Chủ Nhật, ngày 29 tháng 1 năm 2023

TPHCM tăng cường các biện pháp phòng, chống tham nhũng

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có chỉ đạo về tăng cường các biện pháp phòng, chống tham nhũng trên địa bàn TP.

Theo đó, UBND TPHCM yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện kịp thời triển khai các văn bản chỉ đạo của UBND TP về công tác phòng, chống tham nhũng; chú trọng xây dựng kế hoạch và triển khai có hiệu quả công tác hoàn thiện chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Đồng thời, tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng, tiến hành thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là công tác kê khai tài sản, xác minh tài sản, thu nhập người có chức vụ, quyền hạn. Thực hiện quy định về công khai, minh bạch trên các lĩnh vực (đặc biệt trong quy hoạch, sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, dự án đầu tư, các dự án đầu tư lớn, trọng điểm của TP; công tác quản lý đất đai; các dự án có nguồn vốn nhà nước, dự án BOT, BT; quản lý tài chính, tài sản trong các doanh nghiệp có vốn nhà nước; cổ phần hóa doanh nghiệp; tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ...). Phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc tham nhũng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng và chuyển điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

Mặt khác, thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch các lĩnh vực theo quy định tại Điều 10 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; lập kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo quy định. Xây dựng các chế độ, định mức, tiêu chuẩn và kịp thời điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung phù hợp quy định pháp luật và tình hình thực tế; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho Thanh tra TP.

Cùng với đó, thường xuyên chú trọng thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, kiểm soát xung đột lợi ích và nâng cao năng lực phát hiện tham nhũng qua giải quyết tố cáo; qua công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra tình hình tổ chức, hoạt động của các tổ chức xã hội do Chủ tịch UBND TP quyết định thành lập hoặc phê duyệt điều lệ có huy động các khoản đóng góp của nhân dân để hoạt động từ thiện theo quy định; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả cho UBND TPHCM; kịp thời tham mưu UBND TP văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh các đơn vị chưa thực hiện đúng và đầy đủ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo