Thứ Năm, ngày 18 tháng 8 năm 2022

Hiệu quả các mô hình xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị trong LLVT Quân khu 7

Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu chỉ đạo hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 16/6, Cục Chính trị Quân khu 7 tổ chức sơ kết 3 năm (2019-2022) thực hiện Mô hình “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới” gắn với thực hiện Mô hình “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt” trong Đảng bộ, LLVT Quân khu. Dự hội nghị có Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7.

Qua 3 năm thực hiện, cấp ủy các các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung của mô hình; đề ra chủ trương, biện pháp thực hiện sát với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật, quyết tâm và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ cho quần chúng và cấp dưới. Chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, quần chúng và đơn vị được nâng lên, nhiều quần chúng tiến bộ, trưởng thành; góp phần quan trọng trong việc xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Thực hiện Mô hình “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới”, các cấp ủy, chi bộ lựa chọn hơn 19.000 cán bộ, đảng viên và nòng cốt bồi dưỡng nội dung, phương pháp và phân công nhiệm vụ dìu dắt hơn 62.000 quần chúng bằng hình thức sinh hoạt tổ 3 người nhằm tuyên truyền, định hướng việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, của chi bộ; nhiệm vụ của đơn vị và từng quân nhân; kịp thời trao đổi, chia sẻ giải quyết những khó khăn, động viên quần chúng vươn lên hoàn thành nhiệm vụ.

Các đại biểu dự hội nghị Các đại biểu dự hội nghị

Những quần chúng được dìu dắt đã từng bước tháo gỡ khó khăn, ngày càng nâng cao phẩm chất, bản lĩnh chính trị, ý chí vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiến bộ và trưởng thành, trong đó, 7.252 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng. Đặc biệt, trong phong giúp Nhân dân phòng, chống đại dịch Covid-19 có 3.855 tập thể và 28.696 cá nhân được khen thưởng; gần 7.000 cán bộ, đảng viên dìu dắt cấp dưới được khen thưởng.

Việc thực hiện Mô hình “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt” được triển khai toàn diện, dân chủ, đoàn kết; đấu tranh tự phê bình và phê bình được đề cao, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, quần chúng. Kết quả có 2.416 chi bộ đạt “5 tốt” và 28.601 đảng viên đạt “5 tốt”. Tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ đạt 94% trở lên; đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ đạt trên 97%; đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” đạt 84,2% trở lên. 

Chiến sĩ LLVT Quân khu đoàn kết, hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ Chiến sĩ LLVT Quân khu đoàn kết, hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 nhấn mạnh: Việc thực hiện Mô hình “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới” chính là cụ thể hóa nhiệm vụ thứ 3 của người đảng viên, truyền thống “Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng” của LLVT Quân khu 7 và những chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Thực hiện Mô hình “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt” là thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt” và thực hiện thắng lợi những mô hình trên có vai trò quan trọng của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp, là nhiệm vụ của mọi cán bộ, đảng viên.

Trung tướng Trần Hoài Trung đề nghị cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp tiếp tục đánh giá đúng thực trạng việc thực hiện hai mô hình trên của từng cơ quan, đơn vị gắn với đánh giá cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng. Các cơ quan quân sự địa phương tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện tốt trong lực lượng vũ trang địa phương, nhất là lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ.
Tấn Chí - Long Hồ

Tấn Chí - Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo