Thứ Ba, ngày 9 tháng 8 năm 2022

TPHCM: Khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2021

(Thanhuytphcm.vn) – Sở GD-ĐT vừa ban hành kế hoạch thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên địa bàn TPHCM năm 2021.

Khảo sát nhằm đánh giá một cách khoa học, khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ của các cơ sở giáo dục công lập, thông qua việc tìm hiểu cảm nhận của những đối tượng trực tiếp thụ hưởng những dịch vụ này gồm phụ huynh và học sinh. Đồng thời, kết quả khảo sát là căn cứ để Sở GD-ĐT và các cơ sở giáo dục xác định được nhu cầu, nguyện vọng của phụ huynh và học sinh để có những biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của phụ huynh và học sinh, đảm bảo sự hài lòng của người dân.

Qua việc đánh giá cũng xác định được mức độ hài lòng đối với cách thức cung ứng dịch vụ, điều kiện cung ứng dịch vụ, xác định mức độ hài lòng đối với môi trường giáo dục và chất lượng của dịch vụ (sự phát triển về thể lực, trí lực, khả năng thích ứng của người học). Qua đó, công bố mức độ hài lòng của người dân đối với cấp học THPT, kiến nghị với các cơ quan quản lý và các cơ sở giáo dục một số biện pháp cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ, các điều kiện cung ứng cũng như cách thức cung ứng dịch vụ giáo dục công.

Sở GD-ĐT yêu cầu việc đo lường, đánh giá mức độ hài lòng của phụ huynh và học sinh đối với dịch vụ giáo dục công phải được tiến hành một cách khoa học, khách quan, tuân thủ nghiêm túc quy trình chọn mẫu, xác định cỡ mẫu, hướng dẫn trả lời phiếu hỏi, thu phiếu, chỉnh lý, xử lý, phân tích phiếu và viết báo cáo tổng kết. Việc khảo sát, điều tra sự hài lòng của phụ huynh và học sinh đối với dịch vụ giáo dục công được thực hiện tại một số cơ sở giáo dục trên địa bàn của 3 quận; thời gian thực hiện từ ngày 22/11 đến 3/12/2021 tại 6 trường THPT, mỗi trường thực hiện khảo sát 100 phụ huynh và 100 học sinh.

M. Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo