Thứ Tư, ngày 29 tháng 6 năm 2022

Phát triển công viên và cây xanh công cộng trên địa bàn TPHCM

Mảng xanh công viên Gia Định (quận Gò Vấp)

(Thanhuytphcm.vn) - “Đầu tư xây dựng mới tối thiểu 10 ha công viên công cộng và 2 ha mảng xanh công cộng và thực hiện trồng mới, cải tạo 6.000 cây xanh trên địa bàn TP” - đây là 2 chỉ tiêu quan trọng trong kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển công viên và cây xanh công cộng trên địa bàn TPHCM năm 2022.

Kế hoạch cũng nêu cụ thể nhiệm vụ để thực hiện đạt chỉ tiêu đề ra như: Phát triển công viên, mảng xanh công cộng từ đầu tư xây dựng các dự án các công viên, mảng xanh công cộng trên địa bàn TP năm 2022 và trong giai đoạn 2021 - 2025; Đầu tư xây dựng, bàn giao quản lý công viên, cây xanh trong các dự án phát triển nhà ở; Rà soát, thu hồi việc sử dụng, cho thuê các khu đất có nguồn gốc là đất công được quy hoạch là đất công viên; Triển khai hướng dẫn lập và phê duyệt phương án sử dụng tổng mặt bằng đối với các dự án xây dựng công viên công cộng tập trung; Gia tăng quỹ đất công viên công cộng trên địa bàn TP.

Về phát triển, chỉnh trang hệ thống cây xanh đường phố: thực hiện trồng mới và cải tạo cây xanh trên địa bàn quản lý; Xây dựng, điều chỉnh một số hướng dẫn, quy định kỹ thuật chuyên ngành; Xây dựng cơ sở dữ liệu cây xanh trên địa bàn TP.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công viên, cây xanh trên địa bàn TP: xác định, thiết lập ranh mốc, số hóa các công viên công cộng trên địa bàn TP; Rà soát các trụ sở, cơ quan, nhà dân chiếm dụng trên mặt bằng các công viên và lập đề án thực hiện việc di dời để trả lại mặt bằng các công viên; Điều chỉnh mô hình quản lý, phân cấp quản lý công viên, cây xanh trên địa bàn TP.

M.Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo