Thứ Bảy, ngày 28 tháng 5 năm 2022

Sử dụng xe ô tô chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả

(Thanhuytphcm.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa phát văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của địa phương theo quy định tại khoản 7 Điều 17 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP quy định định mức sử dụng xe ô tô.

Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ ngành, địa phương liên quan khẩn trương tổ chức tổng kết, đánh giá đầy đủ tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ, làm rõ các vướng mắc, bất cập. Trên cơ sở đó tổng hợp, đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung phù hợp để đáp ứng yêu cầu công tác, đúng quy định pháp luật hiện hành và bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả trong việc quản lý, sử dụng tài sản công; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/3/2022.

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo, trong thời gian chưa sửa đổi, bổ sung Nghị định này, trường hợp cần thiết phải trang bị xe ô tô chuyên dùng thì các bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh (sau khi có ý kiến thống nhất của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, Thường trực HĐND cấp tỉnh) gửi hồ sơ đề nghị về đối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng, mức giá tối đa theo quy định về Bộ Tài chính để thẩm định, đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ theo đúng chỉ đạo. Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cụ thể.

Đối với các trường hợp trang bị xe ô tô chuyên dùng của các địa phương theo đề xuất của Bộ Tài chính, trên cơ sở các nguyên tắc, tiêu chí theo đề xuất của Bộ Tài chính, Bộ Tài chính thông báo cho các địa phương liên quan chủ động rà soát, hoàn thiện lại đề xuất về xe ô tô chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của các địa phương phải thực sự cần thiết và chịu trách nhiệm về đề xuất của mình, gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ.

Trung Kiên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo