Thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

(Thanhuytphcm.vn) - Để quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, ngày 9/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính, theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao khẩn trương tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp kịp thời, phù hợp, hiệu quả để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Thường trực Chính phủ sẽ chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc với các bộ, cơ quan trung ương, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước được giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng cuối năm 2024. Thời gian dự kiến ngày 17/7.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì báo cáo Chính phủ để trình cấp có thẩm quyền về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư ngân sách trung ương năm 2024 giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng quyết định kiện toàn lại các Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, trong đó bổ sung 1 Tổ công tác do Phó Thủ tướng Lê Thành Long làm tổ trưởng.

Thủ tướng giao các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và các tập đoàn, tổng công ty nhà nước được giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 chuẩn bị báo cáo đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2024, kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và nhiệm vụ, giải pháp để đẩy mạnh giải ngân 6 tháng cuối năm 2024, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 12/7.

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan chuẩn bị báo cáo trung tâm phục vụ hội nghị trực tuyến toàn quốc của Thường trực Chính phủ vào ngày 17/7 để đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng cuối năm 2024.

Thường trực Chính phủ yêu cầu cần đánh giá kỹ lưỡng thực trạng tình hình, làm rõ những kết quả đạt được; hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân giải ngân chậm; bài học kinh nghiệm rút ra; trên cơ sở đó, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp quyết liệt, đột phá, khả thi, hiệu quả để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2024, giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, cơ quan, địa phương liên quan gắn với thời hạn hoàn thành).

Thủ tướng Chính phủ sẽ ban hành chỉ thị về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2024.

Trung Kiên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo