Chủ Nhật, ngày 26 tháng 6 năm 2022

Mô hình “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới” phát huy vai trò giúp đỡ quần chúng ưu tú có nguyện vọng trở thành đảng viên

Đồng chí Bí thư Quận ủy Thái Thị Bích Liên phát biểu chỉ đạo hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 10/5, Đảng ủy Quân sự Quận 4 tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm (2019 – 2022) thực hiện mô hình “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới” gắn với thực hiện mô hình “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt” trong Đảng bộ, lực lượng vũ trang quận. Dự hội nghị có đồng chí Thái Thị Bích Liên, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 4.

Sau 3 năm triển khai, mô hình “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới” đã giúp nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong việc phát huy vai trò bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú và cấp dưới có nguyện vọng trở thành đảng viên. Mô hình được thực hiện bằng việc một đảng viên dìu dắt từ 1 đến 2 quần chúng nòng cốt và cấp dưới tiến bộ trong các hoạt động tại đơn vị. Để thực hiện tốt mô hình này, cấp ủy, chỉ huy đơn vị quan tâm việc tạo nguồn, phát triển đảng viên ngay từ chiến sĩ dân quân thường trực mới được kết nạp có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng. Đồng thời, Đảng ủy Quân sự quận tập trung xây dựng các điển hình tiên tiến, các đảng viên mẫu mực, tiên phong, gương mẫu trong lời nói, việc làm để quần chúng ưu tú và cấp dưới noi theo và phấn đấu trong công tác, rèn luyện để trở thành đảng viên.

Đối với mô hình “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt”, các chi bộ thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định, chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Nội bộ đoàn kết thống nhất, chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ từng bước được nâng lên. Các cấp ủy, chi bộ làm tốt vai trò tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Kết quả thực hiện “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt” là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm.

Thời gian qua, Đảng ủy Quân sự quận đã đề nghị kết nạp được 6 đảng viên mới từ mô hình “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới”; 3 năm liền đạt kết quả hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, năm 2020, lực lượng vũ trang Quận 4 vinh dự được Nhà nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3.

Tuy nhiên, công tác triển khai thực hiện mô hình của một vài cấp ủy, chi bộ còn chậm, thiếu chiều sâu; phương pháp nắm bắt và động viên tư tưởng còn chưa hiệu quả; kết quả tạo nguồn đảng viên nhập ngũ chưa cao, có phường 3 năm liền không có đảng viên nhập ngũ…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Thái Thị Bích Liên đề nghị Đảng ủy Quân sự Quận 4 và 13 phường quan tâm phân tích, đánh giá nguyên nhân những hạn chế trong việc triển khai thực hiện các mô hình, qua đó đề ra giải pháp khắc phục. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao tính chiến đấu, sức thuyết phục và hiệu quả của công tác tư tưởng; xây dựng Đảng bộ vững mạnh về tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nhất là cấp ủy, chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Bí thư Quận ủy đề nghị thường xuyên củng cố, kiện toàn cấp ủy các cấp; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; nâng cao hiệu quả việc đăng ký thực hiện nghị quyết và nội dung nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đồng chí lưu ý, nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện mô hình “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới” đó là công tác phát triển đảng viên mới. Đảng ủy Quân sự Quận và 13 phường cần tiếp tục phát huy hiệu quả từ mô hình này, tập trung giải pháp phát triển đảng viên đối với lực lượng thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự.

Mỹ Duyên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo