Thứ Tư, ngày 1 tháng 2 năm 2023

Nhanh chóng hoàn thành phân loại tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch đô thị

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có chỉ đạo về việc triển khai thực hiện Nghị định số 43/2022/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.

Theo đó, UBND TPHCM giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị quan tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ. Các đơn vị cấp nước nhanh chóng hoàn thành việc rà soát, phân loại tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch đô thị theo hướng dẫn của Sở Xây dựng.

Trong thời gian Bộ Tài chính xây dựng cơ sở dữ liệu về tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch, UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo kê khai, nhập, duyệt dữ liệu về tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trên địa bàn TPHCM vào chương trình phần mềm “Quản lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung”.

UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện thực hiện các biện pháp phối hợp kiểm tra, giám sát tình hình quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch theo quy định tại Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV, Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn và các đơn vị cấp nước trên địa bàn TPHCM thực hiện việc vận hành cấp nước sạch thông suốt, liên tục, không bị gián đoạn làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân trong thời gian thực hiện việc rà soát, phân loại tài sản và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch (bán, giao có hoàn trả giá trị tài sản cho Nhà nước; cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản).

Chủ đầu tư khi lập dự án đầu tư, xây dựng công trình cấp nước sạch trên địa bàn (bao gồm trường hợp đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, đầu tư theo hình thức đối tác công tư, đầu tư theo chủ trương xã hội hóa) để trình UBND TPHCM quyết định phê duyệt thì phải xác định rõ đối tượng được giao tài sản, phương thức giao tài sản sau khi dự án hoàn thành để bảo đảm hiệu quả đầu tư, khai thác tài sản của nhà nước.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo