Thứ Sáu, ngày 19 tháng 8 năm 2022

Xét bình chọn danh hiệu “Nông dân tiêu biểu TPHCM” lần XV năm 2022

(Thanhuytphcm.vn) - Hội Nông dân TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức bình chọn danh hiệu “Nông dân tiêu biểu TPHCM” lần XV năm 2022.

Đối tượng xét trao danh hiệu là nông dân Việt Nam, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, tôn giáo, dân tộc, trình độ học vấn, đang lao động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn TP, có đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của TP; Các gương được giới thiệu, bình chọn không nằm trong danh sách đạt danh hiệu “Nông dân tiêu biểu TPHCM” từ năm 2019 đến 2021.

Theo kế hoạch, tiêu chí bình chọn các cá nhân phải đạt tiêu chí chung và đạt từ 3 tiêu chí cụ thể trở lên, như sau:Là nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương hoặc TP trong 3 năm liên tục (2019 - 2021) và hiện vẫn đáp ứng đầy đủ tiêu chí của danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã đạt được (ưu tiên nông dân sản xuất, kinh doanh các sản phẩm chủ lực, sản phẩm tiềm năng của TP.

Đồng thời, nông dân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới (xét ít nhất 1 trong 19 tiêu chí của nông thôn mới); đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp biểu dương và trao tặng danh hiệu trong vòng 5 năm trở lại đây.

Bên cạnh đó, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương; đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp biểu dương và trao tặng danh hiệu trong vòng 5 năm trở lại đây. Ngoài ra, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao trong hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Hay là Giám đốc Hợp tác xã, hộ kinh doanh tư nhân nhỏ và vừa, ứng dụng chuyển đổi số đạt hiệu quả cao trong kinh doanh, sản xuất; có tính khởi nghiệp tiêu biểu với những mô hình mang lại hiệu quả cao góp phần phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp ghi nhận trong vòng 5 năm trở lại đây.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo