Thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024

Lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn 171 khen thưởng, động viên bộ đội hoàn thành nhiệm vụ.

Vùng 2 Hải quân vừa hoàn thành nhiệm vụ diễn tập kết hợp huấn luyện, bắn đạn thật, phóng thả vũ khí chống ngầm trên biển. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, các đơn vị, các tàu đã làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thực hiện nghiêm, đầy đủ các giai đoạn trong diễn tập, nhất là giai đoạn thực hành chiến đấu. Trong quá trình huấn luyện, thực hiện các bài bắn, phóng thả vũ khí chống ngầm, các đơn vị, tàu đã tổ chức phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, thực hiện đầy đủ và thứ tự các bước theo quy định, cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm mệnh lệnh của người chỉ huy, chấp hành nghiêm các quy định, quy tắc, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị kỹ thuật, hoàn thành 100% nội dung, chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Ảnh: QDND.vn Ảnh: QDND.vn
Rời bến thực hiện nhiệm vụ. Rời bến thực hiện nhiệm vụ.
Thủ trưởng Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân theo dõi báo cáo kế hoạch trong quá trình diễn tập. Thủ trưởng Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân theo dõi báo cáo kế hoạch trong quá trình diễn tập.
Trong suốt quá trình huấn luyện, diễn tập, bắn đạn thật trên biển, các đơn vị, các tàu tổ chức giao ban, giao nhiệm vụ thường xuyên, theo đúng kế hoạch. Trong suốt quá trình huấn luyện, diễn tập, bắn đạn thật trên biển, các đơn vị, các tàu tổ chức giao ban, giao nhiệm vụ thường xuyên, theo đúng kế hoạch.
Động viên bộ đội thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, bắn đạn thật trên biển. Động viên bộ đội thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, bắn đạn thật trên biển.
Ngành 5, Tàu 17, Lữ đoàn 171 duy trì, khai thác và vận hành tốt hệ thống cơ điện, góp phần cùng toàn tàu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngành 5, Tàu 17, Lữ đoàn 171 duy trì, khai thác và vận hành tốt hệ thống cơ điện, góp phần cùng toàn tàu hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Đài chỉ huy Tàu 17, Lữ đoàn 171 trong điều hành thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập và bắn đạn thật trên biển. Đài chỉ huy Tàu 17, Lữ đoàn 171 trong điều hành thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập và bắn đạn thật trên biển.
Luyện tập vận động đội hình trên biển. Luyện tập vận động đội hình trên biển.
Báo động chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Báo động chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
Lắp liều phóng vào buồng chứa liều phóng ngư lôi. Lắp liều phóng vào buồng chứa liều phóng ngư lôi.
Ngư lôi ra khỏi ống phóng. Ngư lôi ra khỏi ống phóng.
Ảnh: QDND.vn Ảnh: QDND.vn
Thực hành thả bom chìm. Thực hành thả bom chìm.
Kiểm tra hệ thống phóng bom phản lực RGB-60. Kiểm tra hệ thống phóng bom phản lực RGB-60.
Biên đội tàu cơ động vào tuyến bắn. Biên đội tàu cơ động vào tuyến bắn.
Ảnh: QDND.vn Ảnh: QDND.vn
Bom phản lực rời bệ phóng. Bom phản lực rời bệ phóng.
Pháo 76,2mm thực hành tiêu diệt mục tiêu ban đêm. Pháo 76,2mm thực hành tiêu diệt mục tiêu ban đêm.
Ảnh: QDND.vn Ảnh: QDND.vn
Pháo phòng không AK-630 trên tàu tên lửa, tàu pháo, Lữ đoàn 167 khai hỏa tiêu diệt mục tiêu. Pháo phòng không AK-630 trên tàu tên lửa, tàu pháo, Lữ đoàn 167 khai hỏa tiêu diệt mục tiêu.
Khẩu đội pháo phòng không 12,7 mm, Tàu 18, Lữ đoàn 171 thực hành bắn đạn thật. Khẩu đội pháo phòng không 12,7 mm, Tàu 18, Lữ đoàn 171 thực hành bắn đạn thật.
Ảnh: QDND.vn Ảnh: QDND.vn
Lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn 171 khen thưởng, động viên bộ đội hoàn thành nhiệm vụ. Lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn 171 khen thưởng, động viên bộ đội hoàn thành nhiệm vụ.
Theo QDND.vn

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo