Thứ Bảy, ngày 16 tháng 10 năm 2021

Ứng dụng và phát triển công nghệ số trong giáo dục phổ thông, tạo nguồn nhân lực cho thành phố thông minh, hiện đại và hội nhập quốc tế

Xây dựng hệ thống quản lý giáo dục, dạy học thông minh.

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có quyết định phê duyệt đề án Giáo dục thông minh và học tập suốt đời tại TPHCM giai đoạn 2021 - 2030.

Đề án hướng đến mục tiêu là ứng dụng và phát triển công nghệ số trong giáo dục phổ thông, tạo nguồn nhân lực cho thành phố thông minh, hiện đại và hội nhập quốc tế; hỗ trợ người dân dễ dàng tiếp cận giáo dục và nâng cao trình độ liên tục, suốt đời; nâng cao nhận thức của mọi người trong xã hội về tầm quan trọng của giáo dục thông minh và học tập suốt đời nhằm tạo mọi cơ hội và điều kiện thuận lợi để mọi người được học tập thường xuyên, suốt đời ở mọi lúc, mọi nơi để nâng cao dân trí.

Trong giai đoạn 2021 – 2025, sẽ xây dựng hệ thống quản lý giáo dục, dạy học thông minh, như cơ sở dữ liệu ngành giáo dục thành phố, kết nối cơ sở giáo dục, điều hành hoạt động giáo dục với giải pháp công nghệ thông tin qua trung tâm điều hành giáo dục thông minh, sổ sách điện tử, hệ thống quản trị trường lớp, cơ sở vật chất phải liên thông, đồng bộ và chia sẻ. Xây dựng và tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá thông minh; xây dựng lớp học thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) xây dựng phần mềm dạy học, kho dữ liệu dạy học, sử dụng các phương pháp dạy học tích cực, xây dựng ngân hàng học liệu thông minh, cung cấp các khóa học trực tuyến, khóa đào tạo ngắn hạn, từ xa cho người dân có nhu cầu…

Trong giai đoạn 2025 - 2030, xây dựng chương trình dạy học hiện đại như mô hình giáo dục dạy kiến thức, kỹ năng về các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học một cách tích hợp (STEM), tự động hóa ứng dụng, các chương trình cơ bản về AI…; xây dựng phòng thực hành thí nghiệm thông minh ứng dụng phần mềm mô phỏng, thí nghiệm hiện đại; ứng dụng AI và BigData xây dựng hệ thống thi, kiểm tra khảo sát, phân tích, đánh giá kết quả bằng phần mềm, thực hiện phân tích, thống kê để điều hành, cải tiến quá trình dạy học, định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông.

Đề án cũng đưa ra những nhiệm vụ giải pháp thực hiện như xây dựng hệ thống quản lý giáo dục thông minh, xây dựng hệ thống giáo dục thông minh (về học liệu và phần mềm); tuyên truyền; huy động các nguồn lực tham gia phát triển giáo dục thông minh…

Minh Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo