Thứ Tư, ngày 7 tháng 12 năm 2022

Tăng cường quản lý nhà nước nhằm bảo đảm các hội, quỹ thành lập đúng quy định

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Như Quỳnh)

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 7/10, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ phối hợp với các cơ quan  liên quan tổ chức Hội nghị công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện. Hội nghị có đại diện của 355 hội, 45 quỹ xã hội, quỹ từ thiện hoạt động phạm vi cả nước cùng dự.

Hội nghị đã quán triệt một số chủ trương, quy định mới của Đảng liên quan đến hội quần chúng; trao đổi thảo luận một số nội dung về phòng chống rửa tiền; về độ tuổi; về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại và khai trương Trang thông tin điện tử, cơ sở dữ liệu về hội, quỹ... Trên cơ sở đó đề xuất giải pháp và khuyến nghị để hội, quỹ hoat động tuân thủ pháp luật, điều lệ và phát huy vai trò, vị trí của hội, quỹ ngày càng tích cực tham gia vào phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ trong thời gian tới.

Thông tin tại hội nghị, bà Thang Thị Hạnh (Vụ trưởng Vụ Tổ chức Phi Chính phủ) cho biết, tính đến 12/2021 cả nước có hơn 93.00 hội (trong đó có 28 hội có tính chất đặc thù) hoạt động phạm vi cả nước hoặc liên tỉnh. Hiện nay, cả nước có gần 3.000 quỹ, trong đó có 85 quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh.

Bà Thang Thị Hạnh cho rằng, thời gian qua, cơ bản, mô hình tổ chức, hoạt động của các hội, quỹ phù hợp với quy mô, tính chất, vai trò của từng hội, quỹ. Các hội, quỹ từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy tốt vai trò và có nhiều đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nhiều hội, quỹ đã phát huy vai trò, vận động đông đảo hội viên và huy động các nguồn lực xã hội tham gia hoạt động hiệu quả trong công tác phòng, chống đại dịch covid -19.

Tuy vậy, hiện này vẫn có hội, quỹ hoạt động hình thức; chưa phát huy tính tự chủ,  hiệu quả chưa cao, chưa quản lý tốt các pháp nhân trực thuộc; có xu hướng hành chính hóa hoạt động hội, quỹ; cá biệt còn có một số hội, quỹ mất đoàn kết trong nội bộ.

Bà Thang Thị Hạnh (Vụ trưởng Vụ Tổ chức Phi Chính phủ) báo cáo tại hội nghị. (Ảnh: Như Quỳnh) Bà Thang Thị Hạnh (Vụ trưởng Vụ Tổ chức Phi Chính phủ) báo cáo tại hội nghị. (Ảnh: Như Quỳnh)

Lãnh đạo Vụ Tổ chức phi Chính phủ đề nghị, thời gian tới cần tăng cường quản lý nhà nước nhằm bảo đảm các hội, quỹ thành lập đúng quy định, hoạt động theo điều lệ được phê duyệt, chủ động hướng dẫn hội, quỹ hoạt động đi vào nề nếp, đúng hướng, đúng pháp luật và điều lệ.

Đặc biệt, nghiêm túc quán triệt thực hiện chủ trương của Đảng về hội, quỹ ngăn ngừa dấu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thoát ly sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước trong tổ chức, hoạt động của hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện; thể chế hóa chủ trương về hội quần chúng, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về hội giải quyết các vướng mắc và đảm bảo thống nhất, đồng bộ.

Giám sát về tài chính hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện theo đúng quy định của pháp luật nhằm ngăn chặn các hoạt động rửa tiền, trốn thuế, ngăn chặn sự lợi dụng, can thiệp, chi phối của các thế lực thù địch, khủng bố; việc tiếp nhận viện trợ nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật, phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng tài trợ để tác động, nhằm mục đích xâm hại an ninh quốc gia, trật tự an toàn của xã hội. Quản lý chặt chẽ hoạt động hợp tác quốc tế, việc liên kết, tham gia thành viên các tổ chức quốc tế…

Như Quỳnh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo