Thứ Hai, ngày 4 tháng 3 năm 2024

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cần Giờ khóa VII

(Xếp theo thứ tự A, B, C)

1

 Lê Văn Băng

 Bí thư Đảng ủy xã Bình Khánh

2

 Hồ Văn Bửu

 Trưởng phòng Nông nghiệp

3

 Đỗ Hữu Chức

 Trưởng phòng Xây dựng -  Giao thông

4

 Nguyễn Thị Kim Dung

 Chánh án Tòa án nhân dân Huyện

5

 Lê Văn Đồng

 Trưởng Công an Huyện

6

 Phạm Hiếu

 Bí thư Đảng ủy xã Cần Thạnh

7

 Đoàn Văn Hợp

 Trưởng Ban Tổ chức Huyện

8

 Lê Quang Hợp

 Chỉ huy trưởng Quân sự Huyện

9

 Nguyễn Văn Khanh

 Bí thư Huyện Đoàn

10

 Dương Độc Lập

 Bí thư Huyện ủy

11

 Nguyễn Thanh Lâm

 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Huyện

12

 Hùnh Trung Lâm

 Trưởng phòng Địa chính

13

 Nguyễn Hoài Nam

 Bí thư Chi bộ xã Lý Nhơn

14

 Võ Thị Nguyệt

 Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

15

 Hồ Văn Ngon

 Phó Chủ tịch UBND Huyện

16

 Nguyễn Thị Quới

 Hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ Huyện

17

 Trần Văn Rớt

 Chủ tịch Hội Nông dân Huyện

18

 Nguyễn Tấn Sỹ

 Trưởng ban Dân vận Huyện ủy

19

 Võ Tiến Sỹ

 Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo

20

 Đoàn Văn Sơn

 Trưởng phòng LĐ-TBXH

21

 Nguyễn Thanh Sơn

 Bí thư Chi bộ xã Thạnh An

22

 Đoàn Văn Thanh

  Bí thư Đảng ủy xã Long Hòa

23

 Nguyễn Ngọc Thanh

 Bí thư Chi bộ xã Tam Thôn Hiệp

24

 Phan Văn Thành

 Chủ tịch Liên đoàn lao động Huyện

25

 Đoàn Văn Thu

 Chánh Văn phòng UBND Huyện

26

 Nguyễn Văn Tính

 Phó Chủ tịch HĐND Huyện

27

 Nguyễn Bình Trứ

 Trưởng phòn Giáo dục - Đào tạo

28

 Lê Thị Tuyết

 Trưởng phòng Kinh tế

29

 Nguyễn Văn Tư

 Phó Ban Dân vận Huyện ủy

30

 Đỗ Quang Vinh

 Chánh Văn phòng Huyện ủy

31

 Tạ Quang Vinh

 Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

Ban Thường vụ  Huyện ủy

1

 Dương Độc Lập

 Bí thư Huyện ủy

2

 Đoàn Văn Hợp

 Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

3

 Hồ Văn Ngon

 Phó Bí thư Huyện ủy

4

 Võ Thị Nguyệt 

 Ủy viên Thường vụ Huyện ủy

5

 Nguyễn Tấn Sỹ 

 Ủy viên Thường vụ Huyện ủy

6

 Lê Văn Đồng

 Ủy viên Thường vụ Huyện ủy

7

 Lê Quang Hợp

 Ủy viên Thường vụ Huyện ủy

8

 Nguyễn Thị Kim Dung

 Ủy viên Thường vụ Huyện ủy

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

1

 Võ Thị Nguyệt

 Chủ nhiệm

2

 Đoàn Văn Hợp

 Ủy viên

3

 Cao Tiến Uynh

 Ủy viên

4

 Đoàn Văn Trinh

 Ủy viên

5

 Đỗ Như Phước 

 Ủy viên

Thông báo