Thứ Hai, ngày 27 tháng 6 năm 2022

TPHCM: Tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cải cách hành chính

TPHCM sẽ thực hiện các biện pháp, giải pháp nhằm tăng cường năng lực cho công chức thực hiện CCHC.

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có báo cáo gửi Bộ Nội vụ về kết quả thực hiện Đề án tăng cường năng lực đội ngũ công chức thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2016 - 2020.

Theo UBND TPHCM, trong những năm qua, Đảng bộ và chính quyền TP đã đặc biệt quan tâm đến xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức hành chính nói chung và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác CCHC nói riêng như: thường xuyên thực hiện đào tạo, tập huấn trong nước và nước ngoài nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, ngoại ngữ, các kỹ năng hành chính, hội nhập quốc tế… cho đội ngũ cán bộ, công chức. Có 100% công chức thực hiện công tác CCHC tại các sở - ngành, UBND cấp huyện có trình độ từ đại học trở lên.

Đồng thời, nhiều công chức thực hiện công tác CCHC thể hiện được sự năng động, sáng tạo trong tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành; thích ứng nhanh với xu thế hội nhập, có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Thông qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, nhận thức của đội ngũ công chức thực hiện công tác CCHC được nâng lên, dần đáp ứng yêu cầu tham mưu, chỉ đạo, triển khai thực hiện CCHC giai đoạn 2016 - 2020.

UBND TPHCM cho biết, trong giai đoạn 2022 - 2030, TPHCM sẽ thực hiện các biện pháp, giải pháp nhằm tăng cường năng lực cho công chức thực hiện CCHC. Cụ thể, thường xuyên quan tâm đến chính sách tiền lương và chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức thực hiện công tác CCHC các cấp; thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ CCHC, kỹ năng hành chính cho công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ CCHC các cấp.

Đồng thời, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tổ chức tập huấn, bồi dưỡng; mở rộng, đa dạng hình thức bồi dưỡng, tập huấn tạo điều kiện thuận lợi cho công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

Bên cạnh đó, cải tiến, đổi mới chất lượng tài liệu giảng dạy của các lớp tập huấn, bồi dưỡng; thường xuyên cập nhật các kiến thức mới, phù hợp với thực tiễn để nâng cao kiến thức, kỹ năng cho công chức tham mưu, thực hiện công tác CCHC; đổi mới phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường nội dung thực hành, thảo luận và xử lý tình huống thực tiễn nhằm nâng cao tư duy, kỹ năng xử lý tình huống, quản trị sự thay đổi… cho đội ngũ công chức thực hiện công tác CCHC.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo