Chủ Nhật, ngày 21 tháng 7 năm 2024

Đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ và yêu cầu đặt ra đối với cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

Các đồng chí lãnh đạo chụp hình lưu niệm với các học viên lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ quận; Bí thư Chi, Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 và quy hoạch Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2025 – 2030 sáng 21/5. (Ảnh: Thanhuytphcm.vn)

(Thanhuytphcm.vn) - Trong phiên họp bế mạc Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ngày 18/5/2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu: “Tiếp tục triển khai thực hiện ba đột phá chiến lược đã được Đại hội XIII đề ra; tuy nhiên, cần tập trung vào những nội dung rất then chốt, cụ thể hơn, hiện thực hơn như:… đổi mới căn bản toàn diện công tác cán bộ, thu hút, bồi dưỡng phát triển trọng dụng nhân tài để thực sự tạo ra đột phá phát triển”.

Từ phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúng ta cần suy nghĩ trước ý kiến này, nhất là khi đông đảo đồng chí, đồng bào khá băn khoăn, thậm chí lo lắng về công tác tổ chức cán bộ của Đảng hiện nay. Nói cụ thể hơn, minh bạch hơn: khi cán bộ có sai lầm, vi phạm bị xử lý là việc bình thường nhưng khi nhiều lãnh đạo cấp cao từ Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh và thành phố đến Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng bị thi hành kỷ luật hoặc cho thôi các chức vụ thì không thể vô tư cứ nói là việc bình thường nữa. Trách nhiệm đảng viên, trách nhiệm công dân buộc mỗi người đều phải băn khoăn, lo lắng hay nói như Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trước Quốc hội: “Cử tri rất đau xót trước tình hình này!”.

Chúng ta đều biết, khác với các nước tư sản, ở nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Đảng cộng sản giữ quyền lãnh đạo đất nước. Đảng không chỉ đề ra đường lối chính trị và chiến lược phát triển đất nước mà còn đảm trách toàn bộ công tác cán bộ. Đảng quy hoạch, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, rồi tuyển chọn, phân công, đề bạt, bố trí trong bộ máy Đảng. Đảng giới thiệu cán bộ để nhà nước và cả hệ thống chính trị bầu cử, bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo. Thực tế cho thấy, đây là cách làm đúng, mang lại hiệu quả thiết thực. Chúng ta khẳng định điều này. Nhưng chúng ta cũng cần thấy rõ những điểm bất cập để tích cực khắc phục. Tại sao trong cùng một cấp ủy, một ban cán sự, người đứng đầu có sai phạm nhưng không ai nhận biết hoặc có biết mà không muốn, không dám nói ra. Tại sao có người làm điều sai trái nhưng cả chục năm sau tổ chức mới phát hiện ra, dù có xử lý nhưng cũng là quá chậm. Làm thế nào để tháo gỡ cho được những nút thắt này, đó là trách nhiệm của công tác tổ chức cán bộ, của ngành kiểm tra, giám sát và nói rộng ra cũng là của mọi cấp ủy, đảng bộ, chi bộ ở cơ sở. Cần tuân thủ nguyên tắc tổ chức của Đảng ta là lãnh đạo tập thể, nguyên tắc tổ chức cao nhất; nhờ đó mà đảm bảo Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Tuy nhiên, cơ bản vẫn là con người. Đảng trong sạch, vững mạnh trên cơ sở từng chi bộ, từng đảng viên trong sạch, vững mạnh. Khi có khuyết điểm sai phạm, trước tiên người cán bộ, đảng viên đó phải nhận thức được là do bản thân đã thiếu rèn luyện, tu dưỡng, bị suy thoái bởi chủ nghĩa cá nhân. Đảng từng có Quy định về những điều đảng viên không được làm và Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, khá cụ thể. Chỉ có điều, cán bộ, đảng viên thực hiện chưa tốt, chưa thường xuyên nghiêm khắc soi rọi mình.

Bởi vậy, ngày 9/5/2024 vừa qua, việc Bộ Chính trị ban hành Quy định 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới là việc rất cần thiết, rất cấp bách, thể hiện tinh thần đổi mới công tác cán bộ, là bước đột phá của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đông đảo cán bộ, đảng viên rất hoan nghênh và quan tâm nghiên cứu, dù Quy định 144 mới được công bố trên các phương tiện truyền thông chứ chưa được tổ chức học tập rộng rãi. Quy định ngắn gọn và cụ thể nêu lên 5 chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới bao gồm 19 điểm chi tiết:

- Yêu nước, tôn trọng nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc.

- Bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập.

- Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

- Đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm.

- Gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng, rèn luyện, học tập suốt đời.

Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Ảnh: Dangcongsan.vn) Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Ảnh: Dangcongsan.vn)

Có thể nói 5 chuẩn mực được nêu trên là những phẩm chất đã được khẳng định từ lâu, nay bổ sung những nội dung mới, tiêu chí mới phù hợp với tình hình, nhiệm vụ mới như: bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập, nêu cao lòng tự trọng, danh dự, không cơ hội chính trị, sống có nghĩa tình, chân thành, thương yêu, đối xử, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp và mọi người theo lẽ phải, phù hợp với đạo lý dân tộc, cùng nhau tiến bộ, nói đi đôi với làm, làm đi đôi với nói, đã nói là làm… và thực hiện văn hóa từ chức khi không đủ khả năng, uy tín cũng là chuẩn mực đạo đức cách mạng cần thiết.

Cũng có thể nói đây là thông điệp gửi đến toàn Đảng để từng cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về vai trò của mình, từ đó, nỗ lực vươn lên mạnh mẽ hơn nữa, tự hoàn thiện mình “vừa hồng vừa chuyên”, “tài đức song toàn”, có đầy đủ phẩm chất và năng lực của người lãnh đạo, đồng thời là người đầy tớ trung thành của nhân dân. Đất nước ta đang bước vào thời kỳ phát triển mới, ra sức tạo thế lực xây dựng đất nước vững mạnh, từng bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Thuận lợi và thách thức khó khăn đan xem, đòi hỏi phải có quyết tâm, khí thế, động lực mới. Quy định 144 được triển khai rộng rãi, quán triệt sâu sắc sẽ thúc đẩy mạnh mẽ cán bộ, đảng viên, tạo sự chuyển biến thực sự về chất trong công tác xây dựng Đảng.

Thiết tưởng cũng rất bổ ích khi nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời: “Mỗi con người đều có thiện và ác ở trong lòng. Ta phải biết làm cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi, đó là thái độ của người cách mạng… Lấy gương người tốt việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới cuộc sống mới”.

Trương Nguyên Tuệ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo