Thứ Bảy, ngày 16 tháng 10 năm 2021

Học sinh, sinh viên TPHCM đóng BHYT 70%, nhà nước hỗ trợ 30%

BHYT HSSV góp phần chia sẻ gánh nặng kinh tế với các phụ huynh học sinh trong việc chi trả các chi phí khám bệnh, chữa bệnh

(Thanhuytphcm.vn) - Bảo hiểm xã hội TPHCM vừa có thông báo về mức đóng Bảo hiểm y tế (BHYT) cho học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2021-2022, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid vẫn còn đang diễn biến phức tạp.

Cụ thể, mức đóng BHYT hàng tháng của HSSV bằng 4,5% mức lương cơ sở, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng, phần còn lại 70% HSSV tự đóng. Số tiền HSSV tự động được tính như sau: 1.490.000 đồng x 4,5% x 70%= 46.935 đồng/tháng.

Phương thức đóng: số tiền HSSV đóng 70% trong 3 tháng là: 140.805 (đồng); 6 tháng: 281.610 (đồng); 9 tháng: 422.415 (đồng); 12 tháng: 563.220 (đồng)

Theo quy định tại Khoản 7, Điều 13 của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ thì thẻ BHYT HSSV có giá trị sử dụng như sau:

Đối với học sinh lớp 1: Giá trị sử dụng bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 năm đầu tiên của cấp tiểu học hoặc ngày 01/11 hoặc 01/12 tháng liền kề tháng trẻ đủ 72 tháng tuổi

Đối với học sinh lớp 12: Thẻ có giá trị sử dụng đến hết ngày 30 tháng 9 của năm đó.

Đối với học sinh, sinh viên năm thứ nhất của khóa học: Thẻ có giá trị sử dụng từ ngày nhập học, trừ trường hợp thẻ của học sinh lớp 12 đang còn giá trị sử dụng.

Đối với học sinh, sinh viên năm cuối của khóa học: Thẻ có giá trị sử dụng đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học.

Trường hợp HSSV có thẻ BHYT hết hạn sử dụng rơi vào các tháng còn lại trong năm 2021 hoặc chưa tham gia BHYT trước đó, thì nhà trường có trách nhiệm lập danh sách mua thẻ BHYT cho HSSV những tháng còn lại cho đến 31/12/2021.

Đối với HSSV thuộc diện hộ gia đình cận nghèo: theo quy định phải tham gia BHYT tại địa phương (Ngân sách nhà nước hỗ trợ 70%). Nếu chưa tham gia BHYT ở địa phương thì tham gia BHYT HSSV tại trường. Nếu sau đó được cấp thẻ theo đối tượng khác thì sẽ được hoàn trả theo quy định.

HSSV có thẻ BHYT thuộc nhóm đối tượng khác (thân nhân Công an; Quân đội; Ban cơ yếu; nghèo; cận nghèo…) nếu hết giá trị sử dụng thẻ BHYT và không tiếp tục tham gia theo nhóm đối tượng khác, thì tiếp tục tham gia theo nhóm HSSV ngay từ tháng tiếp theo tại trường HSSV đang theo học đến hết thời hạn chung của nhà trường.

Tại TPHCM công tác BHYT HSSV luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp tổ chức thực hiện của các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thành phố thông qua việc ban hành văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai đến các trường học trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội TPHCM luôn chú trọng thực hiện tốt, nhanh chóng, kịp thời việc cấp phát thẻ BHYT cũng như chăm sóc sức khỏe ban đầu và chi trả chính sách đến HSSV, đảm bảo quyền lợi tối đa cho HSSV, giúp cho phụ huynh các em thêm yên tâm về sức khỏe của con em mình, nhất là trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Minh Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo