Thứ Tư, ngày 29 tháng 3 năm 2023

Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Huyện ủy Cần Giờ khóa VI (1991 - 1995)

Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Huyện ủy được giao trách nhiệm lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện khóa VI (1991 - 1995) với mục tiêu hàng đầu: "Xoá đói - giảm nghèo - xóa mù chữ - phòng chống bệnh sốt rét không để phát triển thành dịch; tạo những điều kiện vững chắc ban đầu để khai thác tiềm năng kinh tế biển, góp phần tích cực cùng Thành phố thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng về kinh tế - xã hội". Với tinh thần trách nhiệm cao, sự nổ lực không ngừng nhằm duy trì các mặt hoạt động thường xuyên, tập trung cho những nhiệm vụ trọng tâm, Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Huyện ủy đã tích cực cụ thể hoá các chủ trương, đường lối, chính sách chung cho phù hợp với điều kiện cụ thể của Huyện, tranh thủ sự chi viện của thành phố, tìm kiếm các giải pháp khả thi tháo gỡ những khó khăn mang tính đặc thù của Huyện.

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ VI của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện đã đánh giá những thành quả đạt được, phân tích những ưu khuyết điểm, những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của Đảng bộ Huyện. Báo cáo này chỉ tập trung kiểm điểm những ưu khuyết điểm chính về sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện khóa VI; về phong cách lãnh đạo; việc thực hiện qui chế hoạt động, qua đó rút ra một số kinh nghiệm về lãnh đạo của BCH và Ban Thường vụ Huyện ủy khóa VI.

I. SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN VI VÀ NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ GIỮA NHIỆM KỲ, CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA TRUNG ƯƠNG VÀ THÀNH ỦY TRÊN MỘT SỐ MỤC TIÊU, LĨNH VỰC CHỦ YẾU.

1/ Nhận thức được tầm quan trọng, cấp bách của 3 chương trình mục tiêu: "Xóa đói giảm nghèo, phổ cập giáo dục tiểu học - xóa mù chữ và phòng chống dịch bệnh" là những vấn đề xã hội bức xúc nhất của Huyện, Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Huyện ủy đã dành nhiều thời gian, công sức đề ra những chủ trương, biện pháp triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu kinh tế - xã hội của Huyện. Các chương trình này đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, được các ngành các cấp, các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ. Đến nay, Huyện đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu: xóa hộ đói, ổn định và khống chế dịch bệnh, hoàn thành một bước chỉ tiêu xóa mù chữ... Tuy nhiên trong chỉ đạo tổ chức thực hiện, Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Huyện ủy chưa thường xuyên kiểm tra, tăng cường các biện pháp để nâng cao tính hiệu quả, tương xứng với mức độ đầu tư cho các chương trình.

2/ Trước hiện trạng thiếu, kém về cơ sở hạ tầng, Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo đẩy nhanh tốc độ qui hoạch, xây dựng, thể hiện rõ nét trong các trọng tâm, chương trình hành động quí, năm của BCH, không ngừng tranh thủ mọi thời cơ để tiếp nhận đầu tư của Thành phố, và tài trợ của các tổ chức quốc tế. Các công trình giao thông, điện khí hoá, công trình dân dụng đã từng bước phát triển, đáp ứng nhu cầu ban đầu và tạo sự thay đổi rõ nét bộ mặt nông thôn, nông nghiệp của Huyện. Đây là một thành quả to lớn trong nhiệm kỳ qua, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội của Huyện phát triển, tạo tiền đề vững chắc cho bước phát triển những năm tiếp theo.

3/ Trên các lĩnh vực sản xuất, Ban Chấp hành và Ban Thường vụ đã xây dựng nhiều chuyên đề nhằm đề ra các chủ trương, giải pháp huy động mọi nguồn lực khai thác các tiềm năng kinh tế; tạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Huyện theo hướng tích cực.

- Trong định hướng phát triển sản xuất ngư nghiệp, Huyện ủy đã xác định phương hướng đúng đắn là phát triển đánh bắt xa bờ và nuôi thủy sản. Từ đó mạnh dạn khuyến khích và tạo điều kiện cho ngư dân đầu tư đóng mới nâng cấp phương tiện đánh bắt xa bờ, tạo môi trường pháp lý để người dân đầu tư và phát triển các nghề nuôi thủy hải sản mang hiệu quả kinh tế cao như: nghêu, sò..., hạn chế dần các nghề gây lạm sát nguồn lợi thủy sản. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu các giải pháp thích hợp về vốn để giúp ngư dân giảm bớt các áp lực về nợ lãi vay tín dụng trong nhân dân để đầu tư sắm mới phương tiện ban đầu, phát triển nghề đánh bắt xa bờ mạnh mẽ hơn; còn chậm sơ tổng kết các mô hình nuôi thủy sản, nhất là tìm ra nguyên nhân gây thất bại trong nghề nuôi tôm bán công nghiệp; thiếu kiểm tra chặt chẽ để nâng cao hiệu quả của chương trình khuyến ngư.

- Trong nông nghiệp BCH Đảng bộ Huyện thể hiện quyết tâm cao và phấn đấu hoàn thành cơ bản công tác cấp quyền sử dụng đất nông nghiệp cho nông dân; đề xuất với Thành phố các chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế, cá nhân đầu tư khai khẩn đất khẩn hoang để sản xuất nông nghiệp. Ổn định diện tích và nâng cao năng suất lúa bên cạnh việc khuyến khích nông dân cải tạo giống, chuyển đổi dần cơ cấu vật nuôi cây trồng theo hướng hiệu quả, năng suất, chất lượng. Đồng thời với các giải pháp về vốn từ các nguồn quỹ tín dụng, quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, dự án đã giúp nông dân phát triển sản xuất, ổn định đời sống. Huyện ủy cũng đã chủ trương đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi kết hợp giao thông để phục vụ sản xuất nông nghiệp và nuôi thủy sản, nhưng các công trình này đến nay chưa phát huy hết tác dụng. Tồn tại trong công tác lãnh đạo sản xuất nông nghiệp là chưa chủ động xây dựng kế hoạch phát triển dài hạn làm cơ sở triển khai dần qua các năm, thiếu biện pháp thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, chậm phát hiện nhân rộng các mô hình sản xuất mới, thu nhập đời sống của số đông nông hộ chưa thật ổn định.

- Về lâm nghiệp, Huyện ủy luôn coi trọng việc trồng và bảo vệ rừng, tạo điều kiện và khuyến khích người lao động nhận khoán giữ rừng, trồng rừng. Huyện đã kiên trì đề xuất với Thành phố những chính sách nhằm hỗ trợ cho người nhận giữ rừng, trồng rừng; giúp người giữ rừng nâng cao thu nhập, hạn chế đáng kể nạn chặt phá rừng. Đặc biệt, Ban chấp hành và Ban Thường vụ Huyện ủy đã tích cực trong việc khôi phục và phát triển khu vực nghiên cứu, du lịch hệ sinh thái rừng ngập mặn.

- Trong sản xuất CN-TTCN và kinh doanh thương mại dịch vụ Huyện ủy đã có nhiều cố gắng trong việc xây dựng và triển khai chương trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về Công nghiệp hoá - hiện đại hóa, cơ cấu kinh tế của Huyện bước đầu có sự chuyển biến, nâng dần giá trị sản xuất CN-TTCN, nhất là thương mại, dịch vụ phát triển khá nhanh. Tuy nhiên, Huyện ủy chưa có những chủ trương và biện pháp thích hợp để tạo sự chuyển dịch rõ nét về cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện khóa VI đã đề ra. Việc kiện toàn các DNNN được tập trung giải quyết và đạt được một số kết quả bước đầu, nhưng Huyện ủy vẫn còn chủ quan, thiếu thường xuyên kiểm tra, nắm bắt đầy đủ các thông tin về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của các DNNN, riêng hoạt động sản xuất kinh doanh ở Công ty IMEXIDECO cho đến nay vẫn chưa được xử lý khắc phục được tình trạng thâm hụt nặng về tài chính kéo dài sau nhiều năm.

4/ Trên lĩnh vực văn hoá - xã hội Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo đạt được nhiều kết quả tiến bộ; các chính sách xã hội, chăm lo cho diện chính sách, gia đình xã hội nghèo được thực hiện đầy đủ, kịp thời; hàng năm giải quyết công văn việc làm ổn định cho nhiều lao động; Huyện ủy cũng đề xuất Thành phố các chế độ ưu đãi cho CBCNV, LLVT đang công tác tại Huyện, nâng cao mức thu nhập cho người hưởng lương; từng bước nâng mức sống, mức hưởng thụ văn hoá, tinh thần cho nhân dân. Cùng với 3 chương trình mục tiêu kinh tế - xã hội của Huyện, Huyện ủy đã đầu tư lãnh đạo thực hiện thành công một số chương trình xã hội khác như: xây nhà tình nghĩa, dân số - KHHGĐ, xây dựng gia đình văn hoá v.v... góp phần giải quyết cơ bản những vấn đề bức xúc về xã hội, thoát dần sự tụt hậu về nhiều mặt của Huyện so với các Quận Huyện khác của Thành phố.

5/ Trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng, Ban chấp hành và Ban Thường vụ Huyện ủy luôn ý thức đến nhiệm vụ: ổn định an ninh - chính trị trên địa bàn và giữ vững cửa ngõ của Thành phố. Dưới tác động tiêu cực của tình hình thế giới, Liên xô và Đông Âu tan rã, các thế lực thù địch không ngừng thực hiện âm mưu "diễn biến hoà bình"; cơ chế thị trường và tốc độ đô thị hoá đã tạo điều kiện cho những tệ nạn xã hội, phạm pháp hình sự trên địa bàn Huyện có điều kiện gia tăng, nhưng Huyện ủy đã quyết tâm giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn, không để phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội có điều kiện phát triển.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã thường xuyên chỉ đạo việc củng cố và phối hợp hoạt động của Ban chỉ huy thống nhất; duy trì hoạt động khối Nội chính; coi trọng vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật; gắn việc xây dựng các LLVT chính quy với xây dựng quân dự bị, phát triển dân quân tự vệ, an ninh cơ sở, phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, tổ chức diễn tập phòng thủ hàng năm... Qua đó, hoạt động của các LLVT, Ban Thường vụ đã lãnh đạo kịp thời việc phối hợp xử lý các vụ phạm pháp, tệ nạn xã hội, có tác dụng giáo dục tốt trong quần chúng; luôn coi trọng việc giáo dục phòng ngừa, tuyên truyền pháp luật để nhân dân hiểu biết và sống theo luật pháp.

6/ Ban Chấp hành và Ban Thường vụ đã dành nhiều thời gian và công sức trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 về đổi mới và chỉnh đốn Đảng, duy trì việc kiểm điểm, đánh giá phân loại Đảng viên hàng năm, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng viên. Cùng với việc nâng chất đảng viên, Huyện ủy đã đặc biệt coi trọng công tác phát triển Đảng, đề ra Nghị quyết và lãnh đạo thực hiện đạt kết quả cao cả về số lượng lẫn chất lượng. Công tác chính trị tư tưởng được chú trọng và chỉ đạo tiến hành kịp thời phù hợp với diễn biến tình hình. Việc triển khai và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đảng cấp trên cũng được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ với nhiều biện pháp sinh động, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Huyện ủy đã có những chủ trương và biện pháp nhằm từng bước kiện toàn hệ thống chính trị; thông qua bầu cử HĐND đã củng cố, kiện toàn bộ máy chính quyền Huyện Xã; rà soát sắp xếp lại cán bộ phù hợp với năng lực và yêu cầu nhiệm vụ, đồng thời gắn việc đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước. Công tác thi hành kỷ luật cũng được chỉ đạo kịp thời và xử lý đúng mức, thận trọng đối với các trường hợp vi phạm, có tác dụng giáo dục tốt. Huyện ủy đã triển khai thực hiện tương đối có kết quả công tác quy hoạch cán bộ đối với các chức danh chủ chốt; tuy nhiên ở các chức danh còn lại nhất là cán bộ cơ sở chưa được chỉ đạo quy hoạch; việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ được đặt mạnh trong nữa cuối nhiệm kỳ, nhưng thực trạng đội ngũ cán bộ vẫn chưa hoàn chỉnh, còn thiếu cán bộ trẻ, cán bộ chuyên môn có phẩm chất chính trị và năng lực quản lý, việc bố trí, điều động cán bộ có nơi có lúc mang tính chấp vá.

Về công tác vận động quần chúng của Đảng, Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện các phong trào quần chúng đạt được nhiều kết quả tiến bộ. Mặt tồn tại trong lĩnh vực này là còn để tình trạng thiếu cán bộ, yếu kém của một vài đoàn thể ở Huyện kéo dài, hoạt động kém hiệu quả.

II. VỀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO VÀ THỰC HIỆN QUI CHẾ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA VI

Đại hội Đảng bộ Huyện lần VI (vòng 2) bầu ra Ban chấp hành và được chuẩn y theo quyết định của Thành ủy là 28 đồng chí. Đến Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban chấp hành chỉ còn lại 22 đồng chí (chết: 1 đ/c, chuyển công tác: 5 đ/c) trong Hội nghị giữa nhiệm kỳ đã bầu bổ sung thêm 8 đồng chí vào Ban chấp hành nâng tổng số ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Huyện là 30 đồng chí. Đến nay đã thuyên chuyển công tác 2 đ/c, còn lại 28 đồng chí.

Ban chấp hành đã có 26 phiên họp, Ban Thường vụ có 99 phiên họp và đã quyết định ban hành 14 Nghị quyết chuyên đề, 47 Kế hoạch triển khai thực hiện theo chuyên đề, 17 Chỉ thị, 45 Thông tri và nhiều Quyết định về Tổ chức nhân sự trong thời gian 5 năm qua. Suốt cả nhiệm kỳ Ban chấp hành và Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành công việc thuộc chức trách của mình theo qui chế đã được Hội nghị Huyện ủy lần thứ 2 (khóa VI) thông qua. Bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Sinh hoạt định kỳ của Ban chấp hành và Ban Thường vụ Huyện ủy được bảo đảm và duy trì thường xuyên, có chương trình công tác tháng, quí, 6 tháng và cả năm. Trong các cuộc Hội nghị của Ban chấp hành và Ban Thường vụ Huyện ủy đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, các chuyên đề thảo luận đều bám sát trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện và chỉ đạo của Trung ương, Thành phố. Kết quả các cuộc Hội nghị đều được thông báo những nội dung cần thiết.

Thay mặt Ban chấp hành giữa hai kỳ họp, Ban Thường vụ đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai quán triệt, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Thành ủy và Huyện ủy, thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, công khai dân chủ. Ban Thường vụ cũng quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, sơ tổng kết việc thực hiện các chủ trương lớn như 3 chương trình mục tiêu kinh tế - xã hội của Huyện, công tác xây dựng Đảng... Ngoài ra việc thực hiện qui chế làm việc đối với HĐND, UBND và UBMTTQ Huyện cũng như với các cơ quan bảo vệ pháp luật được duy trì và sinh hoạt nghiêm túc, không hình thức, giải quyết được nhiều vấn đề mang tính phối hợp cao.

Tập thể Ban chấp hành cũng như Ban Thường vụ giữ gìn tốt sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ trên cơ sở quán triệt, nắm vững quan điểm, tư tưởng của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước... Đồng tâm hiệp lực, gắn bó trong quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng. Hầu hết các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Huyện đã thể hiện được bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực trí tuệ, ý thức trách nhiệm cao, giữ gìn tốt phẩm chất và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Mặt hạn chế của Ban chấp hành là chưa dành nhiều thời gian thỏa đáng, đầu tư để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các vấn đề có tính chiến lược như qui hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở Huyện, qui hoạch cán bộ, công nghiệp hoá - hiện đại hoá các ngành sản xuất ở địa phương... Thiếu sót trong chỉ đạo cua Ban Thường vụ là còn dàn trải trên nhiều lĩnh vực, việc xác định trọng tâm cũng như phối hợp thiếu đồng bộ, chặt chẽ giữa các ngành, các cấp trong tổ chức thực hiện các trọng tâm công tác. Chưa thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các Thông tri, Chỉ thị của Huyện ủy ở cơ sở, cũng như chưa chú trọng sơ, tổng kết một số Nghị quyết, chương trình trên một số lĩnh vực sản xuất. Một số cấp ủy viên trình độ năng lực lãnh đạo chưa theo kịp với yêu cầu nhiệm vụ mới, cá biệt cũng có trường hợp chưa thể hiện đầy đủ vai trò trách nhiệm của cá nhân mình trong công tác được giao, dẫn đến 2 Ủy viên Ban Chấp hành phải chịu kỷ luật cảnh cáo. Tuy có cố gắng cải tiến, đổi mới phong cách lãnh đạo của tập thể cấp ủy nhưng vẫn còn một số mặt hạn chế như phát huy tốt trí tuệ của các cấp ủy viên trong xây dựng các đề án công tác của Huyện ủy, cá nhân một số cấp ủy viên còn nặng về lĩnh vực, ngành mình phụ trách thiếu tham gia tích cực vào sự lãnh đạo chung của tập thể Huyện ủy.

III. NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM:

Từ những ưu khuyết điểm qua việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện khóa VI của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Huyện ủy, có thể rút ra một số nguyên nhân và bài học kinh nghiệm chủ yếu như sau:

1/ Trên cơ sở xác định đúng đắn vị trí, thế mạnh, tiềm năng của Huyện, nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ra sức lãnh đạo, phát huy tính năng động sáng tạo, tinh thần tự lực tự cường của nhân dân, đồng thời phải biết tích cực tranh thủ sự chi viện, giúp đỡ nhiều mặt của Thành phố, Trung ương bằng nhiều mối quan hệ khác nhau để giải quyết các vấn đề bức bách nhất của địa phương, nhất là lãnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng và các vấn đề xã hội.

2/ Trong lãnh đạo, điều hành, luôn thực hiện triệt để nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo sự đoàn kết thống nhất cao, nâng cao năng lực lãnh đạo thực tiễn của BCH và nhất là Ban Thường vụ Huyện ủy. Trong việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện các Nghị quyết , cần nắm vững trọng tâm, xác định đúng trọng điểm, đề ra biện pháp đúng, thích hợp, có tính khả thi, biến các chương trình hành động thành phong trào quần chúng rộng rãi, đáp ứng được những yêu cầu, đòi hỏi của tình hình, nhất là trên lĩnh vực sản xuất, đời sống của nhân dân. Bên cạnh đó cần coi trọng việc tổ chức phối hợp đồng bộ và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ, định kỳ thông tin báo cáo tình hình, kịp thời chấn chỉnh những sai sót và có sơ tổng kết rút kinh nghiệm.

3/ Trong phương pháp và lề lối làm việc, cần nâng cao tính chủ động của các đồng chí Ủy viên BCH phụ trách cơ sở, tăng cường đi cơ sở để kịp thời phát hiện những vấn đề quan trọng, thiết thực của cơ sở đặt ra để giúp cơ sở giải quyết. Cần chú ý nắm bắt kịp thời, chính xác những thông tin để có thể đề ra những chủ trương biện pháp kịp thời, đúng đắn.

Để bảo đảm chất lượng và hiệu quả của các cuộc Hội nghị Huyện ủy, cần có sự chuẩn bị, đầu tư chu đáo, những vấn đề cần đặt ra cho Hội nghị quyết định mang tính chiến lược nên có thông tin trước để tạo điều kiện phát huy trí tuệ tổng hợp của BCH. Việc cải tiến phương pháp và lề lối làm việc của BCH và Ban Thường vụ Huyện ủy trước hết phải là việc tổ chức và bố trí khoa học các cuộc Hội nghị; duy trì và kiên quyết thực hiện qui chế hoạt động; hạn chế những Hội nghị mang tính hình thức; dành nhiều thời gian để đi cơ sở và nghiên cứu.

Trong nhiệm kỳ qua BCH và Ban Thường vụ Huyện ủy đã giữ gìn được khối đoàn kết thống nhất trong Đảng, đấu tranh công khai, dân chủ với tinh thần xây dựng, đi vào thực chất của vấn đề, bảo đảm các nguyên tắc của Đảng. Đây là bài học truyền thống quí báu của Đảng bộ trong nhiều nhiệm kỳ qua.

4/ Công tác chính trị tư tưởng phải kiên định lập trường của Đảng, kiên quyết chống những biểu hiện sai trái. Công tác tổ chức phải giữ gìn kỷ cương trong sinh hoạt Đảng, không ngừng nâng cao chất lượng đảng viên. Coi trọng công tác qui hoạch, đào tạo cán bộ, phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ ở cơ sở. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra đôn đốc nhắc nhở, phát hiện kịp thời những thiếu sót của Đảng viên, kiểm điểm, giáo dục ngăn ngừa những sai phạm nghiêm trọng.

Qua củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị xã, ấp, kinh nghiệm cho thấy nơi nào xây dựng hệ thống chính trị vững chắc, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy năng lực quản lý của bộ máy Nhà nước và vai trò của đoàn thể trong hệ thống chính trị thì tổ chức được phong trào quần chúng rộng rãi hoàn thành được nhiệm vụ kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tóm lại, trước nhiều vấn đề khó khăn về khách quan và chủ quan đặt ra cho Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Huyện ủy khóa VI, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của toàn Đảng bộ và nhân dân Huyện đã hạn chế được những mặt yếu kém, khuyết điểm, phát huy những mặt thuận lợi duy trì và phát triển đạt nhiều kết quả khá trên nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và xây dựng Đảng. Tuy nhiên trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Huyện ủy cũng còn tồn tại một số mặt yếu kém, khuyết điểm trong việc kiểm tra đôn đốc, bám sát chỉ đạo thực hiện đến nơi đến chốn.

Thông báo