chữ thập đỏ khu phố, các tổ hội Phụ nữ ở tổ dân phố. Nhiều chương trình hành động của đoàn thể đã phát triển thành phong trào quần chúng rộng rãi, phát huy được nội lực của từng giới như: Thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất - kinh doanh; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; tuổi trẻ mưu sinh lập nghiệp, khuyến học, bảo trợ tài năng trẻ, giữ nước; phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình; phong trào trách nhiệm và tình thương theo phương thức 1 + 1; xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa; công tác xã hội từ thiện; mô hình câu lạc bộ Ông - Bà – Cháu, câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc… đã phát triển đến khu phố, tổ dân phố.

5.2- Không ngừng củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động Đảng bộ:

Từ đầu nhiệm kỳ, Quận ủy đã có các nghị quyết, chương trình hành động xác định các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng; tập trung nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, chủ động ngăn ngừa đảng viên sai phạm, tạo nguồn phát triển đảng viên mới, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ. Đã kiên trì tìm các biện pháp nâng chất lượng đại hội cơ sở, hội nghị bổ sung nhiệm vụ giữa nhiệm kỳ, các đợt tự phê bình, phê bình, phân tích chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở hằng năm, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Biện pháp hàng đầu là đổi mới phương thức lãnh đạo của Quận ủy và các cấp ủy cơ sở, vừa đảm bảo vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, vừa phát huy tính chủ động trong quản lý, điều hành, thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước, tạo điều kiện để các đoàn thể giám sát xây dựng chính quyền, tập hợp quần chúng, làm chỗ dựa để các tầng lớp nhân dân thực hiện quyền làm chủ. Cải tiến lề lối làm việc, xây dựng và thực hiện quy chế trên cơ sở phát huy dân chủ, trách nhiệm cá nhân, chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ. Trong lãnh đạo có chú ý các biện pháp tạo động lực để các tổ chức và cá nhân nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, sơ kết, tổng kết kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng, học tập nhân rộng những cách làm tốt.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng của đảng bộ được đổi mới: Việc học tập, quán triệt nghị quyết đã từng bước gắn với thảo luận và xây dựng chương trình hành động của các đảng ủy, chi bộ; từng thời điểm có chủ đề học tập chính trị, sinh hoạt tư tưởng; việc thống nhất ngày họp chi bộ trong tháng đã củng cố nền nếp sinh hoạt, bước đầu thúc đẩy nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; việc nắm bắt diễn biến tư tưởng, giải quyết các vấn đề tư tưởng phát sinh tại cơ sở được nhiều cấp ủy quan tâm đã góp phần nâng cao sự thống nhất trong nhận thức và hành động, giúp đảng viên kiên định lập trường theo các quan điểm có tính nguyên tắc, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, trung thành với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Những biểu hiện lệch lạc về nhận thức, suy thoái tư tưởng, đạo đức lối sống của một bộ phận đảng viên được chính các đảng ủy, chi bộ các cơ sở này đấu tranh, phân tích, uốn nắn, giúp đỡ bước đầu đã tạo được chuyển biến nhất định.

Công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ chủ chốt của Quận và cơ sở trong các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể đáp ứng nhất định một số yêu cầu nhiệm vụ trước mắt. Qua mỗi kỳ Đại hội Đảng, bầu cử Hội đồng nhân dân Quận, phường Quận ủy tập trung lãnh đạo sắp xếp lại bộ máy, cán bộ, từng bước thay thế số cán bộ kém phẩm chất, yếu năng lực, thực hiện trẻ hóa một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ đoàn thể, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với các đồng chí đến tuổi nghỉ hưu. Đã tiến hành quy hoạch 15 cán bộ đương nhiệm dự bị cho 10 chức danh thuộc diện Thành phố quản lý, quy hoạch 226 cán bộ chủ chốt cơ sở, đã đề bạt, bổ nhiệm 163 cán bộ, trong đó có 74% trường hợp bố trí phù hợp quy hoạch. Trong nhiệm kỳ qua có thêm 30 cán bộ tốt nghiệp cử nhân chính trị, 275 cán bộ hoàn tất chương trình lý luận chính trị cao cấp, 233 trung cấp, 2 tiến sĩ, 8 thạc sĩ. Về quản lý nhà nước có 6 cán bộ được bồi dưỡng trình độ cao cấp, 63 trung cấp và 1 đang học cao học. Hiện đang hiệp quản với trường Cán bộ Thành phố mở lớp trung cấp quản lý nhà nước cho 60 cán bộ. Quận đang phổ cập tin học căn bản cho gần 200 cán bộ chủ chốt của cơ sở.

Nhiệm vụ phát triển đảng viên mới được lãnh đạo khá chặt chẽ bằng chương trình khảo sát, tạo nguồn, chú trọng về chất lượng ngay từ công tác phát hiện, bồi dưỡng, giao nhiệm vụ thử thách đến việc xác minh lịch sử chính trị và xét kết nạp. Có chú ý ở những bộ phận trọng yếu chưa có đảng viên, nơi có nhiệm vụ khó khăn, yếu tố thử thách cao, đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, cán bộ nữ, công nhân trực tiếp sản xuất, lực lượng quần chúng cốt cán ở địa bàn dân cư… Trong số 560 đối tượng dự lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, tính đến tháng 9 năm 2000 có 273 đồng chí được kết nạp, tăng 8% so với nhiệm kỳ VI, nhưng chỉ đạt 91% mức phấn đấu do Đại hội VII đề ra.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện đúng theo quy định của Trung ương, các cấp ủy Đảng cơ bản đã rà soát lịch sử chính trị đảng viên, cán bộ trong hệ thống tổ chức để sử dụng bố trí phù hợp. Các trường hợp đề bạt, phân công mới, kết nạp vào Đảng được xem xét kỹ về lịch sử chính trị khi quyết định. Mặt khác, ý thức đấu tranh của đảng viên được nâng lên trong việc bảo vệ các quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng góp phần hoàn thiện tính trong sạch, vững mạnh của tổ chức Đảng.

Công tác kiểm tra và tự kiểm tra của Quận ủy và cấp ủy cơ sở đã có tác động thúc đẩy việc tổ chức thực hiện nghị quyết, giữ gìn kỷ luật Đảng, củng cố đoàn kết nội bộ, khắc phục những yếu kém trong lãnh đạo, quản lý, tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, ngăn ngừa đảng viên sai phạm, phát hiện và xử lý nhanh những trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước.

Việc phân tích chất lượng cơ sở và phân tích chất lượng đảng viên ngày càng sát với thực tế hơn, đến cuối năm 1999, Đảng bộ có 44,3% cơ sở trong sạch vững mạnh, 44,3% cơ sở đạt khá, còn 11,4% cơ sở yếu. Gần 85% đảng viên trực tiếp làm công tác quần chúng (tăng hơn 1996 39%) đã góp phần nâng cao chất lượng đảng viên; có 98,89% đảng viên đủ tư cách, 1,11% đảng viên vi phạm tư cách đã được giáo dục, xử lý, giúp đỡ phấn đấu khắc phục, sửa chữa khuyết điểm.

Các cấp ủy Đảng đã nhận thức sâu hơn về vai trò của đội dự bị tin cậy của Đảng, từ đó nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, có phân tích, lựa chọn giao nhiệm vụ và tạo điều kiện cho Đoàn thực hiện một số công trình cụ thể; chú ý nâng cao chất lượng đoàn viên và chất lượng sinh hoạt Đoàn, có chương trình bồi dưỡng, tuyển chọn đoàn viên ưu tú để phát triển Đảng. Nhờ vậy, vai trò xung kích của tổ chức Đoàn từng bước được khôi phục; thông qua các đợt sinh hoạt chủ điểm, ngày cùng hành động… bước đầu đã thu hút thanh niên tham gia nhiều hơn trước.

5.3- Công tác lãnh đạo chính quyền Quận, phường trong 5 năm qua tập trung vào 2 nội dung lớn: Kiện toàn bộ máy gắn với cải cách hành chính và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Hoạt động của Hội đồng nhân dân Quận, phường đã có chuyển biến đáng kể, công tác giám sát việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân và việc chấp hành pháp luật được tăng cường, chất lượng tiếp xúc cử tri, hoạt động của các Ban của Hội đồng nhân dân được nâng lên, thiết thực hơn, giảm dần tính hình thức. Ủy ban nhân dân Quận đã sắp xếp lại bộ máy hành chính từ 11 phòng còn 7 phòng, từ 157 cán bộ, công chức còn 116 người. Khu vực sự nghiệp đã sắp xếp thành 4 trung tâm. Bắt đầu thực hiện khoán quỹ lương và chi phí hành chánh. Sau khi được củng cố vào cuối năm 1997, bộ máy chính quyền Quận vận hành khá ổn định. Hoạt động của Ủy ban nhân dân phường đi dần vào nền nếp, cán bộ, nhân viên được đào tạo bổ sung, chuẩn hóa theo chức danh chuyên môn, giảm bớt kiêm nhiệm; một số chế độ dành cho cán bộ, nhân viên phường được thực hiện, giúp cán bộ nhân viên an tâm công tác.

Quy trình công vụ có cải tiến, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, giảm phiền hà cho dân, đúng pháp luật. Lãnh đạo chính quyền, kết hợp với Mặt trận và các đoàn thể từ Quận đến cơ sở dành thời gian tiếp xúc, lắng nghe và nỗ lực giải quyết các kiến nghị của cử tri. Bước đầu phát huy dân chủ trực tiếp thông qua quy chế dân chủ cơ sở ở phường, cơ quan, doanh nghiệp nhà nước. Ban điều hành tổ dân phố được kiện toàn, đã đóng góp rất quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đội ngũ cán bộ, công chức có sự trưởng thành nhất định, chất lượng thi hành công vụ có một số tiến bộ. Trong điều kiện mức lương thấp, cuộc sống khó khăn và có nhiều tác động tiêu cực của xã hội, số đông cán bộ vẫn kiên định lập trường, vững vàng trước các thử thách, giữ gìn lối sống lành mạnh, có tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, hoàn thành công việc được giao.

6- NGUYÊN NHÂN CƠ BẢN CỦA NHỮNG KẾT QUẢ TRÊN LÀ:

- Trước hết, đường lối đổi mới của Đảng và các chủ trương của Thành ủy, phù hợp với lợi ích của quần chúng lao động, đã đi vào cuộc sống, động viên nhân dân tin tưởng, phát huy tính năng động, sáng tạo. Nhân dân Quận có truyền thống yêu nước, nhiệt tình ủng hộ đường lối đổi mới; cần cù lao động, vượt khó; vừa đòi hỏi cao sự gương mẫu, tiền phong của cán bộ, đảng viên, vừa bao dung và nhận rõ được những cố gắng trong việc khắc phục khuyết điểm của Đảng bộ.

- Toàn Đảng bộ Quận đoàn kết, tiếp thu nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của cấp trên, luôn xác định phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt; thực hiện tự phê bình và phê bình, làm rõ đúng, sai, đấu tranh xây dựng, cầu thị, có ý thức phấn đấu khắc phục khuyết điểm, khắc phục hậu quả của các doanh nghiệp đổ vỡ, có tinh thần tiến công, huy động được sức mạnh tổng hợp trong các phong trào hành động cách mạng của quần chúng.

- Hầu hết đội ngũ cán bộ, đảng viên của Quận có bước trưởng thành về nhận thức và năng lực tổ chức thực hiện, tiên phong, gương mẫu, tôn trọng và phát huy sức mạnh của nhân dân, bám sát thực tiễn để xử lý những khó khăn, vướng mắc nảy sinh, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Đảng bộ quận 3 luôn được sự quan tâm hỗ trợ của các cơ quan Trung ương và Thành phố, đã giúp cho Quận vượt qua khó khăn, từng bước phát triển.

II- NHỮNG TỒN TẠI – KHUYẾT ĐIỂM:

1- CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KHÔNG ĐẠT MỨC NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VII ĐỀ RA:

Năm 1997 bộc lộ ra sự đổ vỡ của Epco, xí nghiệp May xuất khẩu, công ty Thương mại – Vật tư gây tổn thất cực kỳ nghiêm trọng về tài chính, tài sản; người lao động mất việc làm; mất một số cán bộ, trong đó có cán bộ chủ chốt của quận; trực tiếp làm sụt giảm mạnh về kinh tế trong 3 năm 1996 – 1998; ảnh hưởng sâu và lâu dài đối với sự phát triển của quận, đặc biệt là làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Quận ủy và Ủy ban nhân dân Quận.

Việc phát triển các ngành có thế mạnh, ngành sản xuất sạch vẫn chưa được triển khai đồng bộ. Thiết bị, công nghệ của các doanh nghiệp trên địa bàn còn lạc hậu, sức cạnh tranh yếu, thị trường không ổn định, khả năng hội nhập kinh tế thấp. Quận chưa khai thác hết tiềm năng trí tuệ, khoa học - công nghệ, tay nghề, vốn theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4. Sự chuyển dịch cơ cấu theo hướng tỷ trọng ngành Dịch vụ - Thương mại tăng lên, nhưng sự chuyển hướng này còn mang tính tự phát. Một số dự án có tính “xúc tác” như Trung tâm Chợ Đũi do chưa xử lý được mặt bằng nên không thực hiện được; khu Nam Quang chỉ mới được khởi công. Công tác chống hàng gian, hàng giả, buôn lậu, trốn thuế đạt hiệu quả thấp.

Công tác chuẩn bị dự án đầu tư còn yếu kém; chất lượng xây dựng các công trình còn thấp, chưa được triệt để khắc phục. Công tác quản lý đô thị chưa vươn lên ngang tầm của một Quận trung tâm Thành phố. Chương trình xây dựng nhà ở cho cán bộ, công nhân, viên chức chưa thực hiện được, do lúng túng về nguồn vốn. Trật tự công cộng, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường ở một số khu vực còn rất kém. Tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, xây dựng trái phép chưa được khắc phục triệt để và các biện pháp quản lý kém hiệu lực, chưa căn cơ, thiếu kiên quyết và không đồng bộ.

2- ĐỜI SỐNG CỦA CÁC TẦNG LỚP NHÂN DÂN CÓ NÂNG LÊN, NHƯNG HỘ NGHÈO, LAO ĐỘNG THẤT NGHIỆP GIẢM KHÔNG ĐÁNG KỂ, TỆ NẠN XÃ HỘI GÂY BỨC XÚC LỚN TRONG NHÂN DÂN:

Việc học hành của con em gia đình thu nhập thấp còn nhiều khó khăn, còn nhiều trường diện tích hẹp so với yêu cầu xây dựng thành trường đạt tiêu chuẩn quốc gia, chưa giải quyết căn cơ, hiệu quả tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan. Cơ sở y tế tuy có nâng cấp nhưng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân, nhất là người nghèo. Các thiết chế văn hóa chưa được quan tâm đúng mức; văn hóa phẩm độc hại tiếp tục xâm nhập gây ảnh hưởng xấu đến đạo đức, lối sống đặc biệt là của thanh thiếu niên; các hủ tục mê tín dị đoan vẫn tồn tại; chất lượng xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở thấp. Nhiều khu dân cư còn bị ngập, có nơi thiếu nước máy để sử dụng. Người thất nghiệp giảm không đáng kể, mà phần lớn là đồng bào từ các tỉnh đến nhập cư; dịch vụ việc làm chủ yếu giới thiệu cho lao động vãng lai. Hoạt động dạy nghề chưa đáp ứng kịp nhu cầu của thị trường lao động. Sự phân hóa giàu nghèo có chiều hướng tăng; đại bộ phận nhân dân lao động, cán bộ, công chức, gia đình chính sách, người về hưu có mức sống trung bình, trong đó có nhiều hộ khó khăn do tiền lương, trợ cấp xã hội còn quá thấp. Công tác chống tái đói giảm nghèo chưa tìm được cách làm ăn thích hợp cho đồng bào nghèo ở địa bàn trung tâm.

Nhân dân rất bức xúc về tệ nạn xã hội, nhất là ma túy, âu lo con em bị tấn công, trong khi các biện pháp phòng, chống, cai nghiện đạt hiệu quả thấp, các biến tướng của tệ nạn xã hội chưa được kịp thời xử lý, ngăn chặn triệt để.

3- TÌNH HÌNH AN NINH CHÍNH TRỊ – TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI CÒN TIỀM ẨN NHỮNG NHÂN TỐ KHÔNG ỔN ĐỊNH:

Phạm pháp hình sự tuy có giảm nhưng chưa căn cơ; các loại tội phạm về kinh tế, hình sự, đặc biệt là 3 nhóm tội phạm: cướp giật, trộm xe gắn máy, ma túy còn diễn biến phức tạp; trong khi các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm chưa đủ sức làm giảm áp lực tội phạm. Nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân về đấu tranh phòng, chống diễn biến hòa bình, bảo vệ an ninh trật tự, củng cố quốc phòng chưa sâu sắc, hành động thiếu tích cực. Trách nhiệm và năng lực của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ công an, nhất là ở cơ sở chưa cao; phương thức hoạt động có mặt chưa phù hợp với diễn biến mới của tội phạm; cơ sở vật chất và điều kiện hoạt động còn khó khăn; mạng lưới an ninh nhân dân chưa được phát huy đúng mức. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc chưa thực sự tạo thành sức mạnh để trấn áp các loại tội phạm. Chất lượng lực lượng dân quân tự vệ rất thấp, công tác quân sự địa phương chỉ mới thực hiện được một số nhiệm vụ trước mắt, chưa đáp ứng được yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

4- HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CHƯA NGANG TẦM VỚI YÊU CẦU, NHIỆM VỤ TÌNH HÌNH MỚI.

Sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; có không ít cấp ủy chỉ làm đảng vụ, nhiều cấp ủy cơ quan, doanh nghiệp thiếu gắn kết công tác xây dựng Đảng với việc thực hiện công tác chuyên môn và sản xuất kinh doanh, nhiều cấp ủy cơ sở làm việc chưa tuân thủ quy chế, chưa đảm bảo nền nếp sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Nội dung sinh hoạt chi bộ chưa gắn với tình hình sản xuất, đời sống, an ninh trật tự, nhất là chưa bàn và ra nghị quyết rõ về các vấn đề bức xúc của dân, của đơn vị; thiếu tính chiến đấu, tác dụng lãnh đạo hạn chế. Tỉ lệ đảng viên đủ tư cách rất cao, nhưng không phản ảnh đúng thực trạng chất lượng đảng viên, một bộ phận đảng viên chưa thể hiện vai trò tiền phong, gương mẫu trong thực hiện nghị quyết của Đảng và pháp luật nhà nước; còn trên 20% đảng viên chưa làm công tác quần chúng. Phát triển đảng viên mới không đạt chỉ tiêu, nhiều khâu công tác trọng yếu trong sản xuất, kinh doanh, giảng dạy, điều trị bệnh, trong đồng bào có đạo,… chưa phát triển được đảng viên và công tác tạo nguồn đối tượng còn yếu.

Các Ban Đảng nắm chưa sát tình hình cơ sở, chất lượng tham mưu còn hạn chế.

Trong cơ quan Nhà nước, nhận thức về công tác dân vận chưa sâu sắc, chưa thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Kết quả chống quan liêu, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm còn hạn chế. Bộ máy chính quyền quận, phường tuy đã được củng cố, sắp xếp lại, nhưng hiệu quả chưa cao.

Sự phối hợp giữa chính quyền, các ngành với Mặt trận, đoàn thể tuy đã hình thành quy chế, nhưng chưa tự giác thực hiện, chưa phát huy đầy đủ vai trò giám sát xây dựng chính quyền của Mặt trận, đoàn thể. Việc bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên tuy được chú ý nhưng chưa đúng mức. Công tác tập hợp quần chúng vào tổ chức chưa nhiều, lực lượng chính trị nòng cốt còn mỏng, ảnh hưởng thực của các đoàn thể trong quần chúng còn hẹp; đoàn viên, hội viên chưa làm công tác quần chúng, tham gia xây dựng Đảng chưa cao. Tiềm lực của người dân quận 3 chưa được phát huy đúng mức.

5- CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHƯA ĐÁP ỨNG ĐƯỢC YÊU CẦU ĐỔI MỚI:

Sự sụp đổ của Epco và một số doanh nghiệp khác xảy ra vào năm 1997, nhưng những dấu hiệu vi phạm pháp luật dẫn đến của sự sụp đổ này đã có từ trước đó; do việc đánh giá, bố trí cán bộ ở một số trường hợp không đúng; do công tác quản lý và kiểm tra của Thường vụ Quận ủy bị buông lỏng, thiếu lắng nghe ý kiến cơ sở và đảng viên; do công tác xây dựng Đảng ở doanh nghiệp yếu kém; do việc định hướng sản xuất kinh doanh không phù hợp; do không thực hiện đúng chức năng và thẩm quyền quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân Quận và do sự suy thoái phẩm chất đạo đức của một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ chủ chốt của Quận và của doanh nghiệp.

Sau khi kiểm điểm những khuyết điểm trên, Quận ủy đã chấn chỉnh, tập trung hơn cho công tác cán bộ, nhưng hiệu quả chưa cao. Công tác cán bộ tuy có quy hoạch, đào tạo nhưng khi bố trí thì có trường hợp còn mang tính chắp vá, nguồn cán bộ phường rất mỏng. Chưa có biện pháp thiết thực để triển khai thực hiện chính sách đãi ngộ, thu hút nhân tài. Đội ngũ cán bộ tuy được thường xuyên bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện, nhưng so với nhiệm vụ chính trị thì còn nhiều hạn chế, sau khi các doanh nghiệp đổ vỡ, một số cán bộ ngại trách nhiệm, không mạnh dạn tham mưu, thiếu chủ động, sáng tạo.

6- NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG YẾU KÉM, TỒN TẠI NÊU TRÊN LÀ DO:

- Một số kết quả tăng trưởng cao trước năm 1996 thiếu thực chất, khi xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 1996 – 2000 có mặt chủ quan, chưa dự báo và lường hết được khó khăn nên đã đưa ra một số chỉ tiêu rất cao, thiếu khả thi.

- Năng lực lãnh đạo, điều hành, quản lý, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền quận và cơ sở còn hạn chế; công tác tổ chức, cán bộ của Thường vụ Quận ủy có mặt còn yếu kém, chưa khoa học. Nhận thức về vai trò, vị trí của một Quận trung tâm chưa sâu sắc nên chưa có kế hoạch thật tốt để phát huy lợi thế đó.

- Chính sách hiên nay chưa tạo động lực thu hút lực lượng trẻ được đào tạo chính quy về công tác ở phường và các chính sách kinh tế chưa đủ mạnh để thật sự phát huy nội lực; nhiều chủ trương, chính sách khi triển khai thiếu nhất quán, thiếu đồng bộ. Việc phân cấp, ủy quyền cho chính quyền cấp quận đã được chú ý, nhưng có mặt chưa thật mạnh như chưa có cơ chế thật phù hợp và hiệu lực để quản lý đô thị ở địa bàn trung tâm, có mặt chưa rõ nhất là trong quản lý nhà nước sau đăng ký kinh doanh đối với các chủ thể kinh doanh trên địa bàn.

III- NHỮNG KINH NGHIỆM THỰC TIỄN

Từ những kết quả và tồn tại, yếu kém nêu trên, chúng ta có thể rút ra một số kinh nghiệm thực tiễn sau đây:

Một là, phải nhận thức đúng vai trò, vị trí, lợi thế, trách nhiệm của một quận trung tâm; nhận thức đúng về chức năng, thẩm quyền, trách nhiệm của Quận ủy, của chính quyền quận.

Hai là, Đảng bộ Quận cần phải bám sát thực tiễn và nắm vững chủ trương, chính sách để vận dụng nhuần nhuyễn vào điều kiện cụ thể của Quận, chủ động đề ra các nhiệm vụ, biện pháp sát hợp. Khi sơ kết, tổng kết phải rút ra được những kinh nghiệm thiết thực. Trong lãnh đạo, chỉ đạo cần thể hiện ý chí tiến công, giải quyết hài hòa giữa toàn diện và trọng tâm, trọng điểm.

Ba là, Đảng bộ phải nỗ lực chủ quan là chính, tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố; xây dựng tốt các mối quan hệ hỗ trợ của các sở, ngành Thành phố; của các quận, huyện bạn; sự đồng tình ủng hộ của các cơ quan, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn.

Bốn là, phải dựa vào dân, tôn trọng dân; mọi chủ trương, mọi việc làm đều phải nhằm phát triển dân sinh, nâng cao dân trí, phát huy dân chủ thì mới có thể vượt qua mọi khó khăn, được nhân dân tin cậy. Đảng viên làm công tác dân vận là một biện pháp thiết thực để nâng cao chất lượng đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, làm cho đảng bộ sát dân, quan hệ mật thiết hơn với dân.

Năm là, thường xuyên chăm lo xây dựng hệ thống chính trị, cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức bộ máy, nhất là nâng cao sức chiến đấu, vai trò hạt nhân chính trị, năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng. Vấn đề hiện nay là phải coi trọng công tác cán bộ, thực hành dân chủ nội bộ, đoàn kết trong Đảng trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ.

 PHẦN THỨ HAI
NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI,
AN NINH QUỐC PHÒNG 5 NĂM (2000 – 2005)

Ở vào địa bàn trung tâm Thành phố, quận 3 có thuận lợi về đô thị đẹp, dân số tương đối ổn định, sớm được tiếp nhận những thông tin mới về kinh tế - xã hội, có nhiều cơ hội tiếp cận, mở rộng quan hệ giao lưu văn hóa, hợp tác kinh tế. Mặt khác, cũng không tránh khỏi những khó khăn, thử thách trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế. Bên cạnh đó, Quận phải tiếp tục giải quyết tốt những vấn đề tồn tại trên các lĩnh vực kinh tế xã hội mà Quận chưa giải quyết được trong nhiệm kỳ qua.

Với những thuận lợi, khó khăn nêu trên, Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 3 lần thứ VIII khẳng định xây dựng quận 3 văn minh, hiện đại, phát triển toàn diện xứng đáng là một quận thuộc trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó nhiệm vụ, phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng trong 5 năm tới (2000 - 2005) là:

Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninhø trật tự an toàn xã hội. Xây dựng đô thị văn minh; góp sức tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, tăng trưởng kinh tế, từng bước hiện đại hóa các lĩnh vực dịch vụ – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn. Phát huy nhân tố con người, thực hiện tốt chính sách xã hội, cải thiện và nâng dần đời sống vật chất, nâng cao rõ rệt dân trí, văn hóa tinh thần của nhân dân, nhất là nhân dân lao động nghèo; góp phần cùng Thành phố và cả nước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị do Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX đề ra.

1- XÂY DỰNG, QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VĂN MINH

Quản lý, phát triển đô thị đang trở thành nhiệm vụ hàng đầu. Quận chủ động đề xuất và tích cực cùng Thành phố bổ sung, hoàn thiện và triển khai thực hiện một cách nghiêm ngặt quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết các phân khu chức năng, đồng thời xây dựng cơ chế hiệu lực để quản lý; phát huy nội lực và tranh thủ các nguồn lực của Thành phố để tiếp tục cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị; giữ gìn vệ sinh môi trường; xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Quản lý nghiêm ngặt xây dựng cơ bản, chỉnh trang đô thị, không để phá vỡ cấu trúc quy hoạch chung của Thành phố; chú trọng bảo tồn các khu biệt thự thuộc các phường 6, 7, 8…. và công tác tôn tạo những công trình kiến trúc cổ; cùng với các ngành Thành phố đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình (giai đoạn 2) của chương trình Nhiêu Lộc - Thị Nghè, gắn với các công trình thoát nước cục bộ, đến cuối 2003 khắc phục được tình trạng ngập lụt trong mùa mưa, xây mới ít nhất 200 phòng học; sửa chữa, nâng cấp, hoặc xây dựng lại các chung cư, nhà tập thể; xây dựng mới 1000 căn hộ; nâng cấp các chợ trung tâm phù hợp với quy hoạch và có hiệu quả kinh tế - xã hội cao. Vận động nhân dân cùng đóng góp với Nhà nước để mở rộng, nâng cấp hẻm, vỉa hè, sửa chữa chung cư, cấp nước, thoát nước, hệ thống chiếu sáng công cộng, cải tiến phương tiện vệ sinh môi trường. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm về công tác quản lý đô thị của các ngành, các phường và trong nhân dân. Đẩy mạnh phong trào nhân dân tự giác thực hiện các nghị định của Chính phủ có liên quan đến công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự xây dựng, trật tự đô thị tại từng tổ dân phố, khu phố.

9 dự án, công trình trọng điểm:

1) Xây dựng mới 200 phòng học,

2) Xây dựng mới 1000 căn hộ,

3) Xây dựng Trung tâm Thể dục Thể thao Hồ Xuân Hương,

4) Xây dựng mới 3 cơ sở văn hóa: Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động văn hóa Nam Quang, rạp Đại Đồng,

5) Thực hiện giai đoạn 2 chương trình Nhiêu Lộc – Thị Nghè, gắn với chống ngập mùa mưa,

6) Đảm bảo cung cấp nước máy cho mọi hộ dân,

7) Thí điểm sử dụng mạng máy tính trong giảng dạy tại một số trường Trung học cơ sở,

8) Xây dựng ít nhất 2 bô ép rác kín, hiện đại hóa thiết bị thu nhận, vận chuyển rác,

9)Hợp tác xây dựng các trung tâm phát triển kinh tế:Công nghệ phần mềm,Trung tâm Thương mại–Dịch vụ Chợ Đũi;cải tạo,nâng cấp các chợ

2- PHÁT HUY NỘI LỰC ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, THỰC HIỆN CÔNG NGHIỆP HÓA - HIỆN ĐẠI HÓA TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THEO CƠ CẤU DỊCH VỤ – TIỂU, THỦ CÔNG NGHIỆP (TINH, SẠCH)

2.1- Đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng và hiện đại hóa các hoạt động dịch vụ, nhất là công nghệ phần mềm, tin học, tư vấn, thiết kế, tạo mẫu, quảng cáo, các dịch vụ phục vụ đời sống, phục vụ nhu cầu học tập, đi lại, hưởng thụ và sáng tạo văn hóa, thể dục thể thao, rèn luyện và chăm sóc sức khỏe, công trình công cộng,... quy hoạch và vận động sắp xếp lại các khu vực buôn bán theo ngành hàng, các cụm dịch vụ - thương mại theo các tuyến đường chính của Quận. Đầu tư tôn tạo, nâng cấp các chợ Nguyễn Văn Trỗi, Vườn Chuối, Bàn Cờ; nâng cấp khu vực Nam Quang thành trung tâm Văn hóa tổng hợp; xây dựng chợ Đũi thành trung tâm Thương mại.

Phấn đấu doanh thu Dịch vụ tăng 12%, kim ngạch xuất khẩu tăng 5%.

2.2- Tập trung phát triển sản xuất các ngành hàng, mặt hàng có công nghệ cao, sử dụng nhiều lao động trí óc, quy mô phù hợp, không ảnh hưởng môi trường, có sức cạnh tranh và hiệu quả cao. Vì vậy, nhiệm vụ trước hết là vận động nhân dân trong Quận đầu tư vốn vào sản xuất kinh doanh, đổi mới thiết bị, công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả; tăng sức cạnh tranh trong thị trường xã hội, chuẩn bị hội nhập thị trường ngoài nước. Phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 6%.

Khuyến khích nhân dân đầu tư vốn sản xuất - kinh doanh theo quy hoạch phát triển kinh tế phù hợp với đô thị trung tâm. Đầu tư vào những địa bàn đã hình thành những cụm, khu vực có tính đặc trưng từng ngành hàng như đường Cách Mạng Tháng 8, Điện Biên Phủ, Hai Bà Trưng, Nguyễn Thị Minh Khai. Khuyến khích các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đặt trụ sở chính, văn phòng giao dịch, cửa hàng giới thiệu sản phẩm trên địa bàn Quận. Đối với các loại hình kinh doanh có ảnh hưởng đến an ninh trật tự, môi trường, văn hóa thì kiên quyết chấm dứt hoạt động kinh doanh; vận động, đấu tranh để chuyển ngành nghề phù hợp; không chấp nhận các loại dịch vụ có biểu hiện phát sinh tệ nạn xã hội. Tổ chức, sắp xếp lại, hạn chế dần và đi đến chấm dứt các hoạt động kinh doanh thường xuyên sử dụng lòng lề đường.

Nâng cao hơn nữa vai trò quản lý hành chánh nhà nước về kinh tế của chính quyền Quận, phường nhằm hỗ trợ, động viên các thành phần kinh tế phát triển. Đối với doanh nghiệp nhà nước có quan hệ quản lý trước đây, Quận tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, giải quyết, tổ chức sắp xếp lại tốt hơn theo sự phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố và tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện chức năng, nhiệm vụ đúng theo luật định. Đối với các đơn vị phá sản hoặc giải thể cần tiến hành nhanh, đúng trình tự pháp luật. Đối với công ty Dịch vụ Công ích Quận là doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích thì cần kiện toàn, đầu tư để doanh nghiệp này đủ sức thực hiện các nhiệm vụ kinh tế – xã hội do Quận giao. Đối với kinh tế hợp tác, Quận phát hiện các nhu cầu hợp tác, tác động hình thành, thực hiện các thủ tục cấp phép hoạt động, kiểm tra thanh tra việc thực hiện Luật Hợp tác xã. Đối với hộ kinh doanh cá thể, Quận tạo điều kiện thuận lợi để những hộ có quy mô lớn chuyển thành doanh nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn,… đăng ký kinh doanh và hoạt động theo luật; số hộ còn lại Quận thực hiện quản lý theo quy định của Chính phủ.

Xây dựng và triển khai đề án quản lý hành chánh nhà nước đối với các thành phần kinh tế trên địa bàn trước và sau khi đăng ký kinh doanh. Xây dựng chính quyền địa phương trong sạch, ngăn chặn từ gốc các hiện tượng quan liêu, tham nhũng; đồng thời đẩy mạnh đấu tranh chống gian lận thương mại, làm và bán hàng giả, trốn thuế… trên địa bàn.

2.3- Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách hàng năm do Thành phố giao, qua phát triển kinh tế, đẩy mạnh công tác quản lý và thu thuế; thu đúng, thu đủ, chống thất thu và đề phòng lạm thu. Tập trung củng cố ngành thuế, xây dựng đội ngũ cán bộ thuế có nghiệp vụ giỏi và có phẩm chất tốt, đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Yêu cầu chi phải theo luật ngân sách, bảo đảm tính minh bạch, công bằng, dân chủ, công khai trong các khoản chi, nhất là các khoản thu trong dân. Phải thực hiện các biện pháp triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, chi đúng các chế độ chính sách; ưu tiên đầu tư cho các công trình phúc lợi công cộng trên các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, chăm sóc sức khỏe nhân dân và công trình đô thị.

3- XÃ HỘI HÓA, QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT CÓ HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA - XÃ HỘI NHẰM NÂNG CAO ĐỜI SỐNG VÀ PHÁT TRIỂN VỀ THỂ CHẤT LẪN TINH THẦN CỦA NHÂN DÂN

Vận động và tổ chức sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp nhân dân nhằm đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế đi đôi với tập trung phát triển văn hóa và chăm lo, giải quyết tốt các vấn đề xã hội.

Về dân số: Giữ mức tăng dân số tự nhiên bình quân hàng năm dưới 1,2%; kế hoạch hóa gia đình đến từng người, từng gia đình; phấn đấu ổn định dân số.

Về giải quyết việc làm: Hướng chính vẫn là tạo cơ hội, môi trường để người dân tự tạo việc làm, có việc làm bằng các giải pháp như: Khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh, sử dụng các nguồn vốn từ những chương trình quốc gia... để thu hút lao động; trang bị và nâng cao trình độ tay nghề cho thanh niên, dạy nghề có miễn, giảm phí cho bộ đội xuất ngũ và con em các gia đình trong diện chống tái đói giảm nghèo. Khuyến khích các đoàn thể, tổ chức xã hội tham gia dạy nghề, tạo việc cho nhân dân lao động qua các chương trình xóa đói giảm nghèo, dự án nhỏ, giúp nhau mưu sinh lập nghiệp, làm kinh tế gia đình, cung ứng lao động cho các khu công nghiệp. Phát huy các cơ quan, đơn vị Trung ương, Thành phố đóng trên địa bàn Quận cùng kết hợp đào tạo và giải quyết việc làm; phối hợp với đơn vị có chức năng triển khai chặt chẽ xuất khẩu lao động cho người lao động của Quận. Phấn đấu giải quyết việc làm bình quân hàng năm từ 7000 - 8000 lao động, trong đó có ít nhất 50% là bộ đội xuất ngũ, con em các gia đình chính sách và những lao động thường trú trên địa bàn Quận.

Về thực hiện chính sách xã hội: Thực hiện tốt pháp lệnh ưu đãi người có công và diện chính sách; động viên toàn xã hội tích cực phụng dưỡng, thăm viếng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí cách mạng lão thành, chăm lo cán bộ nghỉ hưu và các gia đình thương binh, liệt sĩ, có công với cách mạng, nạn nhân chất độc màu da cam, chú ý các trường hợp khó khăn. Chính quyền và các đoàn thể quận, phường giữ vai trò nòng cốt, động viên các thành phần kinh tế, các tổ chức xã hội, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia giải quyết các vấn đề xã hội. Vận động nguồn lực trong dân để chăm lo diện chính sách bình quân hàng năm ít nhất 1,5 tỷ đồng, tạo điều kiện nâng cao hơn mức sống hiện nay của đối tượng hưởng chính sách. Tiếp tục đẩy mạnh chống tái đói, giảm nghèo, hàng năm có ít nhất 10% hộ trong diện vượt nghèo, đến cuối năm 2005 giảm 60% số hộ trong chương trình.

Kiên quyết giải quyết cơ bản tệ nạn đứng đường mời gọi, môi giới mại dâm và làm giảm 20%/năm số người nghiện ma túy, xử lý nghiêm và kịp thời mọi biến tướng của tệ nạn xã hội; giải quyết có kết quả tình trạng người lang thang.

Tiếp tục thực hiện xã hội hóa hoạt động giáo dục và đào tạo. Bên cạnh việc củng cố, đầu tư để các trường công lập thật sự giữ vai trò chủ đạo, nòng cốt; Quận khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các loại trường bán công, dân lập đạt tiêu chuẩn quốc gia, nhằm nâng cao quy mô và chất lượng giáo dục toàn diện (dạy chữ, dạy nghề, dạy người) tạo cơ hội cho mọi người ở mọi lứa tuổi luôn học tập nâng cao trình độ, tiếp thu kiến thức mới theo tinh thần NQTW2 (khóa VIII). Vận động đóng góp tài chánh phải có kế hoạch, được cấp có thẩm quyền cho phép, quản lý tốt và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội để sửa chữa, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới trường, lớp và mua sắm thiết bị trường học. Ngành Giáo dục - Đào tạo phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc, Hội Khuyến học, Hội phụ huynh và các đoàn thể vận động nhân dân tham gia phát triển toàn diện sự nghiệp giáo dục - đào tạo. Không ngừng nâng cao chất lượng cán bộ quản lý và giáo viên, đáp ứng yêu cầu dạy và học trong tình hình mới. Đến năm 2005 phấn đấu xây dựng 4 trường đạt tiêu chuẩn quốc gia, đưa 100% trẻ em 5 tuổi vào mẫu giáo; huy động 100% trẻ em 6 tuổi vào lớp một; huy động 100% học sinh tốt nghiệp tiểu học vào lớp sáu. Nâng cao hiệu suất đào tạo giáo dục tiểu học đạt ít nhất 97,5%, hiệu suất đào tạo trung học cơ sở đạt ít nhất 92%; nâng tỷ lệ học sinh khá giỏi tăng đều qua các năm học. Hoàn thành phổ cập trung học cơ sở đúng độ tuổi. Vươn lên phổ cập trung học phổ thông (một tỷ lệ hợp lý được dạy nghề) vào năm 2004. Nâng mặt bằng học vấn của người dân trong quận đạt 10 lớp trở lên.

Tạo chuyển biến rõ rệt trong xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh, tăng cường các hoạt động văn hóa, văn nghệ bằng nhiều hình thức phong phú nhằm nâng cao mức thụ hưởng và tạo môi trường phát triển các hoạt động, sinh hoạt, sáng tạo văn hóa của nhân dân; trong đó chú trọng phát triển các loại hình hoạt động văn hóa, giải trí mang tính đặc thù của Quận, từng phường, vừa đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong Quận, vừa bổ sung vào các hoạt động văn hóa đa dạng, đậm đà bản sắc dân tộc của một Thành phố trung tâm. Xây dựng và đưa vào hoạt động các cụm văn hóa liên phường; nâng cao chất lượng, số lượng các khu phố văn hóa, chung cư văn hóa, theo 3 yêu cầu: an toàn - dân chủ - văn minh. Lấy khu phố, cơ quan, trường học, doanh nghiệp làm đơn vị tổ chức đời sống văn hóa, bài trừ hủ tục, đẩy mạnh và quản lý tốt các hoạt động của các câu lạc bộ, tụ điểm văn hóa; nâng cao tính quần chúng và tính thiết thực của các hội thi, biểu diễn, các câu lạc bộ, nhóm... hoạt động văn hóa. Tiếp tục củng cố hoạt động thông tin cổ động, nâng cao chất lượng Tờ tin quận 3, đầu tư cho công tác bảo tồn, bảo tàng và hoạt động văn nghệ quần chúng ở cơ sở. Phấn đấu đến năm 2000 có 60% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 40% khu phố và khu tập thể đạt tiêu chuẩn khu phố văn hóa. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, quản lý tốt hơn các hoạt động văn hóa, văn nghệ; kiên quyết và kiên trì phòng, chống tệ nạn xã hội và nọc độc văn hóa.

Tổ chức thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, không ngừng nâng cao y đức của đội ngũ thầy thuốc, cải tiến quản lý để năng lực và chất lượng khám chữa bệnh của hệ thống y tế Quận, phường đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân, nhất là người nghèo. Thực hiện tốt công tác tiêm chủng, phòng chống các dịch, bệnh, quản lý các bệnh xã hội. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục sức khỏe, vệ sinh, đặc biệt là phòng chống HIV, ma túy,.... cho nhân dân tại tuyến cơ sở. Tăng cường năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động y, dược tư nhân trên địa bàn, xóa tệ nạn "cò" bệnh viện. Hội Chữ Thập đỏ vận động, phát huy hơn nữa lực lượng bác sĩ, y sĩ, dược sĩ trên địa bàn tham gia các chương trình xã hội của địa phương. Vận động nhân dân tự giác tham gia các hoạt động bảo vệ, chăm sóc sức khỏe.

Tiếp tục phát triển mạnh phong trào thể dục thể thao của Quận, nhất là quy mô và chất lượng giáo dục thể chất học đường, phấn đấu 100% học sinh đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể, 100% số trường tham gia Hội khỏe Phù Đổng, giữ vững danh hiệu thi đua cấp Thành phố. Tăng dần số lượng nhân dân tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên. Tiếp tục đầu tư, phát triển nâng chất các môn thể thao mũi nhọn, vươn lên đạt nhiều thành tích cao hơn nữa. Quy hoạch, đào tạo, nâng cao chất lượng chuyên môn - chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn - nghiệp vụ. Đầu tư nâng cấp sửa chữa các cơ sở luyện tập, các câu lạc bộ theo hướng chuyên môn hóa. Thực hiện quản lý nhà nước đối với các cơ sở thể dục thể thao để vừa huy động được các nguồn lực trong dân tham gia phát triển sự nghiệp văn hóa - thể dục thể thao, vừa ngăn ngừa các hoạt động biến tướng, trá hình, tiêu cực.

4- PHÁT HUY SỨC MẠNH TỔNG HỢP ĐỂ GIỮ VỮNG ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ; PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM; LÀM TỐT CÔNG TÁC QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG, XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN

Kinh tế - xã hội phát triển là cơ sở tiền đề để ổn định chính trị, trật tự xã hội và ngược lại việc ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự là yếu tố bảo đảm kinh tế - xã hội phát triển. Không ngừng nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân trong Quận về hai nhiệm vụ chiến lược – xây dựng, và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, nhiệm vụ xây dựng quốc phòng trong tình hình mới. Thường xuyên nâng cao cảnh giác cách mạng, nhận thức rõ chiến lược, âm mưu "diễn biến hòa bình", kịp thời chủ động phát hiện và tiếp tục làm thất bại mọi âm mưu, hành động, thủ đoạn phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, gây mất ổn định chính trị, gây bạo loạn của các thế lực thù địch. Nắm sát tình hình, chủ động giải quyết các vấn đề kinh tế – xã hội, không để xảy ra “điểm nóng” trên địa bàn Quận. Tổ chức thực hiện có kết quả chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm nguy hiểm và các tệ nạn xã hội, nâng chất lượng và hiệu quả các khâu công tác cơ bản, nắm được diễn biến của đối tượng; thay đổi phương thức hoạt động, tuần tra khép kín địa bàn, nhất là những giờ đối tượng hoạt động, phối hợp tốt tại các địa bàn giáp ranh, tăng cường phương tiện hoạt động; triệt phá tận gốc các ổ, các đường dây, băng nhóm tội phạm... kéo giảm ít nhất 10% số vụ phạm pháp hình sự mỗi năm, tăng tỷ lệ khám phá án lên 60 - 65%, nhất là các tội phạm nghiêm trọng, các tội cướp giật, trộm xe gắn máy, ma túy, tội phạm do các băng nhóm xã hội đen gây ra phải đạt tỷ lệ phá án từ 80 – 90%. Xóa triệt để các tụ điểm mua, bán, tổ chức hút, chích ma túy; làm chuyển biến rõ rệt tình hình trật tự an toàn xã hội, trật tự đô thị. Chấn chỉnh công tác quản lý tạm trú, tạm vắng, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, phòng cháy chữa cháy. Tiếp tục tổ chức học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy về tư cách người Công an nhân dân. Nâng cao trách nhiệm, trình độ chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, năng lực dân vận của lực lượng công an, nhất là cảnh sát khu vực. Thường xuyên củng cố nâng chất lực lượng dân phòng và phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc tạo thành thế trận an ninh nhân dân vững chắc, gắn với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở phát huy ý thức tự quản và các hình thức nhóm hộ tự quản của cộng đồng dân cư ở tổ dân phố, khu phố.

Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện phương án xây dựng khu vực phòng thủ, phương án bảo vệ, phương án tác chiến phù hợp với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ của Quận, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu, ngăn ngừa và sẵn sàng đối phó kịp thời với những tình huống đột biến như gây rối, biểu tình bạo loạn. Tập trung xây dựng lực lượng, tạo chuyển biến rõ rệt về chất lượng của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên về tư tưởng, chính trị, tổ chức và trình độ sẵn sàng chiến đấu. Bồi dưỡng lòng yêu nước, giáo dục quốc phòng, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc; nâng cao trách nhiệm và ý thức chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự trong thanh niên, sinh viên, học sinh; giao quân hàng năm đạt chỉ tiêu với chất lượng cao.

Các cơ quan nội chính phối hợp chặt chẽ trong công tác điều tra, bắt giữ, tạm giữ, tạm giam, truy tố, xét xử và thi hành án. Lấy chủ động ngăn chặn là chính, phấn đấu tăng tỷ lệ thi hành án. Thường xuyên chỉnh đốn, kiện toàn xây dựng các cơ quan nội chính trong sạch, vững mạnh; chú ý xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, chuyên môn, nghiệp vụ giỏi. Tổ chức nghiêm túc công tác tiếp dân, giải quyết nhanh, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân.

PHẦN THỨ BA
XÂY DỰNG VÀ CỦNG CỐ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

Công tác xây dựng và củng cố hệ thống chính trị trong 5 năm 2000 – 2005 cần đạt được mục tiêu: Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng bộ Quận vươn lên trong sạch, vững mạnh; thống nhất nhận thức, ý chí và hành động bảo đảm sự lãnh đạo sâu sát, đúng đắn của Đảng bộ trên địa bàn Quận; tăng cường mối quan hệ mật thiết, máu thịt với nhân dân, phát huy dân chủ, sáng tạo và huy động sức mạnh tổng hợp của nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng.

1- XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH.

Về chính trị tư tưởng: Thực hiện nghiêm túc qui định của Trung ương về chế độ học tập chính trị trong Đảng. Tổ chức giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là các quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng và truyền thống đấu tranh cách mạng. Củng cố, nâng cao lập trường giai cấp công nhân, tính chiến đấu, lòng trung thành với lý tưởng của Đảng, ý thức bảo vệ Đảng, vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên. Đấu tranh khắc phục những biểu hiện dao động về mục tiêu lý tưởng xã hội chủ nghĩa, mơ hồ về chính trị, mất cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng tình đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng bào; phê phán, ngăn ngừa lối sống thực dụng, cơ hội. Thực hiện có nền nếp các chế độ thông tin thời sự, sinh hoạt tư tưởng có chủ đề, thường xuyên bồi dưỡng, bổ sung kiến thức mới về kinh tế – văn hóa, có chú ý các kiến thức về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế tri thức, cách mạng khoa học công nghệ, về nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng theo hướng tác động vào quá trình tự giác, chủ động nghiên cứu của đảng viên, việc quán triệt nghị quyết nhất thiết gắn với thảo luận, xây dựng chương trình hành động của chi bộ, các cấp ủy chủ động nắm và giải quyết các vấn đề tư tưởng phát sinh ngay tại cơ sở.

Về công tác tổ chức và đảng viên: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở; nhanh chóng củng cố các cơ sở yếu kém và nâng chất lượng hoạt động của tất cả các cơ sở. Phân tích chất lượng cơ sở Đảng sát đúng thực chất, phấn đấu đến cuối năm 2005 toàn Đảng bộ có ít nhất 10/14 Đảng bộ phường trong sạch vững mạnh; 70% đảng bộ, chi bộ cơ quan, doanh nghiệp trong sạch vững mạnh; các trường trung học cơ sở, các trường tiểu học đều có chi bộ cơ sở; tất cả các trường mầm non đều có đảng viên.

Đảm bảo nền nếp sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, tổ Đảng; mỗi hội nghị chi bộ bàn sâu một chuyên đề về các vấn đề bức xúc của dân, của đơn vị, nhận định được tình hình, dân chủ thảo luận và ra nghị quyết sát thực tế, có phân công đảng viên thực hiện, chi ủy kiểm tra và đảng viên báo cáo kết quả thực hiện.

Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có trên 99% đảng viên đủ tư cách, trong đó có ít nhất 50% đảng viên phấn đấu tốt, được biểu dương; đảng viên nghiêm túc chấp hành Quy Định về những điều đảng viên không được làm; gương mẫu tôn trọng pháp luật, đặc biệt đảng viên và gia đình không vi phạm Nghị định 36, 48, 87, 88, giáo dục con em không vướng vào tệ nạn ma túy.

Kết nạp ít nhất 350 đảng viên mới đảm bảo tiêu chuẩn, tập trung vào lực lượng đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đoàn viên công đoàn ưu tú, hội viên ưu tú, chú ý khu vực trường học, cơ sở y tế, văn hóa, doanh nghiệp, địa bàn dân cư,…

Thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ chính trị nội bộ: Các cấp ủy cơ sở thường xuyên nắm, hiểu rõ lịch sử chính trị và các mối quan hệ hiện hành của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nòng cốt của các đoàn thể.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác cán bộ. Xây dựng phương pháp phát hiện, quản lý, đánh giá cán bộ một cách khoa học và chính xác; trên cơ sở đó giao nhiệm vụ phù hợp để phát huy, sử dụng có hiệu quả nhất đội ngũ cán bộ hiện có, bổ sung nguồn cán bộ mới, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục các thế hệ cán bộ một cách vững vàng; đồng thời, kiên quyết đưa những người không đủ tiêu chuẩn ra khỏi các cương vị chủ chốt; thực hiện mạnh việc luân chuyển cán bộ, bổ nhiệm có thời hạn. Thật sự bảo đảm dân chủ trong công tác cán bộ và dựa vào các đoàn thể, vào quần chúng để phát hiện, chọn lựa, kiểm tra, giám sát, bồi dưỡng cán bộ. Thực hiện đổi mới công tác cán bộ với bước đi phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm. Phấn đấu đến năm 2005, khắc phục tình trạng hụt hẫng cán bộ; cán bộ chủ chốt ở cơ sở có ít nhất một bằng đại học chuyên ngành và cao cấp lý luận chính trị, 100% đảng viên là cán bộ đương chức học xong lý luận chính trị trung cấp.

Công tác kiểm tra bảo đảm việc thực hiện Điều lệ, nghị quyết, tuân thủ pháp luật ngăn ngừa sai phạm của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; góp phần giáo dục đảng viên thường xuyên rèn luyện giữ gìn tư cách. Nhân rộng những điển hình đảng viên phấn đấu tốt, hướng tới mục tiêu làm cho nội bộ Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đoàn kết. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra với thanh tra nhà nước, thanh tra nhân dân và các ban ngành liên quan để kịp thời ngăn ngừa, phát hiện, xử lý các vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Lãnh đạo xây dựng và phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong tham gia xây dựng Đảng: Tăng cường bồi dưỡng giác ngộ về Đảng cho đoàn viên. Giao cho Đoàn các công trình, các khâu quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng văn minh đô thị, nâng cao dân trí, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ Tổ quốc nhằm phát huy vai trò xung kích của thanh niên, qua đó phát triển Đoàn, củng cố nâng cao chất lượng nhất là sự chủ động trong hoạt động của Đoàn cơ sở, chi đoàn bộ phận, giới thiệu đoàn viên tham gia kiện toàn tổ dân phố, tạo nguồn phát triển Đảng và nguồn cán bộ trẻ đủ chuẩn chất.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ. Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy, cải tiến việc chuẩn bị và ra nghị quyết, sao cho thật đúng vấn đề và khi thật cần thiết. Những nghị quyết liên quan nhiều đến đời sống nhân dân, trước khi quyết định phải lấy ý kiến rộng rãi trong Đảng, các đoàn thể và đại diện nhân dân. Khi đã có nghị quyết, tập trung tổ chức thực hiện cho bằng được. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện chống bệnh “chạy theo thành tích", hình thức, phô trương, báo cáo không sát đúng thực tế. Khi sơ kết, tổng kết cần rút ra được kinh nghiệm. Các cấp ủy bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc ngay đầu nhiệm kỳ và thực hiện đúng quy chế. Mỗi cấp ủy Đảng và đảng viên phải luôn sâu sát thực tế, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh tại cơ sở.

Nhằm tăng cường đoàn kết, nhất trí, trước các vấn đề mới, có thể nảy sinh ý kiến khác nhau về biện pháp cụ thể, các ý kiến khác nhau đó cần phải được thảo luận dân chủ và đối với những vấn đề quan trọng thì phải quyết định theo đa số; các ý kiến thiểáu số có quyền bảo lưu nhưng trong thực hiện phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc tập trung dân chủ.

2- XÂY DỰNG BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN TINH, GỌN, TRONG SẠCH, HIỆU LỰC

Tiếp tục xây dựng chính quyền Quận, phường có đủ năng lực quản lý đúng thẩm quyền và trách nhiệm; nâng cao vai trò của Hội đồng nhân dân các cấp. Thực hiện cải cách hành chánh gắn với sắp xếp bộ máy tinh, gọn, xác định rõ đối tượng quản lý, chức năng, nhiệm vụ, nội dung quản lý, chức trách, thẩm quyền của từng bộ phận, từng cán bộ, công chức để nâng cao hiệu quả hoạt động, làm thật tốt chủ trương thí điểm khoán biên chế và khoán chi phí quản lý hành chánh. Chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, nghiệp vụ vững, biết làm công tác quần chúng. Thực hiện có nền nếp công tác quản lý, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng chính trị - nghiệp vụ cho cán bộ, công chức; thực hiện chế độ nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức gắn với chế độ đãi ngộ, khen thưởng, bố trí, đề bạt, luân chuyển, giải quyết chính sách đúng đắn. Tự giác thực hiện quy chế dân chủ ở phường, cơ quan, doanh nghiệp. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc giải quyết hồ sơ hành chánh cho nhân dân và các quyết định xử lý vi phạm hành chính, không để tồn đọng. Khắc phục nhanh và có hiệu quả những yếu kém trong chuẩn bị đầu tư, quản lý, thực hiện các dự án đầu tư từ ngân sách. Phát huy địa bàn khu phố trong tổ chức quản lý và vận động quần chúng; bổ sung lực lượng trẻ vào ban điều hành, thư ký tổ dân phố; phát huy tính tự quản của nhân dân và tạo điều kiện cho nhân dân giám sát xây dựng chính quyền.

Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân – Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận và từng phường.

3- ĐỔI MỚI VÀ LÀM TỐT CÔNG TÁC DÂN VẬN, PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN

Nhiệm vụ, mục tiêu công tác dân vận của Đảng bộ trong những năm tới là tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, trước hết là trong các tổ chức Đảng, đảng viên và các cấp chính quyền về công tác dân vận; tập trung thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở, quan tâm chăm lo giải quyết những vấn đề và nhu cầu bức xúc của nhân dân; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, khắc phục bệnh quan liêu, xa dân của một số cơ quan Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức và tình trạng hành chánh hóa trong tổ chức và hoạt động đoàn thể.

Các cấp ủy Đảng: Tăng cường kiểm tra công tác quần chúng của mọi cấp ủy viên, đảng viên; đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận: đề ra nghị quyết, có chế độ kiểm tra, làm việc định kỳ với Mặt trận và từng đoàn thể; đầu tư cán bộ và tạo điều kiện cơ sở vật chất, tài chính, thời gian cho hoạt động; dựa vào Mặt trận và các đoàn thể để xây dựng Đảng, tạo nguồn phát triển đảng và giám sát, phê bình đảng viên. Lãnh đạo hệ thống chính trị thường xuyên thực hiện công tác giáo dục, tuyên truyền sâu rộng trong mỗi một người dân về đường lối, chính sách, pháp luật. Mọi đảng viên đều phải thực hiện công tác dân vận (hoạt động trong các đoàn thể, ban điều hành tổ dân phố, phụ trách bồi dưỡng đối tượng đảng, công tác xã hội…) giáo dục con em, người thân tham gia hoạt động đoàn thể, sinh hoạt tổ dân phố nơi cư trú.

Các cấp chính quyền: Các dự án, kế hoạch, chương trình của chính quyền phải xuất phát từ lợi ích của nhân dân và công khai cho dân biết, cùng với dân bàn; thường xuyên nâng cao năng lực trình độ chuyên môn và đạo đức phong cách tiếp dân của cán bộ công chức; chống tệ nạn quan liêu, hống hách, nhũng nhiễu, thiếu trách nhiệm với nhân dân. Các đơn thư phản ảnh của quần chúng phải trả lời cho người phản ảnh biết; cán bộ lãnh đạo phải thực hiện chế độ tiếp dân và nghiêm túc lắng nghe ý kiến nguyện vọng của dân, giải quyết kịp thời các nhu cầu bức xúc của dân; mở rộng và phát huy dân chủ trực tiếp. Tôn trọng vai trò giám sát xây dựng chính quyền của Mặt trận, đoàn thể; tự giác, chủ động phối hợp và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Mặt trận và các đoàn thể: Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các loại hình tập hợp quần chúng phù hợp với nhu cầu, sở thích, nghề nghiệp của từng giới; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên và quần chúng; làm tốt chức năng kiểm tra, giám sát xây dựng chính quyền. Vận động đoàn viên, hội viên làm nòng cốt trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng, tham gia xây dựng Đảng. Củng cố, nâng chất lượng sinh hoạt các tổ chức đoàn thể ở cơ sở, chi hội, tổ hội. Chú trọng chất lượng trong phát triển hội viên. Xây dựng lực lượng nòng cốt chính trị. Mỗi đoàn viên, hội viên không chỉ hoạt động mà còn vận động quần chúng trong giới cùng tham gia theo phương thức 1 + 1; tạo ảnh hưởng thật của Mặt trận và đoàn thể ngày càng rộng hơn trong các giới quần chúng.

Mặt trận Tổ quốc: Tiếp tục tập hợp lực lượng theo nội dung Nghị quyết 07/BCT về đại đoàn kết toàn dân; tăng cường sự phối hợp thống nhất hành động của các tổ chức thành viên, đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng của quần chúng. Vận động các giới nhân sĩ, trí thức, công thương gia, các dân tộc, tôn giáo, thân nhân kiều bào,… hưởng ứng các chủ trương, chính sách. Hướng dẫn, hỗ trợ đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động các hội quần chúng trực thuộc.

Liên đoàn lao động: Tuyên truyền, giáo dục công nhân - lao động nắm vững luật pháp, nâng cao giác ngộ chính trị, ý thức giai cấp, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề. Vận động công nhân–viên chức–lao động phát huy dân chủ trong cơ quan, doanh nghiệp, tích cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan người lao động. Nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở, tập trung xây dựng cơ sở công đoàn trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn…

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam: Từ kết quả hoạt động “Năm thanh niên" tiếp tục phát huy vai trò xung kích, rường cột của thanh niên trong các phong trào tại địa phương. Quan tâm hướng nghiệp, dạy nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên; chú trọng bộ đội xuất ngũ, thanh niên nghèo; chăm lo đời sống văn hóa tinh thần; qua đó mà giáo dục lý tưởng, lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, đạo đức và pháp luật đối với thanh niên và tập hợp thanh niên vào tổ chức bằng các hình thức đa dạng (đội, nhóm, chi hội, câu lạc bộ …), tiếp tục phát triển mô hình thanh niên làm thư ký tổ dân phố, tham gia ban điều hành tổ dân phố.

Chăm lo xây dựng tổ chức và phát huy vai trò tự quản của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ở các trường và địa bàn dân cư do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách, đưa thiếu nhi vào các phong trào hành động cách mạng phù hợp với lứa tuổi, nhất là nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện đạo đức, nhân cách theo 5 điều Bác Hồ dạy; chăm sóc, bảo vệ thiếu nhi, nhất là trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hội Liên hiệp Phụ nữ: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo tinh thần Nghị quyết 04/BCT và Chỉ thị 37/BBT. Duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội phụ nữ khu phố, tổ hội, các nhóm Phụ nữ tín dụng tiết kiệm, các câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả 2 phong trào “Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, cần kiệm xây dựng đất nước”. Chú ý dạy nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe cho phụ nữ, quan tâm chăm lo phụ nữ, trẻ em nghèo, đấu tranh chống nạn bạo hành trong gia đình.

Hội Cựu Chiến binh: Đẩy mạnh cuộc vận động Trách nhiệm và Tình thương, phong trào thi đua “Phát huy bản chất truyền thống Bộ đội cụ Hồ, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", xây dựng Hội cơ sở trong sạch vững mạnh, hội viên cựu chiến binh gương mẫu, hộ gia đình cựu chiến binh tiến bộ. Nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội cơ sở và chi hội khu phố. Phát triển hội viên Cựu Chiến binh trẻ. Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, mặt trận, đoàn thể góp phần tích cực vào việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, truyền thụ lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, tham gia góp ý kiến, xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản; tích cực phát huy vai trò nòng cốt chính trị trong giữ gìn an ninh, trật tự xã hội tại địa phương.

Hội Chữ Thập đỏ củng cố, phát triển Hội đến khu phố, tổ dân phố, trường học, phát triển hội viên gắn với các hoạt động nhân đạo, xã hội, từ thiện đa dạng, thiết thực; chú ý vận động lực lượng bác sĩ, y sĩ, dược sĩ trên địa bàn, những người yêu thích hoạt động xã hội nhân đạo gia nhập Hội, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động Đội Thanh niên xung kích Chữ Thập đỏ quận và phường. Đẩy mạnh các hoạt động chăm lo bữa cơm người gìa, chăm sóc nạn nhân chất độc màu da cam, vận động học bổng “Hoa nhân ái”, khám bệnh miễn phí cho người nghèo, chăm sóc bệnh nhân mãn tính , bệnh nhân nghèo đang điều trị ở các bệnh viện trong quận, phát triển phong trào hiến máu nhân đạo, công tác xã hội, từ thiện trong mọi tầng lớp nhân dân.

PHẦN THỨ TƯ
CÁC GIẢI PHÁP CHÍNH

1- NHẬN THỨC ĐÚNG VÀ THỰC HIỆN TỐT QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THEO THẨM QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM:

Đó là đề xuất hoàn thiện, bổ sung quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết và các chính sách phù hợp để thu hút đầu tư.

Đó là có kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội khả thi và tổ chức thực hiện tốt.

Đó là kiểm tra, thực hiện pháp luật, ngăn chặn cạnh tranh không hợp pháp.

Đó là khắc phục yếu kém trong chuẩn bị đầu tư, triển khai nhanh và quản lý tốt các dự án do ngân sách đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật đô thị, trường học, y tế, văn hóa, thể dục thể thao,…

Đó là công khai, minh bạch về phân bổ, thu, chi ngân sách; sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả ngân sách tài sản, mặt bằng do quận quản lý.

Đó là liên kết, phát huy sức mạnh của các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận.

Đó là đảm bảo môi trường xã hội an toàn, ổn định cho hoạt động của doanh nghiệp và mọi người dân.

Đó là xây dựng đội ngũ cán bộ công chức trong sạch, vì dân, năng động.

Đó là kiến nghị cơ chế quản lý phù hợp với một quận thuộc địa bàn trung tâm Thành phố trên các mặt hành chánh, đô thị, ngân sách, đầu tư… tạo chủ động và đề cao trách nhiệm của quận và phường.

2- ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA QUẬN ỦY VÀ CẤP ỦY CƠ SỞ:

Đổi mới phương thức lãnh đạo đối với chính quyền: phát huy đầy đủ hiệu lực quản lý và điều hành của chính quyền, cấp ủy lãnh đạo và kiểm tra cán bộ, đảng viên hoạt động trong các cơ quan chính quyền; chính quyền chủ động trong tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước và chịu trách nhiệm trước cấp ủy.

Đổi mới và tăng cường lãnh đạo, xây dựng, phát huy vai trò Mặt trận và các đoàn thể trong góp ý, phê bình xây dựng Đảng, trong giám sát xây dựng chính quyền, trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, trong vận động và phát triển các phong trào hành động cách mạng của quần chúng, trong tập hợp xây dựng lực lượng chính trị.

Đổi mới và kiện toàn các ban của Quận ủy đủ sức nắm sát và kịp thời tình hình cơ sở, tham mưu và thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đổi mới cách chuẩn bị, ra nghị quyết, triển khai và tổ chức thực hiện nghị quyết, giảm số lượng, nâng chất lượng các cuộc họp, quy định rõ quỹ thời gian dành cho công tác kiểm tra, giải quyết công việc, đi sát cơ sở, sát dân, tháo gỡ khó khăn của cơ sở, phát hiện, nhân điển hình của từng Ủy viên Thường vụ, Quận ủy viên, Đảng ủy viên, chi ủy viên.

Đổi mới phong cách: Làm việc theo quy chế, chương trình, hiện đại hóa phương tiện làm việc, tạo động lực thi đua, xác định rõ trọng tâm, sau Đại hội bàn sâu các chuyên đề quản lý đô thị văn minh; phát triển dịch vụ hiện đại, chất lượng cao; xã hội hóa đúng đắn để phát triển văn hóa – xã hội; giữ vững ổn định chính trị, phòng, chống tội phạm, đẩy lùi ma túy, tệ nạn xã hội; nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của cơ sở, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đổi mới và làm công tác dân vận tốt hơn.

3- XÂY DỰNG, PHÁT HUY NGUỒN NHÂN LỰC:

Bằng việc đầu tư nâng cao chất lượng sự nghiệp giáo dục đào tạo, vươn lên phổ cập phổ thông trung học chậm lắm vào 2004; nâng cao chất lượng dạy nghề cho thanh niên và nâng cao tay nghề cho công nhân lao động, tạo cơ hội cao nhất cho con em công nhân, người lao động nghèo, cán bộ công chức có điều kiện học tập tốt, để cung cấp nguồn nhân lực được đào tạo cho nền kinh tế tri thức.

Bằng việc phát huy mọi đảng viên, nhất là các đồng chí lão thành cách mạng, cựu chiến binh, cán bộ hưu trí, trong sinh hoạt Đảng, trong thực hiện nghị quyết chi bộ và các nghị quyết của Đảng, trong công tác xây dựng Đảng, công tác quần chúng, giám sát xây dựng chính quyền, trong giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự.

Bằng việc phát huy các nhà khoa học, trí thức, các tầng lớp nhân dân trong quận về kiến thức, tay nghề, vốn cho phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục.

Bằng việc đầu tư tài chính, thời gian để đào tạo bổ sung cho đội ngũ cán bộ, công chức quận và cơ sở; thu hút con em đảng viên, công nhân đã qua đào tạo chính quy, sinh viên ưu tú về công tác ở cơ sở, bằng việc kiện toàn, xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn, tạo nguồn cán bộ đủ chuẩn chất cho các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể, sự nghiệp.

Bằng việc rèn luyện cán bộ, đảng viên, nêu cao ý thức bảo vệ Đảng và vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên trong công tác, trong cuộc sống, trong quan hệ với quần chúng; thực hiện các biện pháp sàng lọc đội ngũ qua kiểm tra đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm, kiên quyết thay thế số cán bộ yếu kém, không có khả năng vươn lên. Thực hiện nghiêm việc sát hạch trình độ và căn cứ đúng tiêu chuẩn khi nâng ngạch, bậc, chuyển ngạch; luân chuyển nhanh cán bộ và bổ nhiệm cán bộ có thời hạn.

* *

Toàn Đảng bộ ra sức khắc phục khó khăn, yếu kém, động viên mọi nguồn lực vật chất và tinh thần sẵn có, gắn bó với nhân dân, phát huy sức mạnh đoàn kết, năng động, sáng tạo của toàn Đảng bộ, vượt qua mọi thử thách, thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ VIII; góp phần cùng Thành phố và cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ IX vì "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh", vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN 3 KHÓA VII 

Thông báo