Thứ Năm, ngày 8 tháng 6 năm 2023

Xử lý dứt điểm tình trạng chậm quyết toán vốn đầu tư công

TPHCM chỉ đạo đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có chỉ đạo khẩn về đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành.

Theo đó, UBND TPHCM giao Chủ tịch UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức và thủ trưởng các đơn vị chủ quản các chủ đầu tư dự án thường xuyên kiểm tra, giám sát các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các nhà thầu trong việc chấp hành quy định về nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành, lập hồ sơ quyết toán hợp đồng và quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành theo đúng quy định hiện hành.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm các quy định trong công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành; chỉ đạo các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý, rà soát tình hình thực hiện công tác lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành, trong đó làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong việc chậm lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán để có biện pháp xử lý dứt điểm.

Đối với các dự án đã nghiệm thu đưa vào sử dụng nhưng chưa thực hiện xong thủ tục điều chỉnh dự án, giao các sở chuyên ngành khẩn trương hướng dẫn chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý điều chỉnh theo quy định; thẩm định phê duyệt điều chỉnh dự án và lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành gửi Sở Tài chính để thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán theo quy định.

UBND TPHCM cũng giao Sở Tài chính và UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức đôn đốc, hướng dẫn chủ đầu tư, các ban quản lý dự án lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành đúng thời gian quy định; kịp thời báo cáo người có thẩm quyền khi phát hiện chủ đầu tư, ban quản lý dự án vi phạm thời gian lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành.

Đồng thời, chủ động rà soát tình hình thực hiện công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành thuộc phạm vi quản lý, trong đó làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong việc chậm thẩm tra, phê duyệt quyết toán để báo cáo UBND các cấp có biện pháp xử lý dứt điểm.

UBND TPHCM cũng đề nghị các Ban quản lý dự án, đơn vị được giao làm chủ đầu tư khẩn trương thực hiện rà soát các dự án đầu tư đã hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng đến nay chưa thực hiện quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành; xác định rõ nguyên nhân chậm quyết toán, những khó khăn vướng mắc cụ thể của từng dự án; làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp xử lý, báo cáo người quyết định đầu tư xem xét xử lý dứt điểm tình trạng chậm quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành.

Bên cạnh đó, UBND TPHCM giao Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và thực hiện nghiêm việc xử phạt đối với chủ đầu tư, nhà thầu có hành vi vi phạm quy định về nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành và quyết toán công trình theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với chủ đầu tư rà soát, đề xuất bố trí số vốn còn thiếu của các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch hàng năm, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo