Thứ Bảy, ngày 27 tháng 11 năm 2021

Tổ chức thi công xây dựng phải bảo đảm nguyên tắc an toàn phòng chống dịch

Tổ chức thi công xây dựng phải bảo đảm nguyên tắc an toàn phòng chống dịch

(Thanhuytphcm.vn) - Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TPHCM vừa ban hành tiêu chí phân loại công trình được phép xây dựng và hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 tại công trình trên địa bàn TP.

Theo đó, các công trình muốn tiếp tục thi công xây dựng ở TP phải bảo đảm nhiều điều kiện. Cụ thể, toàn bộ lao động trực tiếp tại công trình xây dựng được phép hoạt động phải có thẻ xanh Covid, tuân thủ 5K và xét nghiệm kháng nguyên định kỳ. Các đơn vị tham gia hoạt động trực tiếp tại công trình phải cam kết sử dụng 100% nhân công đã được cấp thẻ xanh Covid hoặc các điều kiện tương đương; những người có thẻ xanh Covid được tham gia các hoạt động lao động sản xuất và sinh hoạt xã hội theo mức độ kiểm soát dịch của TP.

Bên cạnh đó, những người tiêm một liều vaccine (đối với loại vaccine tiêm hai liều) sẽ được tham gia các hoạt động hạn chế hơn tùy thuộc vào điều kiện môi trường làm việc, mức độ rủi ro lây nhiễm và mức độ quan trọng của hoạt động tham gia.

Ngoài ra, TPHCM cũng nêu các tiêu chí phân loại công trình được phép xây dựng.

Thứ nhất, đối với các khu vực đạt mức bình thường mới/vùng xanh, các công trình sau được phép xây dựng gồm: Công trình xây dựng phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh; Công trình thuộc dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm của TP; công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp theo quy định của pháp luật về xây dựng; công trình phục vụ quốc phòng, an ninh đã triển khai thi công xây dựng; các công trình sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp, giao thông vận tải, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công trình cung cấp cơ sở, tiện ích hạ tầng kỹ thuật ở ngoài đô thị, cách xa điểm dân cư tập trung. Công trình xây dựng sắp hoàn thành khi đưa vào khai thác sử dụng có ý nghĩa lớn về kinh tế - xã hội (khối lượng xây dựng đã thực hiện đạt trên 80%); Công trình đang thi công xây dựng bắt buộc phải tiếp tục triển khai để bảo đảm kỹ thuật công trình, an toàn tính mạng cộng đồng hoặc ảnh hưởng, gây mất an toàn cho công trình liền kề. Công trình xây dựng trong khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; công trình sửa chữa, cải tạo nhà xưởng, thiết bị trong phạm vi mặt bằng của doanh nghiệp; công trình xây dựng, công trình công cộng, công nghiệp, giao thông khác trên địa bàn.

Thứ hai, đối với khu vực nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, nguy cơ thì tất cả công trình xây dựng tại các khu vực này phải tạm dừng các hoạt động thi công, trừ các công trình xây dựng phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh và công trình xây dựng khẩn cấp theo yêu cầu của TP.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TPHCM yêu cầu trước khi triển khai các hoạt động tại công trình, chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng lập phương án phòng chống dịch tại công trình gửi UBND cấp phường, xã nơi có công trình xây dựng.

Đồng thời, việc tổ chức thi công xây dựng phải bảo đảm nguyên tắc an toàn phòng chống dịch gắn với bảo vệ sức khỏe và môi trường làm việc cho người lao động; chịu sự giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng và của chính quyền địa phương. Chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động tại công trình chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp để lây lan dịch bệnh tại công trình.

M. Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo