Thứ Tư, ngày 29 tháng 3 năm 2023

Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cần Giờ lần VII

- Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,

- Thưa các đồng chí Lãnh đạo Thành ủy, UBND Thành phố, các đồng chí đại diện các Sở, Ban, Ngành, Thành phố.

- Thưa các vị khách quý.

- Thưa các đồng chí đại biểu Đại hội.

Hôm nay Đại hội Đại biểu Đảng bộ Huyện Cần Giờ lần thứ VII chính thức khai mạc. Về dự Đại hội có 108 đồng chí đại biểu nam và nữ đại diện cho 508 đảng viên của Đảng bộ Huyện.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội và Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện khóa VI, tôi nhiệt liệt chào mừng và gởi lời chúc sức khỏe đến tất cả các đồng chí và chân thành cám ơn sự có mặt của các vị khách quí.

Thưa các đồng chí,

Thực hiện Chỉ thị 51/CT-TW ngày 9/3/1995 của Ban Bí thư Trung ương và Kế hoạch 07/KH-TU ngày 19/4/1995 của Ban Thường vụ Thành ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp, từ nhiều tháng qua Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện khóa VI đã tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành các công việc chuẩn bị để tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện Cần Giờ lần thứ VII.

Đại hội Đảng bộ Huyện lần này có hai nhiệm vụ chủ yếu: Một là, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ VI, đánh giá những việc làm được, chưa làm được, chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo thực hiện Nghị quyết. Trên cơ sở đó Đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu và các nhiệm vụ chủ yếu cho 5 năm tới. Hai là, Đại hội sẽ bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện khóa VII.

. Để hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội với trách nhiệm mà nhân dân trong Huyện và toàn Đảng bộ giao cho tôi đề nghị các đồng chí đại biểu lưu ý một số việc sau đây:

Một là, các đại biểu sẽ nghiên cứu, thảo luận, tranh luận, đóng góp thêm ý kiến để hoàn chỉnh các văn kiện trình Đại hội với chất lượng cao. Việc này không phải làm lại từ đầu vì chúng ta đã thực hiện ở Đại hội cơ sở và các hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện. Lần này chúng ta sẽ tập trung thảo luận làm rõ thêm những vấn đề lớn, những vấn đề còn có ý nghĩa khác nhau. Đoàn Chủ tịch sẽ trình bày với Đại hội những vấn đề trọng tâm đó.

Hai là, cân nhắc để giới thiệu, lựa chọn những đại biểu xứng đáng, tiêu biểu về phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, có đủ trí tuệ và năng lực thực tiễn bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện khóa VII nhằm thực hiện thành công các Nghị quyết của Đại hội. Bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ Huyện về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. lần thứ VI.

Ba là, thực sự phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ trong thảo luận, tranh luận ý kiến đóng góp vào các văn kiện, trong bầu cử và ứng cử nhằm đạt sự thống nhất cao của các đại biểu về những vấn đề trình Đại hội.

Bốn là, chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội.

Làm được những việc nói trên, Đại hội sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ và diễn ra thông suốt theo như kế hoạch đã dự định, đáp ứng được lòng mong đợi của toàn Đảng bộ và nhân dân Huyện nhà.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện Cần Giờ lần thứ VII và chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin cám ơn tất cả các đồng chí.

Thông báo