Thứ Năm, ngày 26 tháng 5 năm 2022

Trang bị sách cho cơ sở thuộc 5 huyện ngoại thành của TPHCM

Các đồng chí lãnh đạo trao tượng trưng sách cho các đơn vị

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 30/12, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM phối hợp UBND huyện Cần Giờ tổ chức lễ bàn giao “Trang bị sách cho cơ sở thuộc 5 huyện ngoại thành của TPHCM năm 2021”. Tham dự có các đồng chí: Võ Thị Trung Trinh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP; Nguyễn Ngọc Xuân, Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ…

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Võ Thị Trung Trinh cho biết, việc trang bị sách cho cơ sở góp phần giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhận thức rõ về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sách; từ đó, thúc đẩy phong trào đọc, nghiên cứu, học tập, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, phòng, chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống; đồng thời, tiếp tục tạo sự chuyển biến rõ nét hơn trong xây dựng và phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc sách trong mọi tầng lớp Nhân dân, nhất là thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên và chú trọng tới người dân ở vùng nông thôn nơi có điều kiện kinh tế  - xã hội khó khăn.

Theo đồng chí Võ Thị Trung Trinh, Sở Thông tin và Truyền thông TP trang bị, cung cấp sách cho cơ sở các thể loại sách theo chủ đề thuộc tủ sách do Bộ Thông tin và Truyền thông phát động gồm: tủ sách chất lượng cao, tủ sách thiết yếu về chính trị - tư tưởng – xã hội, tủ sách thông tin đối ngoại và tủ sách khuyến đọc cho học sinh với số lượng khoản 8.000 cuốn.

Thay mặt 5 huyện ngoại thành, Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ Nguyễn Ngọc Xuân  cho biết với vai trò, trách nhiệm được giao, các đơn vị hứa sẽ thực hiện tốt công tác quản lý và phát hành nguồn sách đảm bảo hiệu quả; đồng thời, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến các tầng lớp Nhân dân xây dựng, duy trì thói quen đọc sách; lồng ghép công tác phát triển văn hóa đọc trong việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa” và chương trình nâng cao chất lượng thực hiện các tiêu chí nông thôn mơi trên địa bàn huyện.

Minh Châu

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo