Thứ Bảy, ngày 29 tháng 1 năm 2022

Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn thành chương trình phiên họp thứ 5

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thảo luận Báo cáo công tác dân nguyện tháng 9, tháng 10 của Quốc hội

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 23/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc Phiên họp thứ 5. Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, sau hai ngày làm việc khẩn trương, hiệu quả với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình phiên họp.

Về công tác lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét và nhất trí với việc bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến tại phiên họp, căn cứ kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghiên cứu làm rõ ý kiến của cơ quan thẩm tra để khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án Luật theo đúng quy định. Đồng thời, hoàn thiện các nội dung trong dự án Luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến khi chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, chậm nhất là vào phiên họp tháng 3/2022.

Đối với dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, căn cứ Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu theo quy định. Đặc biệt, cần hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động và dự kiến các chính sách trong dự án Luật; tổng kết sâu sắc thực tiễn, nhất là những vấn đề đặt ra trong hơn 2 năm thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 để từ đó bổ sung cơ chế, chính sách, quy định phù hợp với điều kiện thực tế, tương thích với các luật mới ban hành cũng như các luật dự kiến trình Quốc hội xem xét trong thời gian tới. Sau khi hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu, Chính phủ trình cùng với các dự án Luật khác dự kiến đề xuất bổ sung trong năm 2022 để Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Theo Chủ tịch Quốc hội, tại phiên họp lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết giải thích một số điều của Bộ luật Hình sự để thống nhất việc vận dụng các quy định của Bộ luật trong việc xử lý hành vi vi phạm bí mật kinh doanh theo yêu cầu của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), nhằm thực hiện có hiệu quả và đúng lộ trình cam kết của Hiệp định, đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Thực hiện Luật Điều ước quốc tế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về 2 nội dung chưa được quy định hoặc có quy định khác với quy định trong luật pháp hiện hành trong dự thảo Hiệp định Bảo hiểm xã hội giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc. Việc ký kết Hiệp định này góp phần vào bảo đảm tốt hơn về an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động hai nước thực hiện một cách bền vững các quyền con người về kinh tế, phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc và góp phần bảo đảm tốt hơn các quyền về an sinh xã hội đã được Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, văn hóa và xã hội ghi nhận. Nếu Hiệp định được ký kết thì đây sẽ là Hiệp định đầu tiên của Chính phủ Việt Nam ký kết với Chính phủ nước khác liên quan đến bảo hiểm xã hội của công dân hai nước khi sinh sống và làm việc tại nước đối tác.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ có văn bản báo cáo cơ quan có thẩm quyền cho ý kiến về chủ trương trước khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội có kết luận cụ thể về vấn đề này để triển khai các thủ tục về ký kết điều ước quốc tế. Đồng thời, Chính phủ sớm xem xét chuẩn bị hồ sơ để sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 trình Quốc hội theo quy định, nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và để Hiệp định sớm được thực thi đầy đủ trên thực tế.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 5 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 5

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, qua xem xét Báo cáo kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội cho thấy, thời gian qua, Chính phủ, các cơ quan đã rất quyết tâm, nghiêm túc trong việc khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản, tỷ lệ văn bản quy định hướng dẫn chi tiết thi hành có hiệu lực cùng với thời điểm có hiệu lực của Luật đã tăng lên. Tuy nhiên, theo báo cáo của các cơ quan của Quốc hội, trong số các văn bản thuộc phạm vi giám sát vẫn còn nhiều văn bản có hiệu lực thi hành chậm so với thời điểm có hiệu lực của Luật và chất lượng một số văn bản còn hạn chế.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ trưởng chỉ đạo khắc phục những vướng mắc trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ và xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân có vi phạm khuyết điểm được nêu trong báo cáo cũng như các kiến nghị của các cơ quan Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan chức năng khác và có báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, công bố công khai cho người dân được biết. Chính phủ khẩn trương ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết nội dung còn nợ đọng, xử lý các văn bản có dấu hiệu trái pháp luật đã được phát hiện qua giám sát theo đúng quy định.

Chủ tịch Quốc hội cũng giao nhiệm vụ cho Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội thường xuyên, giám sát văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền, đôn đốc giám sát cơ quan chủ trì soạn thảo xây dựng Kế hoạch ban hành văn bản quy định chi tiết để đảm bảo các văn bản này được ban hành có hiệu lực cùng với luật.

Đối với kỳ họp bất thường, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan của Quốc hội và cơ quan của Chính phủ chuẩn bị kỹ lưỡng, với tinh thần cấp bách nhưng phải đảm bảo chất lượng nội dung trình Quốc hội để đi đến thống nhất, với quyết tâm ở mức độ cao nhất. Đối với những nội dung chưa đủ độ chín, chưa đi đến đồng thuận, thống nhất cao thì sẽ không được trình Quốc hội, cũng như không bổ sung các nội dung khác.

Trước đó, trong phiên làm việc buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thảo luận Báo cáo công tác dân nguyện tháng 9, tháng 10 của Quốc hội.

Vân Thanh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo