Thứ Sáu, ngày 7 tháng 10 năm 2022

Đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực cấp nước trên địa bàn TPHCM

Nghi thức ký kết “Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực cấp nước trên địa bàn TPHCM”.

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 16/8, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) tổ chức điểm cấp thành phố “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022 với mục đích giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, nhân viên và người lao động, đặc biệt là người đứng đầu tại tất cả các đơn vị của Sawaco tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Báo cáo tại ngày hội cho biết, nhận thức được tầm quan trọng của ngành nước đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Ban Thường vụ, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Sawaco luôn xác định phải gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xem đây là nhân tố góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TPHCM.

Trong 8 tháng đầu năm 2022, Sawaco đã tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đạt được một số kết quả nổi bật: Xây dựng lực lượng bảo vệ vững mạnh toàn diện, góp phần bảo vệ an toàn tuyệt đối các Nhà máy nước, các hệ thống tuyến ống truyền tải và truyền dẫn nước, bảo đảm việc cung cấp nước an toàn liên tục, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất cho người dân Thành phố; Tuyên truyền, giáo dục thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước về đảm bảo an ninh quốc phòng; Thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng tự vệ, công tác phòng chống cháy nổ và bảo vệ nội bộ tại trụ sở Tổng công ty và các Công ty thành viên; Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa thể thao, các hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Các đơn vị nhận Cờ thi đua của TP. Các đơn vị nhận Cờ thi đua của TP.

Trong thời gian tới, Sawaco tiếp tục đề ra nhiều giải pháp tổ chức thực hiện để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt được những kết quả thắng lợi hơn nữa, trong đó, đảm bảo an toàn cấp nước là nhiệm vụ trọng tâm và là nền tảng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ an toàn tuyệt đối các Nhà máy nước, trạm bơm, các tuyến ống truyền tải và các công trình cấp nước khác, bảo đảm việc cung cấp nước liên tục, ổn định, chất lượng phục vụ nhân dân Thành phố, góp phần cùng nhân dân cả nước giữ gìn, bảo vệ an ninh Tổ quốc, làm tiền đề cho những phát triển vượt bậc về kinh tế xã hội.

Dịp này, Công an TPHCM và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đã thực hiện ký kết “Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực cấp nước trên địa bàn TPHCM”.

Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại ngày hội, đồng chí Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cho biết, để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân vào công cuộc bảo vệ an ninh trật tự, TP đã tăng cường chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức rà soát các mô hình tự phòng, tự quản về an ninh trật tự, xây dựng và nhân rộng các mô hình hoạt động có hiệu quả.

Nhấn mạnh đến việc ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực cấp nước trên địa bàn TPHCM giữa Công an TPHCM và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, đồng chí Phạm Minh Tuấn cho biết đây là điều kiện thuận lợi để các đơn vị phối hợp nhằm hoàn thành các mục tiêu đảm bảo an ninh an toàn cung cấp nước phục vụ người dân.

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân. Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn yêu cầu Đảng ủy, Ban Giám đốc Sawaco phối hợp chặt chẽ với Công an TP đổi mới, đa dạng hóa về nội dung, hình thức xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” một cách thiết thực, phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị. Chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an, chính quyền địa phương xây dựng các phương an bảo vệ các nhà máy nước, trạm bơm nước thô, các tuyến ống truyền tải nước sạch, kiên quyết không để xảy ra các trường hợp mất an ninh, an toàn cấp nước. Cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia và thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong công tác phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đấu tranh tố giác tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân đã được khen thưởng vì đã có nhiều thành tích trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Đinh Bích


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo