Thứ Tư, ngày 29 tháng 3 năm 2023

Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cần Giờ lần thứ VII

Kính thưa Đoàn Chủ tịch

Kính thưa các đồng chí là khách mời của Đại hội

Thưa các đồng chí đại biểu

Qua ba ngày rưỡi làm việc tích cực, khẩn trương và với tinh thần trách nhiệm cao, đến nay chúng ta đã hoàn thành toàn bộ chương trình Đại hội.

Trong những ngày qua, Đại hội đã thảo luận thông qua bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các chi, đảng bộ cơ sở vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội VIII của Đảng; dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VI vàNghị quyết của Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ VII. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện đảm đương trọng trách của nhiệm kỳ khóa VII, bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng Thành phố.

Kết quả nổi bật của Đại hội chúng ta là đã phát huy cao nhất nguyên tắc tập trung dân chủ trong thảo luận, tranh luận ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội, trong bầu cử, tạo bầu không khí thẳng thắn cởi mở, tin cậy lẫn nhau. Nhờ vậy mà chúng ta đã đạt được sự thống nhất cao trên tất cả những vấn đề lớn, những nội dung quan trọng của báo cáo chính trị, trong đó vấn đề công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và kinh tế nông thôn ở Huyện đã được Đại hội thảo luận sôi nổi làm rõ hơn nội dung và giải pháp để thực hiện nhiệm vụ to lớn này. Điều đó, chứng tỏ Đại hội đã bước đầu quán triệt tư tưởng chỉ đạo của Đảng trong giai đoạn mới và vận dụng vào tình hình thực tế của Huyện. Đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện gồm các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, có đủ trí tuệ và năng lực lãnh đạo, điều hành việc thực hiện Nghị quyết Đại hội. Với những kết quả nói trên, chúng ta có thể vui mừng báo cáo với toàn Đảng bộ, toàn quân và nhân dân Huyện rằng: Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện Cần Giờ lần thứ VII đã thành công tốt đẹp.

Kính thưa các đồng chí.

Thành công của Đại hội là nguồn sức mạnh mới to lớn, là yếu tố cơ bản để chúng ta tổ chức thực hiện những Nghị quyết của Đại hội, biến những quyết định thành hiện thực trong cuộc sống.

Khi phân tích những nguyên nhân đưa tới các thành quả trên mọi lĩnh vực của Huyện trong thời gian qua, có một nguyên nhân - vừa là bài học kinh nghiệm mà chúng ta đều nhất trí, đó là do Đảng bộ có những chủ trương đúng, phù hợp lòng dân và rất xem trọng công tác tổ chức thực hiện. Phát huy hơn nữa bài học kinh nghiệm này, ngay sau Đại hội, chúng ta phải nhanh chóng tổ chức truyền đại, quán triệt Nghị quyết Đại hội đến đảng viên, cán bộ và quần chúng với cách làm thiết thực, hiệu quả. Các cấp ủy Đảng phải lãnh đạo chặt chẽ quá trình thi hành Nghị quyết, tăng cường kiểm tra, phát huy mặt tích cực, kịp thời uốn nắn những thiếu sót lệch lạc. Chính quyền Huyện, xã phải có kế hoạch, chương trình cụ thể để tổ chức thực hiện Nghị quyết. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể làm nòng cốt trong công tác vận động nhân dân, tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi và động viên, khuyến khích mọi người ra sức hành động để phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội. Muốn vậy, phải xây dựng Đảng và bộ máy Nhà nước trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả quản lý, điều hành. Mọi cán bộ, đảng viên hơn lúc nào hết phải ý thức được trách nhiệm của mình với Đảng, với nhân dân trong giai đoạn mới, phải ra sức học tập nâng cao trình độ, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, quyết tâm đưa Huyện phát triển đi lên theo con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Thưa các đồng chí,

Thời gian qua, ngoài những nỗ lực của chính mình, Đảng bộ và nhân dân Huyện Cần Giờ chúng ta còn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Thành ủy, UBND Thành phố; sự cổ vũ, động viên và chi viện rất lớn của nhiều tổ chức và các tầng lớp nhân dân Thành phố, nhân Đại hội này một lần nữa, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự giúp đỡ, chi viện kịp thời và có hiệu quả trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở vật chất, kiện toàn hệ thống chính trị và nhiều mặt khác của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố.

Chặng đường trước mắt có những thời cơ mới cho sự phát triển, đồng thời cũng có nhiều khó khăn và thử thách đối với Huyện. Nhưng với truyền thống cách mạng của từng vùng Cần Giờ - Rừng Sát, Đại hội tin tưởng rằng: Đảng bộ và nhân dân Cần Giờ sẽ đoàn kết một lòng, nắm lấy thời cơ, vượt qua khó khăn thử thách để thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội.

Với niềm tin mãnh liệt đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện Cần Giờ lần thứ VII.

Xin chúc tất cả các đồng chí đại biểu, các đồng chí khách quý mạnh khỏe và giành nhiều thắng lợi.

Xin cám ơn tất cả các anh chị em Cán bộ, Công nhận, chiến sĩ, những đồng chí đã góp phần chuẩn bị tổ chức, phục vụ để Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin cám ơn tất cả các đồng chí.

*
**

Thông báo