Thứ Tư, ngày 6 tháng 12 năm 2023

Nâng cấp, chỉnh trang các khu dân cư hiện hữu

TPHCM vừa ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn TP.

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn TP.

Theo đó, TP thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP về thực hiện các dự án chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn TP. Đồng thời, triển khai thực hiện tốt, đảm bảo đúng tiến độ và vượt thời gian; hoàn thành đúng hoặc vượt tỷ lệ % hằng năm theo kế hoạch đã đặt ra về thực hiện chỉnh trang, phát triển đô thị TP và giải ngân số vốn được cấp đối với các dự án.

Cụ thể, phấn đấu hoàn thành bồi thường, di dời và tổ chức lại cuộc sống cho người dân đang sống trên và ven kênh, rạch. Trong đó, tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa giải quyết nhu cầu thoát nước, cải thiện môi trường, vừa di dời nhà trên và ven kênh rạch để chỉnh trang đô thị. Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án di dời nhà trên và ven kênh rạch đã được phê duyệt chủ trương đầu tư công và dự án bồi thường (thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020). Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư các dự án còn lại như xác định ranh dự án, điều tra khảo sát, lập đề xuất trình phê duyệt chủ trương đầu tư công, phê duyệt dự án bồi thường. Tập trung hoàn tất các thủ tục chuẩn bị để sớm tổ chức thực hiện các dự án vốn ngoài ngân sách.

Mặt khác, phấn đấu thực hiện cải tạo, sửa chữa hoặc tháo dỡ, đầu tư xây dựng mới thay thế chung cư cũ trên địa bàn TP. Cụ thể, đầu tư xây dựng mới các chung cư cấp D đã thực hiện di dời, tháo dỡ trong giai đoạn 2016 - 2020. Di dời, tháo dỡ đối với các chung cư cấp D chưa thực hiện di dời hoặc di dời dở dang trong giai đoạn 2016 - 2020. Cải tạo, sửa chữa các chung cư cấp B, C còn lại của giai đoạn 2016 - 2020.

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cấp, chỉnh trang các khu dân cư hiện hữu như chỉnh trang đô thị thông qua đầu tư cải thiện các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Đầu tư xây dựng đồng bộ tuyến đường, hẻm gồm: Nâng cấp hệ thống giao thông, cấp nước sinh hoạt, thoát nước mưa và nước thải, đèn chiếu sáng công cộng cho hẻm, trụ cứu hỏa, phòng cháy chữa cháy, thu gom rác thải.

Cùng với đó, tiếp tục xây dựng, phát triển các khu đô thị mới đồng bộ, văn minh, hiện đại. Trong đó, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển và xây dựng đồng bộ Khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm, Khu đô thị mới Nam TP theo đúng quy hoạch. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư để tiến hành đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Ngoài ra, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm có cơ chế để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, công tác tái định cư cho các hộ gia đình trong từng dự án phù hợp với yêu cầu thực tế và quy định của pháp luật.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo