Thứ Tư, ngày 17 tháng 8 năm 2022

Tiếp tục đề ra những giải pháp đồng bộ, quyết liệt để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Toàn cảnh hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 1/7, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Cần Giờ tổ chức Hội nghị giao ban về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm 2022; gắn với sinh hoạt chuyên đề “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng các nguồn quỹ của các đoàn thể và phí quản lý nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội”. Đồng chí Trần Hoàng Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng và ủy ban kiểm tra các cấp từ huyện đến cơ sở đã tích cực, chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, triển khai khá toàn diện các mặt công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 30, 32 Điều lệ Đảng; đã tổ chức kiểm tra, giám sát 50 tổ chức đảng, 43 đảng viên; xem xét (đề nghị) thi hành kỷ luật 5 đảng viên; tiếp nhận, xử lý 77 đơn khiếu nại, phản ánh, tố cáo đối với đảng viên trong công tác quản lý đất đai, xây dựng; đạo đức, lối sống; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tiếp nhận, xử lý 2 thông tin, phản ánh theo Quy định số 1374-QĐ/TU. Qua kiểm tra, giám sát, kỷ luật 5 đảng viên (4 khiển trách, 1 khai trừ), phê bình 1 đảng viên, họp rút kinh nghiệm 4 tổ chức, 8 đảng viên; chỉ đạo cấp ủy cơ sở kiểm tra dấu hiệu vi phạm 2 đảng viên; yêu cầu thu hồi nộp ngân sách nhà nước đối với các nội dung chi sai quy định.

Hội nghị tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, tiến độ thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2022; chỉ rõ những nội dung làm được, chưa làm được, nguyên nhân, cách làm, kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng các nguồn quỹ của các đoàn thể và phí ủy thác từ Ngân hàng chính sách xã hội, qua đó, kịp thời đề ra các biện pháp khắc phục có hiệu quả nhằm ngăn chặn khuyết điểm, phòng ngừa vi phạm đối với tổ chức, cá nhân; nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng và hiệu quả kiểm tra, giám sát trong thời gian tới.

Ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022, đồng chí Trần Hoàng Vũ yêu cầu cấp uỷ, tổ chức cơ sở đảng và ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau: Tiếp tục đề ra những giải pháp đồng bộ, quyết liệt để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; tập trung giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo và các thông tin phản ánh đối với tổ chức đảng, đảng viên, tránh để kéo dài, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của cấp ủy và cấp mình đảm bảo đúng tiến độ, chương trình đề ra; giám sát công tác tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc; hướng dẫn chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát ngay từ đầu nhiệm kỳ 2022 - 2025; tăng cường nắm tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là tình hình nội bộ; chủ động tham mưu cấp ủy xử lý kịp thời, không để phát sinh; thực hiện tốt công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ kiểm tra; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng; có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu về phẩm chất, am hiểu về chuyên môn, nghiệp vụ; luôn phấn đấu, rèn luyện tác phong công tác, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, tâm huyết, kiên quyết và có trách nhiệm cao trong thực thi nhiệm vụ; thực sự gương mẫu trong công tác và cuộc sống.

Văn Thị Kim Ngọc


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo