Thứ Hai, ngày 28 tháng 11 năm 2022

Phát huy lợi thế, tiềm năng biển để Cần Giờ trở thành một trong những không gian mới, động lực mới thúc đẩy phát triển TPHCM

Khách du lịch tham quan tại Cần Giờ. (Ảnh: Đan Như)

(Thanhuytphcm.vn) – Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TU về định hướng phát triển huyện Cần Giờ đến năm 2030. Nghị quyết đã xác định mục tiêu đến năm 2030, huyện Cần Giờ cơ bản trở thành TP nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh ở tầm khu vực.

Mang đặc trưng của một TP tăng trưởng xanh, thông minh, thân thiện môi trường

Theo đó, quan điểm được nêu trong Nghị quyết là xây dựng, phát triển huyện Cần Giờ đặt trong tổng thể Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội TPHCM và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, với sự đồng hành của doanh nghiệp và người dân TP, nhằm khai thác, phát huy lợi thế, tiềm năng biển để Cần Giờ trở thành một trong những không gian mới, động lực mới thúc đẩy phát triển TPHCM.

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh, góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo đất nước; bảo tồn đa dạng sinh học, các hệ sinh thái biển tự nhiên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Cùng với đó là đa dạng hóa các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, trong đó nguồn lực Nhà nước đóng vai trò chủ đạo, đi trước một bước nhằm tạo đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng; nguồn lực doanh nghiệp đóng vai trò quyết định; tăng cường hợp tác quốc tế về kinh tế biển, liên kết chặt chẽ với các địa phương giáp ranh, bảo đảm cho Cần Giờ phát triển nhanh, hài hòa, bền vững.

Khơi dậy và phát huy truyền thống cách mạng, ý chí tự lực tự cường, tinh thần năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và nhân dân; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ cao, chuyên nghiệp, là nhân tố có ý nghĩa quyết định.

Về mục tiêu tổng quát, Nghị quyết nêu rõ xây dựng và phát triển huyện Cần Giờ trở thành TP biển mang đặc trưng của một TP tăng trưởng xanh, thông minh, thân thiện môi trường, trong đó du lịch sinh thái nghỉ dưỡng chất lượng cao là mũi nhọn, hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phát triển nhanh, đời sống người dân nâng cao, bộ máy quản lý nhà nước tại địa phương được tổ chức tinh gọn, hiệu quả

Nghị quyết đã xác định mục tiêu cụ thể đến năm 2030, huyện Cần Giờ cơ bản trở thành TP nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh ở tầm khu vực. Tổng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2021 - 2030 tăng 20,7%/năm. Đến năm 2030, tỷ trọng dịch vụ chiếm 74,7% tổng giá trị sản xuất; thu nhập bình quân đầu người đạt 182 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ đường đô thị được chiếu sáng đạt 100%; tỷ lệ phương tiện giao thông công cộng trên địa bàn sử dụng năng lượng sạch đạt 100%; tỷ lệ chất thải rắn được thu gom xử lý đạt 100%; tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật đạt 40%; giảm hộ nghèo theo chuẩn của TP còn dưới 3%.

8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

Nghị quyết nêu 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện mục tiêu trên. Trong đó có quản lý, bảo vệ, phát triển bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ - Khu Dự trữ sinh quyển thế giới.

Song song đó là triển khai thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển kinh tế biển, từng bước định hình và thúc đẩy các ngành kinh tế chủ lực. Trong đó phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, hình thành các loại hình dịch vụ, dịch vụ phụ trợ kinh tế biển. Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, phát triển nông nghiệp đô thị ứng dụng công nghệ cao. Xây dựng mô hình nông thôn kiểu mẫu trong TP xanh, du lịch sinh thái thân thiện môi trường; triển khai các cơ chế, chính sách thúc đẩy kinh tế - xã hội xã đảo Thạnh An.

Cùng với đó là nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý đất đai, đô thị. Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, tạo đột phá phát triển kinh tế - xã hội.  Thúc đẩy phát triển văn hóa xã hội, đảm bảo kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biển đảo, an ninh biên giới.

Nghị quyết nêu rõ là: Xây dựng Đảng bộ huyện Cần Giờ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền gắn với xây dựng chính quyền đô thị. Nâng cao chất lượng công tác dân vận, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo