Thứ Hai, ngày 28 tháng 11 năm 2022

Triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023

Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 27/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023. Đây là lần thứ 2 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức hội nghị triển khai chương trình giám sát. Hội nghị nhằm triển khai Nghị quyết số 47/2022/QH15 ngày 6/6/2022 về Chương trình giám sát năm 2023 của Quốc hội và Nghị quyết số 23/2022/UBTVQH15 ngày 4/8/2022 về chương trình giám sát năm 2023 của UBTVQH.

Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành hội nghị, nhấn mạnh năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, bên cạnh các hoạt động định kỳ như xem xét các báo cáo, giám sát chuyên đề, chất vấn và trả lời chất vấn, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân…, Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, xem xét việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn.

Về hoạt động giám sát chuyên đề, năm 2023, Quốc hội giám sát 2 chuyên đề: “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng” tại kỳ họp thứ 5; “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” tại kỳ họp thứ 6. UBTVQH tiến hành giám sát 2 chuyên đề về “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông” tại phiên họp tháng 8/2023; “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021” tại phiên họp tháng 9/2023.

Bên cạnh đó, năm 2023, những nội dung giám sát thường xuyên theo thông lệ, như: kết quả hoạt động và việc quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2021 và năm 2022; kết quả 2 năm (2022, 2023) thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân; tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm xã hội năm 2022; tình hình thực hiện quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế năm 2022; tình hình thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo Nghị quyết số 94/2015/QH13 và Nghị quyết số 95/2019/QH14; tình hình thực hiện dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị quyết số 44/2022/QH15. Quốc hội cũng xem xét báo cáo giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”. Đặc biệt, lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn…

Tại hội nghị, các đại biều bày tỏ sự thống nhất cao đối với những đánh giá tình hình thực hiện Chương trình giám sát năm 2022 của Quốc hội, UBTVQH; thống nhất cao với các nội dung triển khai Chương trình giám sát năm 2023. Đồng thời góp ý nhiều giải pháp trong việc phối hợp để nâng cao chất lượng giám sát của Quốc hội. Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng đánh giá, chuyên đề giám sát về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021 có ý nghĩa rất to lớn và kịp thời đối với TPHCM trong giai đoạn thực hiện việc thành lập TP Thủ Đức thuộc TPHCM và tổ chức chính quyền đô thị trên địa bàn TP. Quá trình giám sát đã kịp thời ghi nhận những khó khăn, vướng mắc, bất cập cần được Bộ Chính trị, Quốc hội, UBTVQH, Chính phủ và các bộ ngành trung ương xem xét, tháo gỡ; có cơ chế chính sách đặc thù phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM, để chính quyền Thành phố hoạt động tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, năng động, chuyên nghiệp và trách nhiệm. Triển khai chương trình giám sát năm 2023, đồng chí Nguyễn Văn Dũng kiến nghị, cần lựa chọn trúng những vấn đề quan trọng của đất nước, các vấn đề mà thực tiễn phát sinh khi triển khai các nghị quyết của Quốc hội…

Toàn cảnh hội nghị Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu cần xác định việc nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát là một nội dung quan trọng, khâu then chốt trong quá trình đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội Việt Nam. Tiếp tục nghiên cứu xác định rõ hơn phạm vi, đối tượng, phương pháp, hình thức giám sát của Quốc hội, UBTVQH; nâng cao chất lượng xây dựng chương trình giám sát; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong triển khai hoạt động giám sát; tăng cường giám sát của Quốc hội trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Quốc hội với các tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong hoạt động giám sát để phát huy vai trò giám sát của mỗi cơ quan, cùng tạo sức cộng hưởng thúc đẩy, nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm soát quyền lực.

Chủ tịch Quốc hội một lần nữa nhấn mạnh, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Quốc hội, UBTVQH là vấn đề đã và đang được Quốc hội, UBTVQH thực hiện và thể hiện thông qua những thay đổi trong tư duy và cách làm. Mục đích là nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước và tổ chức thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Giám sát phải trên tinh thần hết sức xây dựng; giữa “xây” và “chống” thì xây vẫn là căn bản, lâu dài; chống là quyết liệt, triệt để, cấp bách. Phải phát huy được những mô hình tốt, những cách làm hay, gương người tốt, việc tốt; đánh giá cân bằng, khách quan để tiếp tục hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật, tiếp tục nâng cao hiệu quả khâu tổ chức thực hiện để mọi việc tốt hơn, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng đất nước.

Trung Kiên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo