Thứ Hai, ngày 27 tháng 6 năm 2022

Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội khi thực hiện chính quyền đô thị trên địa bàn Quận 4

Ban Thanh tra nhân dân Phường 15 phát biểu ý kiến tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 27/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 4 tổ chức hội nghị chuyên đề “Phát huy vai trò giám sát của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp khi thực hiện chính quyền đô thị trên địa bàn Quận 4”. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thùy Trinh, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; Đỗ Thị Trúc Mai, Phó Chủ tịch UBND Quận; Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 4.

Thời gian qua, hoạt động giám sát trên địa bàn Quận 4 có nhiều tiến bộ, hình thức giám sát đa dạng, nội dung giám sát trên nhiều lĩnh vực có trọng tâm, trọng điểm, có xây dựng kế hoạch, đề ra nội dung giám sát cụ thể. Hoạt động phối hợp giữa chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội đi vào nền nếp. Sau giám sát, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã đề xuất với UBND nhiều kiến nghị thiết thực, sát với yêu cầu và điều kiện thực tế, bảo đảm tính khả thi. Nhiều ý kiến góp ý, kiến nghị sau giám sát luôn được các cơ quan tiếp thu, đánh giá cao, trở thành một kênh thông tin quan trọng, cần thiết giúp UBND Quận quản lý, điều hành theo mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, một số tổ chức chính trị - xã hội Quận và Mặt trận cơ sở còn lúng túng trong tổ chức giám sát; số lượng, chất lượng các cuộc giám sát chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu của nhân dân, có nơi còn mang tính hình thức; nội dung lựa chọn chưa sát tình hình thực tế; cán bộ thực hiện giám sát chưa mạnh dạn, ngại đụng chạm.

Tại hội nghị, các đơn vị đã đề xuất nhiều biện pháp cụ thể để MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình khi thực hiện chính quyền đô thị như: giải pháp tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền và MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội về vai trò, vị trí của Mặt trận trong giám sát, phản biện xã hội; giải pháp để đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn với UBND cùng cấp; giải pháp vận động, tập hợp nhân dân, nắm bắt và phản ánh ý kiến kịp thời thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Bên cạnh đó là nội dung nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận khu phố, Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tại cơ sở; các giải pháp sử dụng tiện ích mạng xã hội vào hoạt động giám sát; đeo bám việc giải quyết kiến nghị của chính quyền Quận, phường qua các hội nghị nhân dân cấp Quận và cấp phường…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 4 Nguyễn Thị Thu phát biểu kết luận hội nghị Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 4 Nguyễn Thị Thu phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 4 Nguyễn Thị Thu đề nghị MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Quận cần tích cực đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn với UBND cùng cấp; chọn lọc nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm. Đồng chí đề nghị UBND Quận, các phường tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò giám sát trong điều kiện không tổ chức HĐND, đảm bảo để hoạt động giám sát có chất lượng, hiệu quả. MTTQ các phường cần đề xuất, mở rộng các đối tượng tham gia hội nghị nhân dân hằng tháng, thông qua đó nắm bắt được nhiều thông tin phản ánh hơn từ người dân chuyển tải đến các cơ quan chức năng.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Thị Thu đề nghị cần tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ công nghệ, các tiện ích mạng xã hội trong công tác giám sát, phản biện xã hội nhằm tạo kênh thông tin nhiều chiều để các tầng lớp nhân dân phản ánh, góp ý, đề xuất đối với công tác điều hành, quản lý của chính quyền các cấp. Đồng chí cũng lưu ý, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, tham khảo thêm ý kiến của các chuyên gia trên các lĩnh vực trong hoạt động giám sát; nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nhìn nhận, phân tích, đánh giá vấn đề của đội ngũ cán bộ MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội để hoạt động giám sát ngày càng chất lượng, hiệu quả.

Mỹ Duyên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo