Thứ Bảy, ngày 27 tháng 11 năm 2021

Xây dựng đời sống văn hóa trong công chức, viên chức và công nhân lao động

Ký kết chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa trong công chức, viên chức và công nhân lao động

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 12/10 tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT-DL) tổ chức ký kết chương trình phối hợp giữa hai bên về xây dựng đời sống văn hóa trong công chức, viên chức và công nhân lao động giai đoạn 2021 - 2026.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang khẳng định, xây dựng đời sống văn hóa trong công chức, viên chức, công nhân lao động là một bộ phận quan trọng trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ VHTT-DL đã triển khai Chương trình phối hợp nâng cao hiệu quả hoạt động xây dựng đời sống văn hóa trong công chức, viên chức, công nhân lao động; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa. Hiện nay, dịch Covid-19 bùng phát đã làm ảnh hưởng nặng nề đến mọi tầng lớp nhân dân, trong đó có đoàn viên, công nhân lao động, không chỉ gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, kinh tế mà còn làm nảy sinh những vấn đề về văn hóa rất đáng quan tâm.

Theo đồng chí Nguyễn Đình Khang, khi dịch bùng phát, nhiều giá trị tích cực tiếp tục được phát huy, nhân lên như lòng yêu nước, yêu thương con người, sự hy sinh và sẻ chia trong khó khăn, hoạn nạn; tinh thần tận tụy, hết lòng vì đoàn viên, người lao động của những cán bộ công đoàn nơi tâm dịch... Nhưng bên cạnh đó cũng nổi lên những hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh, lôi kéo, kích động người dân và công nhân lao động, sự vô cảm hay trục lợi trong khó khăn, nhiều chủ doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ chính sách, pháp luật với người lao động, bỏ mặc người lao động trong khó khăn…

Từ thực tế đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ VHTT-DL đã phối hợp triển khai Chương trình xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần, nâng cao sức khỏe trong công chức, viên chức, công nhân lao động, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa. Chương trình phối hợp của hai bên tập trung vào 6 nội dung phối hợp cụ thể như: phối hợp tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; khuyến khích thói quen đọc sách, rèn luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, phòng, chống bệnh nghề nghiệp; phát huy các nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển các thiết chế văn hóa ở khu công nghiệp...

Đồng chí Đỗ Văn Chiến phát biểu tại hội nghị Đồng chí Đỗ Văn Chiến phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của chương trình phối hợp giữa hai cơ quan trong giai đoạn 2016 - 2021. Từ đó, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, phục vụ cho công chức, viên chức, người lao động luyện tập vui chơi giải trí được các địa phương, doanh nghiệp được quan tâm đầu tư, xây dựng. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao từng bước được nâng lên. Nếp sống văn hóa, tác phong công nghiệp, môi trường làm việc văn minh của giai cấp công nhân hiện đại được hình thành và phát triển.

Chia sẻ những khó khăn hiện nay của người lao động trong bối cảnh dịch Covid-19, đồng chí Đỗ Văn Chiến cho biết, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ phối hợp với Tổng LĐLĐ Việt Nam, các bộ ngành, cơ quan liên quan kiến nghị với Đảng, Nhà nước có chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi nhất để lực lượng công nhân lao động trở lại làm việc trong các nhà máy, khu công nghiệp, đảm bảo việc làm, thu nhập và an toàn.

Đồng thời, đồng chí đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ VHTT-DL đẩy mạnh xây dựng được môi trường văn hóa lành mạnh, tăng cường các hoạt động thể dục, thể thao nhằm nâng cao thể lực và sức khỏe tinh thần cho công nhân và người lao động, góp phần hiện thực hóa những định hướng về phát triển con người và nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc được đề cập trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vai trò của công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp. Đây chính là lực lượng quan trọng, quyết định sự phát triển của một doanh nghiệp, một khu công nghiệp, một tỉnh và của cả một nền kinh tế của đất nước. Quan tâm đúng mức đến đầu tư các thiết chế văn hóa, thể thao gắn với khu nhà ở, khu lưu trú tiện ích an toàn trong các khu công nghiệp.

Trước đó, trong Chương trình phối hợp của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ VHTT-DL trong 5 năm từ 2016 - 2021, hai bên đã cùng xây dựng kế hoạch tuyên truyền xây dựng đời sống văn hóa công chức, viên chức, công nhân lao động theo từng chủ đề, hình thức chuyển tải khác nhau. Về xây dựng hệ thống các thiết chế công đoàn, tính đến hết năm 2020, cả nước có 66 thiết chế văn hoá cấp tỉnh (trung tâm văn hoá, trung tâm văn hóa nghệ thuật, trung tâm văn hóa - điện ảnh, trung tâm thông tin triển lãm...); 700 quận, huyện có trung tâm văn hoá - thể thao hoặc nhà văn hoá, đạt tỷ lệ khoảng 96,5%; 7.945 xã, phường, thị trấn có trung tâm văn hoá - thể thao, đạt tỷ lệ 74,5%; 78.273 làng, thôn, bản, ấp… có nhà văn hoá. Tính đến hết năm 2020, có 2.157/8.313 (đạt 26%) doanh nghiệp được nhận danh hiệu “doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

Trung Kiên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo